Paginacija

Antenatalna dijagnostika i rad primalje u trudničkoj ambulanti
Antenatalna dijagnostika i rad primalje u trudničkoj ambulanti
Ana Jurič
Trudnoća je normalan fiziološki proces koji u tijelu žene izaziva niz anatomskih i fizioloških promjena. Ona nije bolest, već promijenjeno zdravo stanje. Te promjene koje se događaju u organizmu tijekom trudnoće uglavnom su reverzibilne i vraćaju se u stanje prije trudnoće. Iako se u trudnoći zbiva niz malih fizioloških prilagodbi, promjene se često grupiraju prema razdoblju gestacije, tj. prva i posljednja polovina , tri trimestra ili četiri četvrtine trudnoće. Humani...
Antenatalna zaštita trudnice
Antenatalna zaštita trudnice
Marina Miljak
Trudnoća je normalan fiziološki proces koji u tijelu žene izaziva niz anatomskih i fizioloških promjena. Ona nije bolest, već promijenjeno zdravo stanje. Te promjene koje se događaju u organizmu tijekom trudnoće uglavnom su reverzibilne i vraćaju se u stanje prije trudnoće. Međutim, trudnoću prate poteškoće koje su normalna pojava, a ukoliko su u većoj mjeri izraženi, žena ih svojim ponašanjem i postupcima može uvelike umanjiti ili postići da potpuno nestanu. Osim toga,...
Antivakcinalna kampanja i utjecaj medicinske sestre na poboljšanje stope procijepljenosti obveznih cijepljenja
Antivakcinalna kampanja i utjecaj medicinske sestre na poboljšanje stope procijepljenosti obveznih cijepljenja
Kristina Žužul
Cijepljenje je postupak kojim se postiže otpornost organizma prema uzročnicima zaraznih bolesti i kojim je spašeno više života nego bilo kojom drugom medicinskom intervencijom. Javnozdravstveni programi masovnog cijepljenja doveli su do smanjenja pobola i smrtnosti od zaraznih bolesti protiv kojih se cijepi. Sva cjepiva koja su u uporabi u Hrvatskoj prošla su potrebna klinička ispitivanja i registrirana su od strane HALMED-a (Agencije za lijekove i medicinske proizvode). U Hrvatskoj...
Antropometrijske karakteristike i procjena indeksa tjelesne mase u osoba s Down sindromom
Antropometrijske karakteristike i procjena indeksa tjelesne mase u osoba s Down sindromom
Josipa Prolić
Sindrom Down najučestaliji je genetski uzročnik intelektualnih defekta u populaciji. Posljedica je trisomije na 21. kromosomu, a očituje se kroz brojne psihičke i fizičke poteškoće kod oboljelih pojedinaca. Najvjerojatniji i najčešće povezivan uzrok je starija dob majke, unatoč sve češćim starijim majkama, broj oboljelih od sindroma nije porastao zbog sve dostupnijih metoda prekida trudnoće. Tijekom cijelog života nailaze na razne probleme i poteškoća, kako zdravstvene tako...
Antropometrijske razlike između djevojčica i dječaka novorođenačke dobi, osobitosti skrbi
Antropometrijske razlike između djevojčica i dječaka novorođenačke dobi, osobitosti skrbi
Karla Podgornik
Novorođenče je dijete u prva četiri tjedna (28 dana) života. To je adaptacijsko razdoblje u kojem se novorođenče prilagođava na ekstrauterini život. Zdravo donošeno novorođenče rađa se s težinom od 3000 do 4200 grama i dužinom od 49 do 51 cm. Mjerenjem tjelesne težine, dužine i opsega glave te uspoređivanjem tih podataka s gestacijskom dobi dobivamo podatke o zdravlju i donešenosti novorođenčeta (1). Napuštanjem sredine koja ga je štitila 9 mjeseci i omogućavala mu...
Aplikacija radiofarmaka kao čimbenik kvalitete PET/CT studije
Aplikacija radiofarmaka kao čimbenik kvalitete PET/CT studije
Mate Maričić
CILJ: Evaluirati učestalost i utjecaj ostatne doze na mjestu injiciranja radiofarmaka na kvalitetu PET/CT slike te analizirati mogućnosti za smanjivanjem iste. METODE:U 50 pacijenata uključenih u studiju izmjerena je količina aplicirane doze radiofarmaka te ostatna aktivnost na mjestu injiciranja. Napravljena je korelacija indeksa aktivnosti s kvalitetom slika procijenjenom pomoću SNR indeksa. REZULTATI: Kod svih pacijenata uočena je ostatna aktivnost radiofarmaka na mjestu njegovog...
