Pages


ZDRAVSTVENI I SOCIJALNI POKAZATELJI U RAZVOJU ZDRAVSTVENE NJEGE OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI NA 
PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
ZDRAVSTVENI I SOCIJALNI POKAZATELJI U RAZVOJU ZDRAVSTVENE NJEGE OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Rahela Orlandini
Cilj istraživanja: Ispitati zdravstvene i socijalne pokazatelje kod osoba starije životne dobi na području Splitsko-dalmatinske županije. Utvrditi koji zdravstveni i socijalni pokazatelji utječu na razvoj zdravstvene njege osoba starije životne dobi na području Splitsko-dalmatinske županije i usporediti s rezultatima prve primjene anketnog upitnika te izraditi smjernice za daljnji razvoj zdravstvene njege osoba starije životne dobi. Metode: Ovo istraživanje ustrojeno je kao...


 PRIMJENA PROCESA ZDRAVSTVENE NJEGE  KOD BOLESNIKA S PRIJELOMOM BEDRENE KOSTI
PRIMJENA PROCESA ZDRAVSTVENE NJEGE KOD BOLESNIKA S PRIJELOMOM BEDRENE KOSTI
Jadran Aranza
Bedrena kost je najdulja i najjača kost u ljudskom tijelu. Prijelom femura spada u najozbiljnije traumatske ozljede, samim tim što kod ovakvih ozljeda čovjek može izgubiti i do 1.5 L krvi. Liječenje ovakve ozljede je u većini slučajeve isključivo operativno. Medicinska sestra prati bolesnika od trenutka zaprimanja na bolničko liječenje pa sve do otpuštanja na fizikalnu rehabilitaciju. Uz njega je 24 sata. Sestrinskim dijagnozama i postupcima skraćuje vrijeme trajanja...
  INFEKCIJE ORGANA ZA DISANJE STANOVNIKA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
INFEKCIJE ORGANA ZA DISANJE STANOVNIKA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Nela Ercegović
Cilj rada: istražiti postoje li razlike u pojavi akutnih infekcija gornjih dišnih putova, upale pluća i gripe u svih dobno-spolnih skupina na području Splitsko-dalmatinske Županije u odnosu na Republiku Hrvatsku u petogodišnjem razdoblju 2008.–2012. godine, te koja je uloga medicinske sestre u prevenciji gripe i liječenju bolesnika od gripe. Metoda: Istraživanje se temelji na podatcima dobivenim od Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske i Službe za javno zdravstvo...
 POROĐAJ POSLIJE PRETHODNOG CARSKOG REZA
POROĐAJ POSLIJE PRETHODNOG CARSKOG REZA
Sanja Jelić
Trudnice sa prethodnim carskim rezom na kraju iduće trudnoće trebaju, u dogovoru s ginekologom odlučiti o njenom načinu dovršenja. Smjernice nalažu da takva trudnica u tijeku antenatalne skrbi treba biti dobro informirana i upućena u prednosti i rizike vaginalnog porođaja nakon prethodnog carskog reza, ali i ponovljenog carskog reza. Prilikom vaginalnog porođaja nakon prethodnog carskog reza važan je individualizirani pristup trudnici te dobro poznavanje rednosti i rizika takvog...
ADOLESCENTNE TRUDNOĆE U SPLITSKO -DALMATINSKOJ ŽUPANIJI I POSTUPCI MEDICINSKE SESTRE U PREVENCIJI I SKRBI
ADOLESCENTNE TRUDNOĆE U SPLITSKO -DALMATINSKOJ ŽUPANIJI I POSTUPCI MEDICINSKE SESTRE U PREVENCIJI I SKRBI
Karmen Juratić
Cilj: Cilj istraživanja bio je utvrditi životno razdoblje začetka djeteta, korištenje i vrste kontracepcije, životni stil za vrijeme trudnoće, zdravstvene probleme u trudnoći i zdravstvenom stanju majke kod adolescentnih trudnica. Metode: Anonimno istraživanje je provedeno na ženskim osobama koje su rodile za vrijeme životnog razdoblja adolescencije (11-22). U istraživanju je sudjelovalo 45 ispitanica u vremenskom razdoblju od svibnja do srpnja 2014. godine, upotrebom online...
ANEMIJE STARIJIH OD 65 GODINA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
ANEMIJE STARIJIH OD 65 GODINA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
Helena Kojundžić
Cilj rada bio je istražiti učestalost anemija kod stanovnika Splitsko-dalmatinske županije u razdoblju 2003.-2012. godine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i bolnički liječenih bolesnika kao i smrtnost po područjima/ispostavama NZJZ SDŽ. Posebna pozornost posvećena je anemijama zbog nedostatka Fe u dobi 65 i više godina u usporedbi s R.Hrvatskom. Metoda: u radu se koristila retrospektivna komparativna epidemiološka metoda. Statistička obrada urađena je u programu Statistica 7....
