završni rad
ADOLESCENTNE TRUDNOĆE U SPLITSKO -DALMATINSKOJ ŽUPANIJI I POSTUPCI MEDICINSKE SESTRE U PREVENCIJI I SKRBI

Karmen Juratić (2014)
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija