Paginacija

Epidemiološke osobitosti HIV/AIDS-a u Hrvatskoj
Epidemiološke osobitosti HIV/AIDS-a u Hrvatskoj
Josipa Šilović
Cilj: Cilj ovog diplomskog rada je prikazati pojavnost HIV/AIDS-a u Hrvatskoj te je analizirati po najvažnijim epidemiološkim osobitostima poput raspodjele po dobi, spolu, seksualnoj pripadnosti te putu prijenosa infekcije. Metode: Istraživanje u radu provedeno je temeljem sekundarnih izvora podataka, odnosno temeljem rutinski prikupljenih podataka Registra za HIV Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Republike Hrvatske, postojeće literature, znanstvenih radova i rezultata istraživanja...
Epidemiološke osobitosti HIV/AIDS-a u Hrvatskoj
Epidemiološke osobitosti HIV/AIDS-a u Hrvatskoj
Josipa Šilović
Cilj: Cilj ovog diplomskog rada je prikazati pojavnost HIV/AIDS-a u Hrvatskoj te je analizirati po najvažnijim epidemiološkim osobitostima poput raspodjele po dobi, spolu, seksualnoj pripadnosti te putu prijenosa infekcije. Metode: Istraživanje u radu provedeno je temeljem sekundarnih izvora podataka, odnosno temeljem rutinski prikupljenih podataka Registra za HIV Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Republike Hrvatske, postojeće literature, znanstvenih radova i rezultata istraživanja...
Epidemiološke osobitosti epidemijskog meningitisa u Splitsko-dalmatinskoj županiji od 1995.-2014.
Epidemiološke osobitosti epidemijskog meningitisa u Splitsko-dalmatinskoj županiji od 1995.-2014.
Anita Knezović Žuro
Cilj istraživanja Cilj ovog rada je analiza epidemiološke pojavnosti epidemijskog meningitisa u Splitsko-dalmatinskoj županiji u dvadesetogodišnjem razdoblju od 1995. do 2014. godine. Metode U ovom radu su se, kroz retrospektivnu analizu oboljelih, promatrale bitne epidemiološke osobitosti invazivne meningokokne bolesti. Bolesnici su razvrstani prema vremenu stjecanja infekcije, dobi i spolu. Analizirani su laboratorijski nalazi, manifestacije bolesti, incidencija obolijevanja i...
Epidemiološke osobitosti streptokoknih infekcija u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Epidemiološke osobitosti streptokoknih infekcija u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Maja Lovrić
U ovom radu je prikazana pojavnost streptokokne angine, erizipela te šarlaha za period od 2000. – 2014. godine. Obrađeni su podatci koje rutinski prikuplja Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko – dalmatinske županije. Analizirani podatci su uključivali glavne epidemiološke karakteristike svake promatrane bolesti kao što su podatci o dobi, spolu, higijensko – epidemiološkoj ispostavi, mjesecu oboljenja. Dobiveni rezultati ukazuju...
Epidemiološke osobitosti tuberkuloze u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Epidemiološke osobitosti tuberkuloze u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Ivana Radman
U radu su opisane epidemiološke karakteristike tuberkuloze na području Splitsko-dalmatinske županije. Analizom incidencije oboljelih od tuberkuloze na području Splitsko-dalmatinske županije pokazuju tendenciju pada s laganim porastom u zadnje dvije godine. Usporedba dobnih struktura oboljelih na području Splitsko-dalmatinske županije ukazuje da su najveće stope incidencije zabilježene u najstarijim dobnim skupinama 65 godina i više, po tome dobna raspodjela incidencije oboljelih...
Epidemiološki aspekt antirabičnih aktivnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Epidemiološki aspekt antirabičnih aktivnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Andrea Križanac
U ovom radu su opisane epidemiološke karakteristike bjesnoće te je izvršena analiza epidemioloških karakteristika osoba koje su se javile zbog ozljede/kontakta od bijesne ili na bjesnoću sumnjive životinje u Antirabičnu stanicu Split Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko –dalmatinske županije u petnaestogodišnjem razdoblju od 2000. do 2014. godine. Napravljena je distribucija pregledanih osoba prema dobi, spolu, zdravstvenom stanju i vrsti životinje koja je nanijela...