Aktivnost primalje pri carskom rezu
Aktivnost primalje pri carskom rezu
Divna Šarić
Porod predstavlja završetak trudnoće. Normalna trudnoća traje od 37. do 42. tjedna. Porod prije 37.tjedna zove se prijevremeni porod, a nakon 42. tjedna porod je iz prenošene trudnoće. Normalan porod je svaki onaj porod koji je spontan u početku, nisko rizičan kroz cijelo vrijeme sve do poroda djeteta. No treba biti svjestan da svaki porod neće ići prirodnim putem nego da će u određenim situacijama doći do kirurškog zahvata tzv. carskog reza. Uz današnju razvijenu suvremenu...
Aktivnosti medicinske sestre u prevenciji i promociji zdravlja
Aktivnosti medicinske sestre u prevenciji i promociji zdravlja
Darija Višić
Medicinske sestre su zagovornice promocije zdravlja. One u svoj rad moraju uključiti promociju zdravlja u sastavni dio sestrinske prakse. U centru njihovog rada je pojedinac, obitelj i zajednica, koju moraju osnažiti. Njihov rad mora biti u suradnji sa obiteljskim liječnicima i drugim djelatnicima zdravstvene skrbi. Ovakvu vrstu rada provode kroz patronažnu djelatnost, koja je ujedno i primarno-edukativna i informativna djelatnost. Svrha je njihovog rada otkrivanje i zbrinjavanje...
Aktivnosti primalje kod operativnog dovršenja poroda
Aktivnosti primalje kod operativnog dovršenja poroda
Ema Čulin
U povijesti su operativne zahvate u porodima obavljale i vodile primalje, koristeći primitivne instrumente uz velike stope mortaliteta i morbiditeta majke i novorođenčadi. Danas je primaljska skrb tijekom poroda sastavni dio perinatalne zaštite. Operativno dovršenje poroda obuhvaća vakuum ekstrakciju i porođaj kliještima odnosno forcepsom i carski rez. Uz brojne indikacije, carski rez je zahvat koji se radi samo u krajnje potrebnim slučajevima. Metoda izbora je zasigurno vakuum...
Aktivnosti primalje u prevenciji perianalnih ruptura  i epiziotomije
Aktivnosti primalje u prevenciji perianalnih ruptura i epiziotomije
Barbara Brdarić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati razinu utjecaja raznih čimbenika na način završetka vaginalnih poroda s naglaskom na epiziotomiju i rupture međice te prikazati učestalost i opravdanosti prakse izvođenja epiziotomije na Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Split. Ispitanici i metode: U istraživanje je uključen slučajan uzorak od 804 poroda uzet iz populacije svih 3514 vaginalnih poroda obavljenih na Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Split u...
Analiza isplativosti investiranja u organizaciju dijagnostike magnetskom rezonancijom u javnozdrastvenom sustavu u Republici Hrvatskoj
Analiza isplativosti investiranja u organizaciju dijagnostike magnetskom rezonancijom u javnozdrastvenom sustavu u Republici Hrvatskoj
Vladimir Bahun
Cilj: Glavni cilj ovog rada je istražiti isplativost ulaganja u organizaciju dijagnostike magnetskom rezonancijom u javnozdravstvenom sustavu u Republici Hrvatskoj. Hipoteza: Ulaganje u organizaciju dijagnostike magnetskom rezonancijom isplativo je u javnozdravstvenom sustavu u Republici Hrvatskoj, čak i bez početnih vlastitih sredstava. Metode: Deskripcija, klasifikacija, analiza, sinteza, komparacija, dedukcija, indukcija, statističke metode. Rezultati: U rezultatima će se...
Analiza uzoraka ekshumiranih iz masovnih grobnica: od uzorka do identifikacije
Analiza uzoraka ekshumiranih iz masovnih grobnica: od uzorka do identifikacije
Ana Jančić
Cilj: Opisati proces identifikacije ljudskih ostataka pronađenih u masovnim grobnicama analizom DNA iz koštanih uzoraka, istaknuti probleme izolacije DNA i nemogućnosti prikupljanja uzoraka DNA pretpostavljene uže rodbine. Metode: Nakon uzimanja uzorka koštanih ostataka, izvršena je DNA ekstrakcija klasičnom organskom ekstrakcijom. Zatim se poslije kontrole dobivene DNA, uporabom lančane reakcije polimerazom (PCR) umnože ciljni fragmenti DNA. Umnoženi se fragmenti vizualiziraju na...

Pages