Paginacija

Aktivnosti primalje u prepoznavanju i liječenju preeklampsije i HELLP sindroma
Aktivnosti primalje u prepoznavanju i liječenju preeklampsije i HELLP sindroma
Marijana Mijač
Preeklampsija i HELLP sindrom poremećaji su nepoznate etiologije, specifični za trudnoću. Središnji znakovi preeklampsije su novonastala hipertenzija i proteinurija, nakon 20. tjedna trudnoće, u prethodno normotenzivnih žena. Sve je češća dijagnoza u razvijenom svijetu, a ostaje visok uzrok majčinskog i fetalnog morbiditeta i mortaliteta u zemljama u razvoju. Odgađanje rađanja dovodi do faktora rizika povezanih s preeklampsijom, uključujući stariju dob trudnice, pretilost i...
Aktivnosti primalje u prevenciji i vođenju prijevremenog porođaja te prihvatu nedonošenog djeteta
Aktivnosti primalje u prevenciji i vođenju prijevremenog porođaja te prihvatu nedonošenog djeteta
Nikolina Šuto
Trudnoća je razdoblje u životu žena, u kojem se oplođeno jajašce raste i razvija. Normalna trudnoća traje 40 tjedana ili 9 mjeseci i završava rođenjem djeteta od 37. do 42. tjedna. Prijevremeni je porod svršetak trudnoće prije navršenog 37. tjedna trudnoće. Vodeći je uzrok neonatalnog mortaliteta i morbiditeta, a učestalost se u posljednjih 40 godina nije znatno smanjila. Prevencija i liječenje su otežani zbog postojanja velikog broja rizičnih čimbenika, a neki su još...
Aktivnosti primalje u prevenciji karcinoma vrata maternice
Aktivnosti primalje u prevenciji karcinoma vrata maternice
Marija Antić
UVOD: Rak vrata maternice je nastanak novotvorina na vratu maternice. Novotvorine ili neoplazije su zapravo abnormalne stanice koje nekontrolirano rastu. Karcinom cerviksa je jedan od rijetkih karcinoma koje možemo spriječiti, a da se promjene nisu ni pojavile, jer je uzrokovan Humanim papiloma virusom. Edukacija žena je zdravstveno odgojna djelatnost svake primalje. Zdravstveno odgojna djelatnost sastoji se od svih savjeta upućenih pacijentici. Osvijestiti pacijenticu da je važno...
Aktivnosti primalje u prevenciji perianalnih ruptura  i epiziotomije
Aktivnosti primalje u prevenciji perianalnih ruptura i epiziotomije
Barbara Brdarić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati razinu utjecaja raznih čimbenika na način završetka vaginalnih poroda s naglaskom na epiziotomiju i rupture međice te prikazati učestalost i opravdanosti prakse izvođenja epiziotomije na Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Split. Ispitanici i metode: U istraživanje je uključen slučajan uzorak od 804 poroda uzet iz populacije svih 3514 vaginalnih poroda obavljenih na Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Split u...
Aktivnosti primalje u zbrinjavanju trudnoće sa intrauterinim zastojem u rastu
Aktivnosti primalje u zbrinjavanju trudnoće sa intrauterinim zastojem u rastu
Ema Kekez
Intrauterini zastoj u rastu (IUZR) poznat je i kompleksan opstetrički problem. Povezan je sa perinatalnim mortalitetom i morbiditetom, a pogađa 10-15% trudnica. Fetus iz trudnoće sa IUZR-om definiran je kao fetus koji nije uspio dostići svoj puni potencijal za rast te ima težinu manju od 10-te percentile. Sumnja na trudnoću sa IUZR-om započinje anamnezom i analizom rizičnih faktora, a ultrazvučnom biometrijom se potvrđuje težina manja od 10-te percentile. Tri glavna čimbenika...
Akutne leukemije u dječjoj dobi
Akutne leukemije u dječjoj dobi
Natalija Dželalija
Ciljevi istraživanja: Utvrditi ukupan broj djece dobi do 18 godina oboljelih od akutne leukemije, koji su dijagnosticirani i liječeni u Kliničkom bolničkom centru Split, u razdoblju od 1.1.2014. do 31.12.2020. godine. Utvrditi njihovu spolnu i dobnu raspodjelu, analizirati citomorfološke, citokemijske, imunofenotipizacijske i citogenetske karakteristike te ishod bolesti. Ispitanici i metode: Retrospektivno istraživanje provedeno je na Kliničkom zavodu za patologiju, sudsku...
Analiza isplativosti investiranja u organizaciju dijagnostike magnetskom rezonancijom u javnozdrastvenom sustavu u Republici Hrvatskoj
Analiza isplativosti investiranja u organizaciju dijagnostike magnetskom rezonancijom u javnozdrastvenom sustavu u Republici Hrvatskoj
Vladimir Bahun
Cilj: Glavni cilj ovog rada je istražiti isplativost ulaganja u organizaciju dijagnostike magnetskom rezonancijom u javnozdravstvenom sustavu u Republici Hrvatskoj. Hipoteza: Ulaganje u organizaciju dijagnostike magnetskom rezonancijom isplativo je u javnozdravstvenom sustavu u Republici Hrvatskoj, čak i bez početnih vlastitih sredstava. Metode: Deskripcija, klasifikacija, analiza, sinteza, komparacija, dedukcija, indukcija, statističke metode. Rezultati: U rezultatima će se...
Analiza izražaja IMP3 i podoplanina u karcinoma želuca dvostrukom imunofluorescentnom metodom
Analiza izražaja IMP3 i podoplanina u karcinoma želuca dvostrukom imunofluorescentnom metodom
Antonela Matijaš Hrgović
Cilj rada: u histološkim preparatima adenokarcinoma želuca ispitati izražaj IMP3 i podoplanina metodom indirektne dvostruke imunofluorescencije. Materijali i metode: Parafinski blokovi tumorskog tkiva 26 ispitanika s adenokarcinomom želuca operiranih od 2014. do 2018,. u KBC Split prikupljeni su iz arhive Kliničkog zavoda za patologiju, sudsku medicinu i citologiju (dalje Zavoda). Demografski podaci prikupljeni su iz zavodske pismohrane, a podatak o smrti iz knjige mrtvozorstva....
Analiza uzoraka ekshumiranih iz masovnih grobnica: od uzorka do identifikacije
Analiza uzoraka ekshumiranih iz masovnih grobnica: od uzorka do identifikacije
Ana Jančić
Cilj: Opisati proces identifikacije ljudskih ostataka pronađenih u masovnim grobnicama analizom DNA iz koštanih uzoraka, istaknuti probleme izolacije DNA i nemogućnosti prikupljanja uzoraka DNA pretpostavljene uže rodbine. Metode: Nakon uzimanja uzorka koštanih ostataka, izvršena je DNA ekstrakcija klasičnom organskom ekstrakcijom. Zatim se poslije kontrole dobivene DNA, uporabom lančane reakcije polimerazom (PCR) umnože ciljni fragmenti DNA. Umnoženi se fragmenti vizualiziraju na...
Analiza zadovoljstva korisnika provedbom fizikalne terapije u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Kalos
Analiza zadovoljstva korisnika provedbom fizikalne terapije u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Kalos
Anamarija Telenta
Cilj: glavni cilj ovog istraživanja je analiza i utvrđivanje zadovoljstva korisnika usluge u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Kalos, s krajnjim ciljem unaprjeđenja kvalitete u fizioterapijskoj djelatnosti, a iz njega su proizašli specifični ciljevi, a to su bili utvrditi razliku između individualnog i grupnog rada, utvrditi broj procedura i postupaka, odnosno što je uz vježbe najviše korišteno s obzirom na duljinu boravka pacijenta u Specijalnoj bolnici za...
Analiza čimbenika nastanka nakupljanja FDG-a u smeđem masnom tkivu
Analiza čimbenika nastanka nakupljanja FDG-a u smeđem masnom tkivu
Ana Pelja
Nakupljanje smeđeg masnog tkiva je čest uzrok lažno pozitivnih nalaza u PET/CT dijagnostici. Stoga sam u ovom radu analizirala čimbenike koji utječu na pojačano nakupljanje FDG-a u smeđem masnom tkivu. To su: vanjska temperatura, dob, spol, indeks tjelesne mase, razina glukoze u krvi te psihološko stanje pacijenta. Poznavanje čimbenika koji utječu na pojačano nakupljanje, omogućava smanjivanje nepotrebnog nakupljanja FDG-a u smeđem masnom tkivu. Nakupljanje u smeđem masnom...
Angio sala- uloga radiološkog tehnologa
Angio sala- uloga radiološkog tehnologa
Daniela Bilić
Intervencijska radiologija je izmijenila dijagnostičke i terapijske postupke u mnogih bolesti. Svrha joj je pojednostavniti odnosno poboljšati mnoge kirurške postupke i danas je sve raširenija i sve se više koristi kao alternativa nekih kirurških zahvata. Tehnika kojom se koriste radiolozi kod ovakvih zahvata naziva se Seldingerova tehnika i može se koristiti u dijagnostičke svrhe, kada se kroz kateter uvodi kontrastno sredstvo, kao i u terapijske svrhe prilikom čega kateter...

Paginacija