završni rad
UČINKOVITOST SRČANE REHABILITACIJE U CENTRU U USPOREDBI S REHABILITACIJOM U KUĆI U SMANJENJU MORTALITETA, MORBIDITETA I RIZIČNIH ČIMBENIKA U BOLESNIKA S KRONIČNOM SRČANOM BOLESTI

Antonija Kustura-Selak (2014)
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija