Pages

IZRAŽAJ BILJEGA CD34 I CD77 NA PLAZMA MEMBRANI SRČANIH STANICA HIPERKALCIJEMIČNIH ŠTAKORA
IZRAŽAJ BILJEGA CD34 I CD77 NA PLAZMA MEMBRANI SRČANIH STANICA HIPERKALCIJEMIČNIH ŠTAKORA
Ivana Bandov
UVOD: Depolarizacijski signal koji je započet na površini mišićnog vlakna, potiče oslobađanje Ca2+ iz cisterne endoplazmatske mrežice i tako se širi kroz cijelo mišićno vlakno. Nakon depolarizacije, membrane sarkoplazmatske mrežice živčanim podražajem, ioni Ca2+ koji su nakupljeni u cisternama sarkoplazmatske mrežice, pasivno se ispuštaju u blizini područja prekrivanja debelih i tankih filamenata, te se tu vežu za troponin i omogućuju povezivanje aktina s miozinom. Kada...
JAVNOZDRAVSTVENO ZNAČENJE I ULOGA MEDICINSKE SESTRE U PREVENCIJI HEPATITISA B U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
JAVNOZDRAVSTVENO ZNAČENJE I ULOGA MEDICINSKE SESTRE U PREVENCIJI HEPATITISA B U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
Matea Skender
Hepatitis B je zarazna bolest jetara uzrokovana virusom HBV-a. Postoji više vrsta hepatitisa, ali hepatitis B je najrasprostranjenija vrsta hepatitisa u svijetu. Prenosi se na različite načine. U razvijenim zemljama svijeta i u Hrvatskoj dominantni put prijenosa je seksualnim kontaktom, dok je u nerazvijenim zemljama dominantni put prijenosa krvlju inficirane osobe. Osnovni cilj liječenja je spriječavanje umnažanja virusa. Najučinkovitija mjera u borbi protiv HBV-a je...
KOLESTAZA U TRUDNOĆI
KOLESTAZA U TRUDNOĆI
Ana Žižić
Intrahepatička kolestaza u trudnoći je poremećaj funkcije jetre u trudnoći. Osnovni simptom je generalizirani svrbež kože, kojeg prate povišene vrijednosti aminotransferaza, žučnih kiselina i bilirubina u serumu, a rijetko i žutica. To je poremećaj urednog toka žući kroz bilijarni sustav najvjerojatnije uzrokovan hormonima; progesteronom i estrogenom. S obzirom da nema lijeka za ovo stanje od životne je važnosti stalni nadzor fetusa i trudnice. Liječenje se svodi na...
LABORATORIJSKO IZVOĐENJE IMUNOHEMATOLOŠKIH TESTOVA KLASIČNO U EPRUVETI I U MIKROMETODAMA
LABORATORIJSKO IZVOĐENJE IMUNOHEMATOLOŠKIH TESTOVA KLASIČNO U EPRUVETI I U MIKROMETODAMA
Mirna Anđelić
CILJ: Usporediti dvije metode izvođenja imunohematoloških testova. Metode: klasično testiranje, te automatsko ispitivanje uz pomoć analizatora. METODE: Klasična metoda obuhvaća testiranja napravljena u epruveti držeći se strogo propisanih protokola zapisanih u radnim uputama koje se nalaze na svakom radom mjestu. Uvođenje automatizacije u dijelove laboratorijskog rada potaknulo je brojna istraživanja čija je osnova usporediti navedene metode imunohematološkog testiranja....
MEDICINSKI TRANSPORT ŽIVOTNO UGROŽENOG BOLESNIKA - POSTUPCI MEDICINSKE SESTRE
MEDICINSKI TRANSPORT ŽIVOTNO UGROŽENOG BOLESNIKA - POSTUPCI MEDICINSKE SESTRE
Dario Maršić
Medicinski tim koji sačinjava u najčešćem slučaju dvije medicinske sestre – tehničar i liječnik, trebali bi osigurati sigurnost bolesnika kao i sigurnost osoblja. Za to im je potrebno stručno znanje, iskustvo i rad unutar svojih kompetencija, te standardizirani postupci i protokoli. Svi ti postupci odnosno zadani algoritmi rada i funkcioniranja hitne medicinske službe i medicinskog transporta su u većini slučajeva standardizirani i propisani po uzoru na okolne razvijene zemlje...
NEDONOŠČE – VISOKO RIZIČNO NOVOROĐENČE
NEDONOŠČE – VISOKO RIZIČNO NOVOROĐENČE
Marija Vladimir
Budući da velik dio perinatalne smrtnosti (oko 60 %) otpada na novorođenčad malene rodne težine, a posebno na nedonoščad, razumljivi su napori da se s jedne strane spriječi prijevremeni porođaj, a s druge strane da se već rođenoj nedonoščadi osiguraju optimalni uvjeti koji će na najmanju moguću mjeru smanjiti i neutralizirati djelovanje činilaca povećane ugroženosti za tu skupinu djece. Vrlo ohrabrujući rezultati postignuti su udruženim, smišljenim i organiziranim...
