završni rad
FIZIOTERAPIJSKA PROCJENA MIŠIĆNE DISFUNKCIJE I REHABILITACIJA U BOLESNIKA SA MIASTENIJOM GRAVIS

Josipa Jurčić (2014)
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija