Paginacija

CT kolonografija
CT kolonografija
Marija Ruić
Uvod: Kompjutorizirana tomografska kolonografija dijagnostička je metoda koja se razvijala više od desetljeća i postoji veliki broj provedenih studija u svrhu opisivanja njenih mogućnosti. Upotrebom CT uređaja novih generacija te softverskim napredcima omogućena je analiza debelog crijeva u relativno kratkom vremenu. S druge strane, visoka osjetljivost za detekciju polipa te otkrivanje abnormalnosti sluznice CTC čine zanimljivom i poželjnom metodom. Cilj rada: U ovome radu cilj...
CT koronarografije
CT koronarografije
Antonia Sokol
Tema ovog završnog rada je korištenje CT koronarografije kod dijagnosticiranja koronarne bolesti. Ovaj rad ukratko opisuje anatomiju srca i koronarnih arterija te upoznaje čitatelja sa koronarnom bolesti. Detaljno su opisane indikacije i kontraindikacije za MSCT koronarografiju te priprema pacijenta. Objašnjene su različite tehnike MSCT koronarografije uz komparaciju prednosti i nedostataka. Detaljno je objašnjen protokol i parametri snimanja. Posebna pozornost je data rekonstrukciji...
CT u paleoradiologiji
CT u paleoradiologiji
Katarina Banovac
Kompjuterizirana tomografija je digitalna slikovna metoda koja koristi x-zrake za prikaz aksijalnih presjeka snimanog objekta. CT uređaj su razvili matematičar Allen Cormack i inženjer Godfrey Hounsfield po kojemu je CT vrijednost atenuacije zračenja različitih struktura dobila i ime. U kliničkoj praksi, CT se primjenjuje kod dijagnosticiranja trauma, bolesti, abnormalnosti, kod praćenja učinkovitosti terapije onkoloških pacijenata i za planiranje i izvođenje intervencijskih...
CT-MSCT tehnološke sličnosti i razlike
CT-MSCT tehnološke sličnosti i razlike
Živko Terze
CT uređaji koji se upotrebljavaju u radiologiji koriste spiralni način snimanja i višeredne nizove detektora koji se nazivaju MDCT (engl. Multidetector computed tomography i /ili MSCT uređajima (engl. Multislice Computed Tomography). Spiralni CT uređaji koristi se tzv. „slip rings“ tehnologijom, što omogućuje kontinuiranu rotaciju u jednom smjeru rtg cijevi i detektora, te se kontinuiranim pomakom stola za vrijeme snimanja generiraju podaci iz snimanog volumena tijela. Danas...
Candida - uzročnik ginekoloških infekcija i infekcija novorođenčadi
Candida - uzročnik ginekoloških infekcija i infekcija novorođenčadi
Tomislava Dučić
Candida je dio normalne flore, može kolonizirati kožu, površinu sluznica te adherirati na površinu stranog tijela. Vrste koje najčešće uzrokuju bolesti su: Candida albicans, Candida parapsilosis, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida guilliermondi i Candida lusitaniae. Gljive (Candida) najčešće uzrokuju kožne i sluznične infekcije. Candida u žena može uzrokovati vulvovaginalnu infekciju praćenu obilnim bijelim iscjetkom te neugodne smetnje, a također se može...
Carol Gilligan i etika skrbi
Carol Gilligan i etika skrbi
Ante Uzelac
Etika je filozofska disciplina koja proučava moral te istražuje ljudsko ponašanje kroz prizmu moralnog dobra i zla. Postoji više etičkih teorija, a najzastupljenije su deontološka i konzekvencijalistička. Teorija etike vrline je svojevrsni most između te dvije teorije, odnosno ona na drugačiji način određuje vrednovanje ljudskih postupaka. Kao poddisciplina primjenjene etike medicinska etika se suočava s moralnim dilemama u medicini uslijed znanstvenih dostignuća, a ona je...
