Pages

SIGURNOST BOLESNIKA NA BUBREŽNOM NADOMJESNOM LIJEČENJU HEMODIJALIZOM TE POJAVNOST SESTRINSKO MEDICINSKIH PROBLEMA
SIGURNOST BOLESNIKA NA BUBREŽNOM NADOMJESNOM LIJEČENJU HEMODIJALIZOM TE POJAVNOST SESTRINSKO MEDICINSKIH PROBLEMA
Dubravka Raguž
Cilj: Provedeno istraživanje imalo je za cilj istražiti učestalost javljanja i vrstu sestrinsko medicinskih problema kod bolesnika na nadomjesnom bubrežnom liječenju hemodijalizom, utvrditi koji faktori utječu na razvoj sestrinsko medicinskih problema i identificirati faktore koji utječu na njihovu pojavnost. Metode: Istraživanje je provedeno na slučajnom uzorku od 35 bolesnika na Kliničkom odjelu nefrologiju i dijalizu KBC- a Split. Istraživanje je provedeno u lipnju i srpnju...
SINDROM SAGORIJEVANJA MEĐU ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA
SINDROM SAGORIJEVANJA MEĐU ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA
Ante Buljubašić
Cilj:. Glavni cilj ovog istraživanja je: ispitati razlike u profesionalnim stresorima i u razinama sagorijevanja na poslu između zdravstvenih djelatnika različitih zdravstvenih zanimanja te utvrditi doprinos osobnih čimbenika, profesionalnih stresora i osobina ličnosti razini sindroma sagorijevanja zdravstvenih djelatnika. Hipoteze su: Medicinske sestre/tehničari i primalje će imati više razine profesionalnog sagorijevanja od fizioterapeuta, medicinsko-laboratorijskih djelatnika i...
SINDROMI PRENAPREZANJA S POSEBNIM OSVRTOM NA REHABILITACIJU EPIKONDILITISA LAKTA
SINDROMI PRENAPREZANJA S POSEBNIM OSVRTOM NA REHABILITACIJU EPIKONDILITISA LAKTA
Ante Jukić
U današnje vrijeme sindromi prenaprezanja učesta su pojava. Nastaju polako prenaprežući određena tkiva sustava za kretanje i izazivajući mikrotraume. Najčešće je to mjesto spoja između kosti i tetive, ali može doći i do oštećenja hrskavice i burze. Pojava simptoma u području epikondilitisa lakta jedan je od najčešćih sindroma prenaprezanja. Lateralni (teniski) i medijalni (golferski) epikoindilitis nastaje više kod nekih profesionalnih zanimanja, npr....
SKRB O GINEKOLOŠKO-ONKOLOŠKOJ BOLESNICI
SKRB O GINEKOLOŠKO-ONKOLOŠKOJ BOLESNICI
Maja Čunčić
Uspješna istraživanja na području raka pokazuju da se trećina raka može spriječiti provedbom mjera primarne prevencije. Pravodobno otkrivanje raka glavni je preduvjet suzbijanja njegovih nepovoljnih posljedica. Redoviti ginekološki pregledi znatno povećavaju izglede za rano otkrivanje raka,a prema tome i njegovo izlječenje. Rak u ranom stadiju ne uzrokuje nikakve smetnje ni simptome, stoga je potrebno redovito provoditi ginekološke preglede i uzimanje Papa testa. Komunikacije...
STAV STUDENATA SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA SESTRINSTVA O SESTRINSKIM DIJAGNOZAMA
STAV STUDENATA SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA SESTRINSTVA O SESTRINSKIM DIJAGNOZAMA
Anamarija Sobek
Cilj: Rad ima za cilj istražiti stav ispitanika o primjeni sestrinskih dijagnoza u sestrinskoj skrbi, najčešće probleme i najčešće korištene sestrinske dijagnoze. Ispitanici: 70 studenata II. i III. akademske godine Sveučilišnog preddiplomskog studija sestrinstva u Splitu, anonimno i dobrovoljno sudjelovanje. Metode: Istraživanje je provedeno pomoću upitnika izrađenog u suradnji sa mentorom. Istraživanje je odobrilo etičko povjerenstvo Sveučilišnog odjela zdravstvenih...
STAVOVI STUDENATA SESTRINSTVA PREMA PSIHIJATRIJSKIM BOLESNICIMA
STAVOVI STUDENATA SESTRINSTVA PREMA PSIHIJATRIJSKIM BOLESNICIMA
Matea Šarić
Cilj:. Ciljevi ovog istraživanja su utvrditi najčešće predrasude prema psihijatrijskim bolesnicima studenata sestrinstva treće godine koji program prate pri Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija te ispitati dovodi li edukacija studenata sestrinstva do smanjenja predrasuda prema psihičkim bolesnicima. Hipoteza istraživanja: nakon provedene formalne edukacije o zdravstvenoj njezi psihičkih bolesnika studenata 3. godine preddiplomskog studija sestrinstva koji obrazovni program...
SUVREMENI PRINCIPI LIJEČENJA BIPOLARNOG AFEKTIVNOG POREMEĆAJA
SUVREMENI PRINCIPI LIJEČENJA BIPOLARNOG AFEKTIVNOG POREMEĆAJA
Ana Bečir
Poremećaji raspoloženja spadaju u najučestalijima „velikim“ psihijatrijskim poremećajima“. Prevalencija BAP-a u populaciji iznosi 1%. Kao i većini ne znamo točan uzrok ali ih ipak možemo podjeliti u tri velike kategorije: biološka, psihološka socijalna. Bipolarni afektivni poremećaj su karakteristične izmjene: depresivnih hipomaničnih, maničnih i mješovitih epizoda. Osnovna terapija je farmakološka terapija koja se primarno provodi stabilizatorima raspoloženja. U...
ULOGA AUTOMATIZACIJE U LABORATORIJSKOJ IMUNOHEMATOLOŠKOJ DIJAGNOSTICI
ULOGA AUTOMATIZACIJE U LABORATORIJSKOJ IMUNOHEMATOLOŠKOJ DIJAGNOSTICI
Josipa Barišić
Cilj rada je pokazati prednosti automatizacije u laboratorijskoj imunohematološkoj dijagnostici. Izvori podataka i metode Automatizacija se rabi za opisivanje procesa u kojem jedan ili više laboratorijskih analizatora izrađuje velik broj analiza uz minimalno sudjelovanje laboratorijskog osoblja. Primjena automatizacije počela je pedesetih godina prošlog stoljeća kada je Leonard Skeggs konstruirao prvi protočni analizator. Automatizaciji je prethodila poluautomatizacija....
ULOGA FIZIOTERAPEUTA U REHABILITACIJI NAKON REOPERACIJE MITRALNOG ZALISKA - PRIKAZ SLUČAJA
ULOGA FIZIOTERAPEUTA U REHABILITACIJI NAKON REOPERACIJE MITRALNOG ZALISKA - PRIKAZ SLUČAJA
Magdalena Stoilova
Razlikujemo stečene i prirođene srčane greške. Sve srčane greške koje nastaju kao posljedica bolesti zalistaka, kao i sve druge koje čovjek stekne u tijeku života, nazivamo stečene srčane greške. Srčane greške s kojima se čovjek rodi nazivaju se prirođene ili urođene srčane greške. Srčane greške koje se javljaju na mitralnom zalisku su mitralna stenoza, mitralna insuficijencija, prolaps mitralnog zaliska i miješana mitralna bolest. Navedene srčane greške...
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U LIJEČENJU SHIZOFRENIJE S NOVIM ANTIPSIHOTICIMA
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U LIJEČENJU SHIZOFRENIJE S NOVIM ANTIPSIHOTICIMA
Anđela Križanac
Shizofrenija je poremećaj koji ima nepoznati uzrok, obilježena psihotičkim simptomima koji oštećuju funkcioniranje i uzrokuju smetnje u mišljenju, ponašanju i osjećanju. Shizofrenija je kronična bolest kod koje izlječenje nije moguće međutim može se kontrolirati redovitim uzimanjem propisanih antipsihotika. Jedan od najozbiljnijih problema u liječenju shizofrenije je izostanak terapijske suradnje i neredovito uzimanje lijekova. Klasični antipsihotici su iziskivali svakodnevno...
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U SPRJEČAVANJU KOMPLIKACIJA AKUTNOG MOŽDANOG UDARA
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U SPRJEČAVANJU KOMPLIKACIJA AKUTNOG MOŽDANOG UDARA
Sandra Ujević
Cerebrovaskularne bolesti definiramo kao lakša ili teža oštećenja moždanog parenhima prouzročena poremećajima cirkulacije u središnjem živčanom sustavu. Preduvjet normalnog funkcioniranja moždanih stanica je dobra opskrba krvlju. Moždani udar nastaje kao rezultat raznih patoloških procesa: - procesi unutar krvne žile mozga (ateroskleroza, disekcija arterije, dilatacija aneurizme, kongenitalne anomalije); - smanjenje perfuzijskog tlaka ili povećana viskoznost krvi čime krvni...
ULOGA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD HEMODINAMSKOG POREMEĆAJA
ULOGA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KOD HEMODINAMSKOG POREMEĆAJA
Branimir Kesić
Cilj Cilj ovog rada je opisati hemodinamske poremećaje i postupke koje medicinske sestre/tehničari moraju provodit kod ovakvih pacijenata. Postupci se tiču zdravstvene njege bolesnika, sudjelovanja u monitoringu i liječenju bolesnika. Rasprava Medicinske setre i tehničari provode najviše vremena uz bolesnika, i oni su ti koji prvi primjete promjene na bolesniku, o tome obaviještavaju liječnika i provode ordiniranu terapiju. Od iznimne važnosti je dobro poznavanje znakova...

Pages