Artefakti kod kompjuterizirane tomografije
Artefakti kod kompjuterizirane tomografije
Marina Todorić
Artefakti mogu poprilično umanjiti kvalitetu CT slika, ponekad do te mjere da ih čine dijagnostički neupotrebljivima. Kako bi se poboljšala kvaliteta slike potrebno je razumijeti proces nastanka artefakta i znati kako ga spriječiti. Kroz povijest razvijale su se brojne konfiguracije CT uređaja. S razvojem različitih generacija javljali su se i brojni artefakti, ali i modeli za njihovo uklanjanje. Uz proces nastanka artefakata, bitno je obratiti pažnju i na kvalitetu slike, odnosno...
Automatizirani pregled dojke ultrazvukom
Automatizirani pregled dojke ultrazvukom
Marija Žaja
Uvod: Zbog sve većeg broja oboljelih od raka dojke, a kako bi se smanjila smrtnost, vrlo je važna rana dijagnostika. U dijagnostici raka dojke koriste se metode kao što su mamografija, DBT, MRI, HHUS ili ABUS. Cilj rada: Cilj ovoga rada je bio sustavnim pregledom literature prikazati princip rada ABUS-a te ukazati na njegove prednosti i nedostatke u odnosu na konvencionalne metode snimanja dojki. Rasprava: ABUS je relativno nova ultrazvučna metoda koja je pokazala izvrsne rezultate...
Bakterijska rezistencija na antibiotike i doprinos medicinske sestre u racionalizaciji potrošnje antibiotika
Bakterijska rezistencija na antibiotike i doprinos medicinske sestre u racionalizaciji potrošnje antibiotika
Sanela Matić
Jedno od najvećih dostignuća u medicini 20. stoljeća je otkriće antibiotika, kao i njihova primjena. Od uvođenja penicilina u kliničku praksu početkom 40- tih godina, mnoge su grane medicine napredovale zahvaljujući antibioticima koji su postali najčešće propisivani, prodavani i korišteni lijekovi diljem svijeta. Međutim, uz nedvojbeno korisne i poželjne, oni imaju i negativne učinke. Smatralo se da će bakterijske infekcije konačno biti iskorijenjene, no s vremenom je...
Barthel i FIM indeks u evaluaciji rehabilitacije bolesnika s preboljelim moždanim udarom
Barthel i FIM indeks u evaluaciji rehabilitacije bolesnika s preboljelim moždanim udarom
Nikolina Jurić
Cilj. Prikazati Barthel i FIM indeks u evaluaciji rehabilitacije bolesnika s preboljelim moždanim udarom, usporediti njihove prednosti i nedostatke te objasniti važnost pravilno ispunjene fizioterapijske procjene. Metode i ispitanici. U kratkom uvodnom dijelu obradila sam činjenice poznate o cerebrovaskularnom inzultu, njegovu klasifikaciju, simptome koji ga karakteriziraju, faktore rizika bitne za njegov nastanak te rehabilitaciju nakon preboljelog cerebrovaskularnog inzulta. U drugom...
Biokemijski pokazatelji u bolesnika s infarktom miokarda
Biokemijski pokazatelji u bolesnika s infarktom miokarda
Tina Domazet
CILJ ISTRAŽIVANJA: Usporediti serumske koncentracije visoko osjetljivog troponina I i vrijednosti upalnog parametra hsCRP u STEMI i NSTEMI pacijenata. Utvrditi postoji li statistički značajna razlika u broju leukocita, diferencijalnoj krvnoj slici, aktivnosti serumskog enzima AST-a i glukoze u obje ispitivane skupine. ISPITANICI I METODE: Ovo istraživanje uključilo je 60 ispitanika sa simptomima srčanog zatajenja, a bili su liječeni na Klinici za bolesti srca i krvnih žila KBC-a...
CT angiografija  u dokazivanju moždane smrti
CT angiografija u dokazivanju moždane smrti
Maja Ljubić
Smrt mozga definiramo kao stanje nepovratno izgubljene funkcije središnjeg živčanog sustava, nemogućnosti spontanog disanja i održavanja tjelesne homeostaze uz održan rad srca. Takvo stanje predstavlja stvarnu granicu između života i smrti. Na kliničkoj i zakonskoj razini smrt mozga se izjednačava sa smrću osobe. Zato je nužno postaviti dijagnozu smrti mozga kako bi stvorili prostor za potencijalnu transplantaciju organa i tkiva. Najveći broj organa za transplantaciju dobiva se...

Paginacija