Paginacija

Analiza isplativosti investiranja u organizaciju dijagnostike magnetskom rezonancijom u javnozdrastvenom sustavu u Republici Hrvatskoj
Analiza isplativosti investiranja u organizaciju dijagnostike magnetskom rezonancijom u javnozdrastvenom sustavu u Republici Hrvatskoj
Vladimir Bahun
Cilj: Glavni cilj ovog rada je istražiti isplativost ulaganja u organizaciju dijagnostike magnetskom rezonancijom u javnozdravstvenom sustavu u Republici Hrvatskoj. Hipoteza: Ulaganje u organizaciju dijagnostike magnetskom rezonancijom isplativo je u javnozdravstvenom sustavu u Republici Hrvatskoj, čak i bez početnih vlastitih sredstava. Metode: Deskripcija, klasifikacija, analiza, sinteza, komparacija, dedukcija, indukcija, statističke metode. Rezultati: U rezultatima će se...
Analiza uzoraka ekshumiranih iz masovnih grobnica: od uzorka do identifikacije
Analiza uzoraka ekshumiranih iz masovnih grobnica: od uzorka do identifikacije
Ana Jančić
Cilj: Opisati proces identifikacije ljudskih ostataka pronađenih u masovnim grobnicama analizom DNA iz koštanih uzoraka, istaknuti probleme izolacije DNA i nemogućnosti prikupljanja uzoraka DNA pretpostavljene uže rodbine. Metode: Nakon uzimanja uzorka koštanih ostataka, izvršena je DNA ekstrakcija klasičnom organskom ekstrakcijom. Zatim se poslije kontrole dobivene DNA, uporabom lančane reakcije polimerazom (PCR) umnože ciljni fragmenti DNA. Umnoženi se fragmenti vizualiziraju na...
Analiza zadovoljstva korisnika provedbom fizikalne terapije u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Kalos
Analiza zadovoljstva korisnika provedbom fizikalne terapije u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Kalos
Anamarija Telenta
Cilj: glavni cilj ovog istraživanja je analiza i utvrđivanje zadovoljstva korisnika usluge u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Kalos, s krajnjim ciljem unaprjeđenja kvalitete u fizioterapijskoj djelatnosti, a iz njega su proizašli specifični ciljevi, a to su bili utvrditi razliku između individualnog i grupnog rada, utvrditi broj procedura i postupaka, odnosno što je uz vježbe najviše korišteno s obzirom na duljinu boravka pacijenta u Specijalnoj bolnici za...
Analiza čimbenika nastanka nakupljanja FDG-a u smeđem masnom tkivu
Analiza čimbenika nastanka nakupljanja FDG-a u smeđem masnom tkivu
Ana Pelja
Nakupljanje smeđeg masnog tkiva je čest uzrok lažno pozitivnih nalaza u PET/CT dijagnostici. Stoga sam u ovom radu analizirala čimbenike koji utječu na pojačano nakupljanje FDG-a u smeđem masnom tkivu. To su: vanjska temperatura, dob, spol, indeks tjelesne mase, razina glukoze u krvi te psihološko stanje pacijenta. Poznavanje čimbenika koji utječu na pojačano nakupljanje, omogućava smanjivanje nepotrebnog nakupljanja FDG-a u smeđem masnom tkivu. Nakupljanje u smeđem masnom...
Angio sala- uloga radiološkog tehnologa
Angio sala- uloga radiološkog tehnologa
Daniela Bilić
Intervencijska radiologija je izmijenila dijagnostičke i terapijske postupke u mnogih bolesti. Svrha joj je pojednostavniti odnosno poboljšati mnoge kirurške postupke i danas je sve raširenija i sve se više koristi kao alternativa nekih kirurških zahvata. Tehnika kojom se koriste radiolozi kod ovakvih zahvata naziva se Seldingerova tehnika i može se koristiti u dijagnostičke svrhe, kada se kroz kateter uvodi kontrastno sredstvo, kao i u terapijske svrhe prilikom čega kateter...
Anksioznost kao simptom i anksioznost kao poremećaj u psihijatrijskoj sestrinskoj praksi
Anksioznost kao simptom i anksioznost kao poremećaj u psihijatrijskoj sestrinskoj praksi
Josipa Milković
Anksioznost je osjećaj koji se javlja kada se suočite s prijetećim ili stresnim situacijama. To je normalan odgovor u kontaktu s opasnošću, ali, ako je snažan ili potraje, mogao bi prerasti u anksiozni poremećaj. Anksiozni poremećaj se razlikuje od razvojno-normativne ili prolazne anksioznosti izazvane stresom po tome što je tjeskoba izražena (tj. nerazmjerna stvarnoj prisutnoj prijetnji) i trajna te narušava svakodnevno funkcioniranje. Većina anksioznih poremećaja pogađa...