NOVOROĐENČE MAJKE OVISNICE
NOVOROĐENČE MAJKE OVISNICE
Antonia Kliškinić
Zlouporaba zabranjenih droga jedan je od najvećih problema s kojima se danas suočavaju suvremena društva. Novorođenće majke ovisnice, nedužna je žrtva ovisnosti i svega što ovisnost donosi. Aktom rađanja prekida se opskrba novorođenćeta drogom i ono razvija sindrom ustezanja. Ono prolazi apstinencijske krize s jako teškim simptomima, a i suočena su sa značajno višim rizikom novorođenačke smrtnosti kao i s dugotrajnim posljedicama. Iako još uvijek ne postoji idealan oblik...
OBLICI I UČESTALOST KORIŠTENJA ORGANIZIRANE PSIHOSOCIJALNE POMOĆI U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI
OBLICI I UČESTALOST KORIŠTENJA ORGANIZIRANE PSIHOSOCIJALNE POMOĆI U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI
Sven Mujkić
Cilj rada je upoznati se sa raznolikošću oblika psihosocijalnih potreba u hrvatskom pučanstvu, s naglaskom na branitelje, njihove članove obitelji te ostale stradalnike Domovinskog rata kao i upoznavanje sa Nacionalnim psihosocijalnim programom kroz koji se i provodi psihosocijalna pomoć s naglaskom na Vukovarsko-srijemsku kao županiju s najvećim brojem stradalnika te samim time i najvećom potrebom za psihosocijalnom pomoći. Opći cilj PSP programa je pružiti najveću moguću...
ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE LAMOTRIGINA U SERUMA PRIMJENOM HPLC METODE
ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE LAMOTRIGINA U SERUMA PRIMJENOM HPLC METODE
Ivana Punda
Uvod - Epilepsija je bolest koju karakterizira pojava spontanih napadaja različitih oblika, a nastaju zbog epizoda električnog izbijanja neurona. Suvremeni antiepileptici učinkoviti su u kontroli napadaja,ali nuspojave ograničavaju njihovu upotrebu. Budući da bolesnici te lijekove troše redovito tijekom više godina, važno je da imaju što manje nuspojava. Lamotrigin je lijek koji spada u „novije“ antiepileptike i svakako je postao jedan od lijekova bez kojih je danas nemoguće...
OSOBITOSTI SKRBI NOVOROĐENČETA S DOWN SINDROMOM
OSOBITOSTI SKRBI NOVOROĐENČETA S DOWN SINDROMOM
Gordana Kalaica
Novorođenče sa SD zahtijeva posebnu liječničku i primaljsku skrb od samog rođenja. Ukoliko je trudnica znala da će roditi novorođenče sa SD trudnoća će se dovršiti carskim rezom. Zdravstveno osoblje bi trebalo pružiti potporu roditeljima, procijeniti njihovo stanje te ih educirati o SD i skrbi. Stručnost, educiranost i znanje zdravstvenog osoblja omogućava novorođenčadi sa SD manje teškoća te veću stopu preživljavanja u odnosu na prošlost. Po potvrdi SD (kariotip)...
OČEKIVANJA MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA TIJEKOM STUDIRANJA U ODNOSU NA STATUS NAKON   ZAPOŠLJAVANJA
OČEKIVANJA MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA TIJEKOM STUDIRANJA U ODNOSU NA STATUS NAKON ZAPOŠLJAVANJA
Nikša-Siniša Matas
Sestrinstvo u Hrvatskoj, kao i u Svijetu, ima svoje početke razvoja od prvih ljudskih zajednica. Profesionalizacija sestrinstva počinje s prvom teoretičarkom i utemeljiteljicom modernog sestrinstva Florence Nightingale. Od tada do danas sve se više razvijaju elementi sestrinske profesije, osobito razvoj teorija, etike te organiziranog obrazovanja. Obrazovanje sestara na sveučilišnoj diplomskoj razini u Hrvatskoj je u punom zamahu. Cilj je rada bio utvrditi postoje li odstupanja u...
PERCEPCIJA OSOBINA I POLOŽAJA MEDICINSKIH SESTARA U GRAĐANA SPLITA
PERCEPCIJA OSOBINA I POLOŽAJA MEDICINSKIH SESTARA U GRAĐANA SPLITA
Dragana Dragičević
Cilj: Istražiti percepciju osobina i položaja medicinskih sestra u građana grada Splita. Metode: Istraživanje je provedeno na slučajnom uzorku. Sudjelovanje je bilo dobrovoljno uz jamčenu anonimnost u gradu Splitu. Sudjelovalo je 211 ispitanika, različite životne dobi i stručne spreme. Istraživanje je provedeno u travnju 2014. godine pomoću upitnika sastavljenog u suradnji s mentorom Antom Buljubašićem, dipl. med.techn. Upitnik se sastoji od 10 pitanja u kojima su se ispitanici...

Pages