Epiduralna analgezija kod bolesnika s kroničnom boli
Epiduralna analgezija kod bolesnika s kroničnom boli
Daria Matošić Božan
Bol je neugodno osjetno i emocionalno iskustvo koje se redovito javlja u mnogim kroničnim stanjima. U ovom radu opisana je primjena epiduralne analgezije kod bolesnika s kroničnom boli, od čega je obrađena primjena kod nemaligne i maligne boli. Kronična bol kompleksan je klinički problem koji utječe na sva područja života i rada pojedinca. Pod kroničnom boli podrazumijeva se bol koja traje od 3 do 6 mjeseci i dulje i ostaje prisutna i nakon što je završen proces cijeljenja tkiva....
Epiziotomija, da ili ne, zadovoljstvo spolnim životom nakon epiziotomije
Epiziotomija, da ili ne, zadovoljstvo spolnim životom nakon epiziotomije
Mirna Stolica
Cilj: Ciljevi ovog istraživanje su istražiti promjene kod spolnog odnosa nakon epiziotomije te kvantitativno, u postotcima, prikazati posljedice epiziotomije na psihičko i fizičko zdravlje žene. Hipoteza istraživanja: Postoji razlika u zadovoljstvu spolnim životom žena nakon urađene epiziotomije. Metode: Uzorak ispitanika sačinjavaju žene koje su rađale, a uvjet uključenja bio je da su imale minimalno jednu ili više epiziotomija prilikom svojih poroda. U istraživanju je...
Escherichia coli kao uzročnik infekcija mokraćnog sustava
Escherichia coli kao uzročnik infekcija mokraćnog sustava
Lucija Juras
Mokraćni sustav je sustav organa čija je zadaća stvaranje te eliminacija urina, a infekcije mokraćnog sustava mogu zahvatiti bilo koji dio mokraćnog sustava, međutim, većina zahvaća mjehur i mokraćnu cijev, odnosno donji dio mokraćnog sustava. Nastankom infekcije mokraćnog sustava organizam odgovara upalnim odgovorom i simptomima koji odgovaraju mjestu nastanka infekcije. Infekcije mokraćnog sustava drugi su najčešći tip infekcija u izvanbolničkoj okolini, odmah nakon...
Evaluacija primjene peroralnih radioloških kontrastnih sredstava u PET/CT dijagnostici
Evaluacija primjene peroralnih radioloških kontrastnih sredstava u PET/CT dijagnostici
Antonia Pauk
CILJ: PET/CT je hibridna tehnika koja stvara morfološko i metaboličko oslikavanje cijelog tijela pomoću radiofarmaka 18F-FDG-a. Zbog te mogućnosti PET/CT ima najveću primjenu u kliničkoj onkologiji za dijagnostiku tumora te praćenje bolesti i radioterapije. Davanje peroralnog kontrasta sastavni je dio PET/CT protokola kako bi se ispunio lumen crijeva i time omogućila bolja vizualizacija gastrointestinalnog trakta. Cilj ovog istraživanja bio je evaluirati primjenu peroralnih...
FIZIOLOGIJA PORODA
FIZIOLOGIJA PORODA
Željka Perković
Fiziološki porođaj počinje spontano, niskorizičan je na početku i kroz cijelo svoje trajanje sve do izgona. Dijete je rođeno spontano, u stavu glavicom, između navršenog 37. i 42. tjedna trudnoće s porođajnom masom od 10. do 90. centile za dob i spol. U fiziološkom se porođaju dijete rađa dorzoanteriornimokcipitalnim stavom. Porođaj dijelimo na četiri porodna doba. Početak poroda označavaju trudovi ili prsnuće vodenjaka.Vodenjak može prsnuti samostalno ili za vrijeme...
FIZIOLOŠKE OSOBITOSTI NOVOROĐENČETA - PRIMALJSKA SKRB ZDRAVOG NOVOROĐENČETA
FIZIOLOŠKE OSOBITOSTI NOVOROĐENČETA - PRIMALJSKA SKRB ZDRAVOG NOVOROĐENČETA
Ana Humski
Novorođenče je dijete u prva četiri tjedna ili 28 dana života. Smatra se da je to razdoblje u kojem se dijete sa svim svojim organskim sustavima privikne (adaptira) na ekstrauterini život. Presijecanjem pupkovine dolazi do anatomskog odjeljivanja majke od novorođenčeta. Toga trena dijete postaje neovisno o placenti i sasvim samostalno obavlja oksigenaciju, ekskreciju, eliminaciju i prehranu. Za vrijeme intrauterinog života te je funkcije obavljala majka preko posteljice (placente). ...

Paginacija