Pages

Depresija kao javnozdravstveni problem
Depresija kao javnozdravstveni problem
Ivana Turić
UVOD: Cilj ovog rada je ukazati na važnost zaštite duševnog zdravlja u cjelokupnoj populaciji, s posebnim naglaskom na depresivne poremećaje. U uvodnom dijelu opisano je duševno zdravlje kao nerazdvojni dio općeg zdravlja odražava ravnotežu između pojedinca i okoline. Nakon uvodnih podataka o duševnom zdravlju opisana je zasebna duševna bolest – depresija kao duševni poremećaj okarakteriziran lošim raspoloženjem, niskim samopouzdanjem i gubitkom interesa za nekoć ugodne...
Difuzijske MR tehnike
Difuzijske MR tehnike
Maria Bulić
Difuzijski mjerene snimke (DWI) su doživile brz i veliki napredak, počevši od jednog eksperimentalnog alata do dobro utvrđene kliničke metodologije koja je prvenstveno iskorištena za procjenu akutne cerebralne ishemije. Poput T1 i T2 vremena relaksacije, difuzija se može gledati kao intrinzična osobina tkiva. Kao tako, DWI može biti korisna i u oslikavanju ekstrakranijalnih organa poput solidnih organa u trbušnoj šupljini ili u osteomuskulatornom sustavu. Sposobnost da se odredi...
Digitalna mamografija u odnosu na  sustav film folije
Digitalna mamografija u odnosu na sustav film folije
Ivana Paladin
Dojka je, zbog svoje složene i kompleksne građe, predmet brojnih medicinskih istraživanja kako kroz povijest, tako i danas. Smještena je na ventralnoj strani prsnog koša. Kada pričamo o muškoj dojci, tada mislimo na rudimentarni organ koji nema posebnu funkciju za razliku od ženske dojke koja se razvija tijekom puberteta u funkcionalni organ. Upravo zbog navedenog razloga, ženska dojka osjetljiva je na brojne promjene i bolesti. Najopasnija od svih mogućih bolesti koje mogu...
Digitalne radiološke metode
Digitalne radiološke metode
Dolores Biber
W. Roentgen je prvi uspio definirati i opisati nepoznate x-zrake te je tim otkrićem postavio temelje današnje suvremene radiologije. Tijekom godina, radiologija i njezini sustavi postupno su se razvijali i usavršavali. Danas su gotovo svi radiološki uređaji digitalizirani. Konvencionalna radiografija temelji se na analognom prikazu slike tj. slike koja nastaje interreakcijom x-zraka i organizma, a bilježi se na film-folijskom sustavu. Digitalna rendgenska slika pak predstavlja...
Dijabetes u trudnoći, javnozdravstvena važnost primaljske skrbi za trudnice
Dijabetes u trudnoći, javnozdravstvena važnost primaljske skrbi za trudnice
Elena Vidović
Trudnički (gestacijski) dijabetes je oblik dijabetesa koji se prvi put dijagnosticira tijekom trudnoće. Dijagnoza se postavlja kod trudnica na temelju testa opterećenja glukozom. Primalje imaju aktivnu ulogu u liječenju i prevenciji gestacijskog dijabetesa. One imaju važnu savjetodavnu i edukacijsku podršku. Javnozdravstvena važnost primaljske skrbi za trudnice vrlo je značajna jer primalja provodi kliničke preglede, pruža zdravstvenu i roditeljsku edukaciju i predstavlja oslonac...
Dijagnostika Clostridioides difficile infekcija
Dijagnostika Clostridioides difficile infekcija
Irena Ževrnja
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je opisati metode mikrobiološke dijagnostike C. difficile te istražiti mikrobiološke osobitosti toksigenih sojeva i demografske karakteristike pacijenata oboljelih od CDI u KBC-u Split od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine. Materijali i metode istraživanja: U ovom istraživanju korišteni su podatci Kliničkog zavoda za mikrobiologiju i parazitologiju KBC-a Split. Uključeni su svi pacijenti kojima je u navedenom razdoblju dokazan toksigeni...
Dijagnostika gonoreje u trudnica i novorođenčadi- aktivnosti primalje
Dijagnostika gonoreje u trudnica i novorođenčadi- aktivnosti primalje
Petra Perkušić
Fiziološka flora čovjeka je vrlo složena. Čovjeku su potrebni mikroorganizmi na koži i sluznicama da bi bio zdrav. Ti mikroorganizmi s ljudskim domaćinom imaju mutualistički odnos. Odnosno i jedni i drugi imaju koristi. Mikroorganizmi neprestano dobivaju nutrijente potrebne za život dok čovječja flora dobiva zaštitu i nutrijente. Ukoliko dođe do narušavanja imuniteta ili kontakta sa patogenim mikroorganizmima normalna flora se narušava te dolazi do infekcije. Ukoliko se...
Dijagnostika hepatitisa C
Dijagnostika hepatitisa C
Lea Marušić
Cilj: Cilj rada bio je opisati korištenu metodu dijagnostike HCV-a, interpretirati dobivene rezultate, utvrditi postotak pozitivnih HCV rezultata u NZJZ SDŽ i postoji li razlika u postotku pozitivnih rezultata na HCV između dvije ispitivane skupine (anonimno testirani i pacijenti). Metode: Metoda detekcije koju koristi NZJZ SDŽ je ELFA (engl. enzyme linked fluorescent assay). VIDAS® Anti-HCV je automatski kvalitativni test koji se koristi za detekciju anti-HCV iz ljudskog seruma ili...
Dijagnostika infekcija uzrokovanih Humanim papilomavirusom
Dijagnostika infekcija uzrokovanih Humanim papilomavirusom
Filipa Merčep
HPV je mali DNK virus, veličine genoma oko 8000 parova baza. Poznato je oko 200 različitih tipova virusa, a oko 40 tipova uzrokuje infekciju epitela anogenitalne regije u ljudi. Visokorizični tipovi koji se povezuju s intraepitelnim lezijama i genitalnim karcinomima su sljedeći: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68,73,82. HPV je najčešća spolno prenosiva bolest i smatra se da više od 75% žena u nekom trenutku u životu dođe u kontakt s virusom. Više od 90% inficiranih žena...
Dijagnostika infekcija uzrokovanih bakterijama Ureaplasma urealyticum i Mycoplasma hominis
Dijagnostika infekcija uzrokovanih bakterijama Ureaplasma urealyticum i Mycoplasma hominis
Tina Kavelj
Cilj rada: Svrha istraživanja je bila odrediti učestalost infekcija uzrokovanih M. hominis i U. urealyticum u KBC-u Split od 1.1.2020 do 31.12.2020 te odrediti osjetljivost navedenih izolata na antibiotike u istom periodu. Materijali i metode: Istraživanje je obuhvatilo podatke o pacijentima s dokazanom M. hominis ili U. urealyticum u navedenom razdoblju. Podatci su prikupljeni u Kliničkom zavodu za mikrobiologiju i parazitologiju, Kliničkog bolničkog centra (KBC) Split. Kao...
Dijagnostika infekcija uzrokovanih bakterijom Chlamydia trachomatis
Dijagnostika infekcija uzrokovanih bakterijom Chlamydia trachomatis
Ivanka Grubišić
Uvod: Chlamydia trachomatis (CT) je obvezna intracelularna patogena bakterija koja napada cilindrične stanice mokraćnog, spolnog, respiratornog sustava i konjunktive. CT uzrokuje infekcije spolnoga sustava (cervicitis, salpingitis, endometritis, zdjeličnu upalnu bolest, uretritis, epididimitis), inekcije oka odraslih (inkluzijski konjunktivitis) i neonatalne infekcije (konjunktivitis i pneumonija). Infekcije uzrokovane klamidijama ubrajaju se među najčešće spolno prenosive bolesti....
Dijagnostika infekcija uzrokovanih bakterijom Neisseria gonorrhoeae
Dijagnostika infekcija uzrokovanih bakterijom Neisseria gonorrhoeae
Petra Mustapić
Cilj: Cilj rada bio je detaljno prikazati metode mikrobiološke dijagnostike Neisseria gonorrhoeae i metode uzorkovanja za dijagnosticiranje gonoreje, ukazati na moguće načine prevencije od infekcija gonorejom te ispitati učestalost testiranja na bakteriju N. gonorrhoeae u Splitsko-dalmatinskoj županiji i učestalost pozitivnih rezultata. Materijali i metode: U ovom radu korišteni su materijali i podaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Neisseria...

Pages