Anksioznost u dječjoj dobi
Anksioznost u dječjoj dobi
Antonia Kelam
Uvod: Dijete može iskusiti različite manifestacije anksioznosti (brige, anksiozno ponašanje..) kao dio normalnog razvoja. Prisutnost ovih simptoma anksioznosti ne moraju imati značaja u ostatku života. Normalne simptome povremenih strahova djetinjstva djeca prerastu. Većina ljudi smatra da su djevojčice bojažljivije i tjeskobnije od dječaka. Međutim, istraživanja nisu potvrdila ovu pretpostavku. Iako su djevojčice sposobnije pokazati osjećaje, studije koje su provele...
Antenatalna dijagnostika i rad primalje u trudničkoj ambulanti
Antenatalna dijagnostika i rad primalje u trudničkoj ambulanti
Ana Jurič
Trudnoća je normalan fiziološki proces koji u tijelu žene izaziva niz anatomskih i fizioloških promjena. Ona nije bolest, već promijenjeno zdravo stanje. Te promjene koje se događaju u organizmu tijekom trudnoće uglavnom su reverzibilne i vraćaju se u stanje prije trudnoće. Iako se u trudnoći zbiva niz malih fizioloških prilagodbi, promjene se često grupiraju prema razdoblju gestacije, tj. prva i posljednja polovina , tri trimestra ili četiri četvrtine trudnoće. Humani...
Antenatalna dijagnostika i rad primalje u trudničkoj ambulanti
Antenatalna dijagnostika i rad primalje u trudničkoj ambulanti
Marija Denić
Antenatalna dijagnostika je utvrđivanje zdravstvenog stanja nerođenog djeteta. Za cilj ima utvrditi abnormalnosti u trudnoći, planirati liječenje u slučaju abnormalnosti, razriješiti genetičke sumnje kod trudnoća u obitelji gdje postoji anamneza određene genetičke bolesti i potvrditi da je riječ o zdravom fetusu. Uključuje redovite liječničke preglede (bar jedanput mjesečno), pregled ultrazvukom (bar tri tijekom trudnoće), redovito mjerenje tjelesne mase, krvnog tlaka,...
Antenatalna dijagnostika i rad primalje u trudničkoj ambulanti
Antenatalna dijagnostika i rad primalje u trudničkoj ambulanti
Ankica Biuk
Antenatalna zaštita je skup preventivno-kurativnih postupaka koji se provode za vrijeme trudnoće, s ciljem rađanja zdravog i živog djeteta te očuvanja majčinog zdravlja. Uključuje redovite liječničke preglede (bar jedanput mjesečno), pregled ultrazvukom (bar tri tijekom trudnoće), redovito mjerenje tjelesne mase, krvnog tlaka, bjelančevina u mokraći, planiranje prehrane trudnice i zdravstveno prosvjećivanje (6). Otkriva, proučava, sprječava i otklanja uzroke koji mogu...
Antenatalna zaštita trudnice
Antenatalna zaštita trudnice
Marina Miljak
Trudnoća je normalan fiziološki proces koji u tijelu žene izaziva niz anatomskih i fizioloških promjena. Ona nije bolest, već promijenjeno zdravo stanje. Te promjene koje se događaju u organizmu tijekom trudnoće uglavnom su reverzibilne i vraćaju se u stanje prije trudnoće. Međutim, trudnoću prate poteškoće koje su normalna pojava, a ukoliko su u većoj mjeri izraženi, žena ih svojim ponašanjem i postupcima može uvelike umanjiti ili postići da potpuno nestanu. Osim toga,...
Antivakcinalna kampanja i utjecaj medicinske sestre na poboljšanje stope procijepljenosti obveznih cijepljenja
Antivakcinalna kampanja i utjecaj medicinske sestre na poboljšanje stope procijepljenosti obveznih cijepljenja
Kristina Žužul
Cijepljenje je postupak kojim se postiže otpornost organizma prema uzročnicima zaraznih bolesti i kojim je spašeno više života nego bilo kojom drugom medicinskom intervencijom. Javnozdravstveni programi masovnog cijepljenja doveli su do smanjenja pobola i smrtnosti od zaraznih bolesti protiv kojih se cijepi. Sva cjepiva koja su u uporabi u Hrvatskoj prošla su potrebna klinička ispitivanja i registrirana su od strane HALMED-a (Agencije za lijekove i medicinske proizvode). U Hrvatskoj...

Paginacija