Pages

Aktivnosti medicinske sestre u prevenciji stigmatizacije psihijatrijskih bolesnika: presječno istraživanje
Aktivnosti medicinske sestre u prevenciji stigmatizacije psihijatrijskih bolesnika: presječno istraživanje
Anđela Jagnjić
Cilj: cilj ovog istraživanja je utvrditi stavove ispitanika opće populacije o psihijatrijskim bolesnicima i bolestima, obzirom na njihovu dob, spol, stupanj obrazovanja i na temelju jesu li zdravstveni radnici ili nisu. Ispitanici i metode: uzorak u istraživanju su 334 ispitanika opće populacije. Za mjerni instrument je korišten anketni upitnik koji se odnosi na ispitivanje stavova o psihijatrijskim bolestima. Prvi dio upitnika se sastoji od varijabli koje se odnose na demografska...
Aktivnosti medicinske sestre u prijeoperacijskoj pripremi oboljelog od karcinoma kolona
Aktivnosti medicinske sestre u prijeoperacijskoj pripremi oboljelog od karcinoma kolona
Kristina Ugrin
Karcinom kolona treća je najčešća zloćudna bolest u muškaraca i žena i čini 10% svih smrti od karcinoma. Primarni čimbenik rizika za karcinom kolona je poodmakla dob, ali i drugi čimbenici također igraju ulogu u njegovom razvoju, uključujući genetsku predispoziciju, pušenje, konzumaciju alkohola, pretilost i prehranu bogatu masnoćama i malo vlakana. Preživljenje raka debelog crijeva prvenstveno je povezano sa stadijem bolesti u trenutku dijagnoze. Glavni testovi probira za...
Aktivnosti medicinske sestre u prikupljanju krvi i proizvodnji krvnih pripravaka u Kliničkom bolničkom centru Split
Aktivnosti medicinske sestre u prikupljanju krvi i proizvodnji krvnih pripravaka u Kliničkom bolničkom centru Split
Antonija Bajo
Cilj istraživanja: Dokazati važnost i raznovrsnost rada medicinske sestre u Zavodu za transfuzijsku medicinu KBC Split slijedom procesa proizvodnje krvnih pripravaka (od dobrovoljnog davatelja krvi do krvnog pripravka za bolesnika). Procijeniti dostatnost krvnih pripravaka proizvedenih u Zavodu za transfuzijsku medicinu KBC Split za potrebe Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije u 2018. godini. Metode: U empirijskom dijelu rada koriste se primjenjene kvantitativne metode u...
Aktivnosti medicinske sestre u primjeni enteralne prehrane u bolesnika nakon operacije karcinoma želuca
Aktivnosti medicinske sestre u primjeni enteralne prehrane u bolesnika nakon operacije karcinoma želuca
Anđelka Jazidžija
Želudac kao organ probavnog sustava ima zadaću prihvata, pripreme i obrade hrane za daljnju probavu. Njegove osnovne funkcije najčešće su narušene kad nastupi bolest. Jedan od najčeščih karcinoma u svijetu s visokim mortalitetom je karcinom želuca. To je multifaktorska bolest koja nastaje kao posljedica složene intereakcije između čimbenika domaćina, čimbenika okoliša i infekcije H. pylori. Epidemiološke studije pokazale su razlike s obzirom na anatomsku lokalizaciju tumora...
Aktivnosti medicinske sestre u promociji zdravog življenja te prevenciji i održavanju zdravlja
Aktivnosti medicinske sestre u promociji zdravog življenja te prevenciji i održavanju zdravlja
Josip Vidović
UVOD: Suvremeni način života potiče društvo da naglašava važnost zdravlja i promiče zdrav način života. Društvo treba težiti promjenama, izbaciti pušenje, alkohol, nezdravu hranu i poticati fizičku aktivnost. Roditelji mogu djeci biti partneri u igri, određenim oblikom druženja i provođenja vremena zajedno, ili im mogu osigurati uvjete da budu fizički aktivni. Uravnotežen unos hrane, ne tretirano i dobro uzgojeno voće i povrće, riba, meso u odgovarajućim količinama,...