Chlamydia trachomatis - uzročnik ginekoloških infekcija i infekcija novorođenčadi
Chlamydia trachomatis - uzročnik ginekoloških infekcija i infekcija novorođenčadi
Margarita Kuštera
Klamdije su sićušne, okrugle gram negativne bakterije čija je vrsta Chlamydia trachomatis (CT) patogena za ljude te izaziva bolesti spolnog sustava, a može se prenijeti na novorođenčad. C. trachomatis je spolno prenosiva bakterija čija se infekcija očituje inracitoplazmatskim inkluzijama u cilindričnim stanicama ne samo spolnog sustava nego i mokraćnog, respiratornog te konjunktive. Najveći problem klamidijskih infekcija je taj što su u većini slučajeva asimptomatske, pa su...
Cijepljenje - istine i zablude
Cijepljenje - istine i zablude
Petra Boban
Cijepljenje predstavlja najdjelotvorniju metodu u prevenciji zaraznih bolesti, a samo cijepljenje je projekt javnog zdravstva koji je samo prošlog stoljeća spasio dva do tri milijuna djece godišnje diljem cijeloga svijeta. Iako je cijepljenje zakonski obvezno u velikom broju zemalja i unatoč evidentnim epidemiološkim pokazateljima djelotvornosti cjepiva koji se očituju u znatno manjoj incidenciji preventibilnih dječjih zaraznih bolesti (eradikacija velikih boginja, eradikacija polia...
Cijepljenje protiv gripe u Republici Hrvatskoj
Cijepljenje protiv gripe u Republici Hrvatskoj
Karmen Juratić
Cilj: Glavni cilj ovog rada bio je retrospektivno analizirati ukupan pobol od gripe te kategorizirati po dobi, prikazati mortalitet, procijepljenost protiv gripe kao i analizu procijepljenosti po rizičnim skupinama tijekom petogodišnjeg razdoblja. Metode: U ovom retrospektivnom istraživanju analizirali su se javno dostupni podatci objavljeni u Hrvatskom zdravstvenom statističkom ljetopisu i Izvješću o provedbi cijepljenja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u periodu od 2014. do...
Cijepljenje protiv gripe u Republici Hrvatskoj
Cijepljenje protiv gripe u Republici Hrvatskoj
Karmen Juratić
Cilj: Glavni cilj ovog rada bio je retrospektivno analizirati ukupan pobol od gripe te kategorizirati po dobi, prikazati mortalitet, procijepljenost protiv gripe kao i analizu procijepljenosti po rizičnim skupinama tijekom petogodišnjeg razdoblja. Metode: U ovom retrospektivnom istraživanju analizirali su se javno dostupni podatci objavljeni u Hrvatskom zdravstvenom statističkom ljetopisu i Izvješću o provedbi cijepljenja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u periodu od 2014. do...
Cijepni obuhvati u Republici Hrvatskoj
Cijepni obuhvati u Republici Hrvatskoj
Antonija Kustura-Selak
Cilj: Cilj ovog rada je bilo prikazati cijepne obuhvate u Republici Hrvatskoj, kao i pobol bolesti protiv kojih se cijepi u Programu obvezne imunizacije. Metode: Retrospektivnim istraživanjem o procijepljenosti obrađeni su podatci na razini cijele Republike Hrvatske u primovakcinaciji od 2012. do 2017.godine, i revakcinaciji u 2017.godini. Obrađeni su i podatci o broju oboljelih i umrlih od bolesti predviđenih kalendarom obvezne imunizacije. Rezultati: U promatranom razdoblju u...
Citološka dijagnostika limfnog čvora
Citološka dijagnostika limfnog čvora
Magdalena Čamber
Cilj istraživanja: Utvrditi udio abnormalnih limfnih čvorova u odnosu na dob, spol i lokalizaciju promjene kao i utvrditi vrijednost punkcije tankom iglom i citološke analize u diferencijalnoj dijagnostici patološkog limfnog čvora. Materijali i metode: Analizirano je 510 uzoraka punktata limfnih čvorova dobivenih punkcijom tankom iglom, analiziranih na Odjelu za kliničku citologiju KBC Split od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine Klinički podatci kao i podacti o...

Paginacija