Aktivnosti medicinske sestre u skrbi bolesnika podvrgnutih postupku transkateterske implantacije aortnog zaliska
Aktivnosti medicinske sestre u skrbi bolesnika podvrgnutih postupku transkateterske implantacije aortnog zaliska
Ana Mandić
Aorta stenoza je bolest srčanog zaliska koja ima dugu latentnu fazu, a poteškoće se pojavljuju u uznapredovanoj fazi bolesti. Klinički simptomi se manifestiraju kao sinkopa, angina pectoris ili zatajivanje srca. Sama bolest se dokazuje elektrokardiogramom, rendgenskim prikazom srca i pluća, ultrazvukom srca i kateterizacijom srca. Stupanj težine aorte stenoze dijeli se s obzirom na zahvaćenosti površine srca ili s obzirom na gradijent. Liječenje ovisi o stupnju aortne...
Aktivnosti medicinske sestre u zdravstvenoj skrbi trudnica
Aktivnosti medicinske sestre u zdravstvenoj skrbi trudnica
Iva Marasović
Rad ne sadrži sažetak.
Aktivnosti primalje kod operativnog dovršenja poroda
Aktivnosti primalje kod operativnog dovršenja poroda
Ema Čulin
U povijesti su operativne zahvate u porodima obavljale i vodile primalje, koristeći primitivne instrumente uz velike stope mortaliteta i morbiditeta majke i novorođenčadi. Danas je primaljska skrb tijekom poroda sastavni dio perinatalne zaštite. Operativno dovršenje poroda obuhvaća vakuum ekstrakciju i porođaj kliještima odnosno forcepsom i carski rez. Uz brojne indikacije, carski rez je zahvat koji se radi samo u krajnje potrebnim slučajevima. Metoda izbora je zasigurno vakuum...
Aktivnosti primalje pri carskom rezu
Aktivnosti primalje pri carskom rezu
Anita Antolović
Carski rez je operacija iz područja abdominalne kirurgije u kojoj otvaramo prednju trbušnu stijenku i maternicu kako bi porodili dijete i posteljicu. Carski rez se izvodi kada postoje apsolutne (sužena zdjelica, abrupcija posteljice, placenta previa) ili relativne (makrosomno dijete, porođaj zatkom prvog blizanca) indikacije. Carski rez se može vršiti u općoj ili regionalnoj anesteziji. Regionalna anestezija se najčešće koristi i dokazano je da ima manje komplikacija. Aktivnosti...
Aktivnosti primalje u dijagnostici, nadzoru i porođaju višeplodne trudnoće
Aktivnosti primalje u dijagnostici, nadzoru i porođaju višeplodne trudnoće
Marinela Relja
Višeplodna trudnoća jest razvoj više od jednog ploda u maternici žene. Blizanci se mogu razviti iz jedne ili dvije oplođene jajne stanice. Višeplodne trudnoće spadaju u rizične trudnoće zbog učestalosti komplikacija posebno kod jednojajčanih blizanaca. Dijagnoza višeplodnih trudnoća postavlja se na temelju anamneze, kliničkog pregleda, a od neprocjenjive vrijednosti je ultrazvučni pregled. Tijelo trudnice prilagođava se na višeplodnu trunoću kao i na jednoplodnu, samo su...
Aktivnosti primalje u prepoznavanju i liječenju preeklampsije i HELLP sindroma
Aktivnosti primalje u prepoznavanju i liječenju preeklampsije i HELLP sindroma
Marijana Mijač
Preeklampsija i HELLP sindrom poremećaji su nepoznate etiologije, specifični za trudnoću. Središnji znakovi preeklampsije su novonastala hipertenzija i proteinurija, nakon 20. tjedna trudnoće, u prethodno normotenzivnih žena. Sve je češća dijagnoza u razvijenom svijetu, a ostaje visok uzrok majčinskog i fetalnog morbiditeta i mortaliteta u zemljama u razvoju. Odgađanje rađanja dovodi do faktora rizika povezanih s preeklampsijom, uključujući stariju dob trudnice, pretilost i...
Aktivnosti primalje u prevenciji i vođenju prijevremenog porođaja te prihvatu nedonošenog djeteta
Aktivnosti primalje u prevenciji i vođenju prijevremenog porođaja te prihvatu nedonošenog djeteta
Nikolina Šuto
Trudnoća je razdoblje u životu žena, u kojem se oplođeno jajašce raste i razvija. Normalna trudnoća traje 40 tjedana ili 9 mjeseci i završava rođenjem djeteta od 37. do 42. tjedna. Prijevremeni je porod svršetak trudnoće prije navršenog 37. tjedna trudnoće. Vodeći je uzrok neonatalnog mortaliteta i morbiditeta, a učestalost se u posljednjih 40 godina nije znatno smanjila. Prevencija i liječenje su otežani zbog postojanja velikog broja rizičnih čimbenika, a neki su još...

Pages