Paginacija

Citološki dijagnosticirani fibroadenomi u 2020. godini
Citološki dijagnosticirani fibroadenomi u 2020. godini
Mirela Bogdanović
Cilj rada: Ciljevi ovog rada su određivanje raspodjele fibroadenoma prema veličini tumora i dobi žene, određivanje udjela fibroadenoma u ukupnom broju punktata dojke te učestalosti fibroadenoma u lijevoj i desnoj dojci. Materijali i metode: U istraživanje je uključeno 1135 uzoraka čvorova u dojci punktiranih na Zavodu za radiologiju i 11 čvorova dojke punktiranih na ambulanti Odjela za kliničku citologiju KBC Split, od 1.siječnja 2020. do 31.prosinca 2020.godine. Podaci o...
Citomorfološka analiza izljeva-učestalost i distribucija pojedinih dijagnoza
Citomorfološka analiza izljeva-učestalost i distribucija pojedinih dijagnoza
Anamaria Jurčević
Citološkom metodom pretrage izljeva dobiva se uvid u izgled i strukturu pojedinih stanica i njihovih sastavnih dijelova. Pleuralni izljev, perikardijalni izljev i ascites uzimaju se punkcijom što ih svrstava u uzorke aspiracijske citologije. Aspiracijska punkcija se radi u području jednog od fizioloških tjelesnih prostora u svrhu uzimanja izljeva kao uzorka za citološku dijagnostiku. (1) Punkcija je aseptični postupak. Izvodi se u lokalnoj anesteziji (rijetko općoj) ili bez nje, na...
Citomorfološke karakteristike akutnih leukemija dječje dobi
Citomorfološke karakteristike akutnih leukemija dječje dobi
Nikolina Periša
Akutne limfatične leukemije su primarno bolest djece i u 75% slučajeva se javljaju u dobi do 6. godine života. U 80-85% slučajeva su B-fenotipa. Limfoblasti u ALL variraju od malih blasta s oskudnom citoplazmom, kondenziranim kromatinom i nejasnim nukleolom do većih stanica s varijabilno prominentnim nukleolima i umjerenom količinom svijetlo-plave do plavo-sive citoplazme koja je ponekad vakuolizirana. Jezgre mogu biti okrugle, nepravilne ili konvolutne. U nekim blastima mogu se...
Citomorfološke karakteristike atipičnih proliferativnih i malignih promjena u dojci
Citomorfološke karakteristike atipičnih proliferativnih i malignih promjena u dojci
Marija Lovrić
CILJ ISTRAŽIVANJA: utvrditi raspodjelu atipičnih proliferativnih i malignih promjena u dojci u odnosu na dob žene i lokalizaciju promjene u dojci te analizirati sukladnost nalaza citološke analize punktata dojke s konačnom patohistološkom dijagnozom. ISPITANICI I METODE: U istraživnje su uključene 62 ispitanice s citomorfološkom dijagnozom proliferacije duktalnog epitela s atipijama i malignim tumorom dojke, NCI kategorije C3/C4 i C5. Uzorci su dobiveni punkcijom tankom iglom pod...
Cjeloživotno učenje radioloških tehnologa
Cjeloživotno učenje radioloških tehnologa
Tatjana Matijaš
Cilj istraživanja: Utvrditi u kolikoj su mjeri radiološki tehnolozi usmjereni prema cjeloživotnom učenju te u kolikoj su mjeri spremni za autonomno učenje. U radu su postavljene sljedeće hipoteze: radiološki tehnolozi u većoj su mjeri usmjereni prema cjeloživotnom učenju te su visoko spremni za autonomno učenje. Utvrdit ćemo postoji li statistički značajna razlika u usmjerenosti radioloških tehnologa prema cjeloživotnom učenju i spremnosti za autonomno učenje s obzirom na...
DEMENCIJE I SUVREMENI SESTRINSKI PRISTUP DEMENCIJAMA
DEMENCIJE I SUVREMENI SESTRINSKI PRISTUP DEMENCIJAMA
Dušanka Šimleša
Demencija je duševni poremećaj, obilježen općim oštećenjem intelektualnog funkcioniranja, često s oštećenim pamćenjem, teškoćama u računanju, smetenošću, promjenama raspoloženja i emocijama, oštećenjem prosudbe i apstrakcije, smanjenim govornim sposobnostima te poremećenom orijentacijom. Demencija je progresivna bolest koja se uzrokuje gubitak mentalnih sposobnosti, što rezultira promjenom osobnosti,memorije te gubitku socijalnih sposobnosti. Ona nije normalan dio...
DEPRESIJA U STARIJOJ ŽIVOTNOJ DOBI
-uloga medicinske sestre
DEPRESIJA U STARIJOJ ŽIVOTNOJ DOBI -uloga medicinske sestre
Ana Kunac
Promjene koje često dolaze u kasnijoj životnoj dobi, poput umirovljenja, smrti voljene osobe, povećanih izdvajanja, medicinskih problema mogu dovesti do depresije. Depresija sprječava osobe da uživaju u životu kao što su navikli. No, učinci depresije idu daleko van raspoloženja. Također utječe na energiju, spavanje, apetit i fizičko zdravlje. Međutim, depresija nije neizbježan dio starenja, a tu su i mnogi koraci koje možete poduzeti kako bi prevladali simptome, bez obzira na...
DICOM standard
DICOM standard
Anita Ivanović
U ovom završnom radu opisuje se DICOM, neizostavni standard digitalnog oslikavanja i komunikacije podatcima, koji je duboko integriran u gotovo sve dijelove medicine. Od samih početaka pa sve do današnjice DICOM se postupno usavršavao.Pojašnjen je način implementacije DICOM standarda u medicini, protokol prijenosa podataka, DICOM terminologija i formati datoteka koje se koriste unutar standarda. Nadalje, objašnjeni su načini kompresije medicinskih slika, kodiranje i zaštita...
DIJAGNOSTIKA HEPATITISA B
DIJAGNOSTIKA HEPATITISA B
Ana Tičinović
Virus hepatitisa B (HBV) je DNK virus iz porodice Hepadnaviridae roda Orthohepadnavirus. Patogen je samo za ljude i neke čovjekolike majmune. Većina akutnih virusnih hepatitisa uzrokovana je virusom hepatitisa A (HAV), virusom hepatitisa B (HBV), virusom hepatitisa C (HCV) i virusom hepatitisa D (HDV). Ukupno je poznato šest virusa hepatitisa označenih slovima od A do G. Hepatitis je opći pojam i označava upalu jetre. Najčešći uzročnici hepatitisa su virusi, ali određene vrste...
DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI ZA SKUPINU BOLESTI PRENOSIVIH KRVLJU, S POSEBNIM OSVRTOM NA HIV INFEKCIJU
DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI ZA SKUPINU BOLESTI PRENOSIVIH KRVLJU, S POSEBNIM OSVRTOM NA HIV INFEKCIJU
Josipa Bikić
U skupinu krvlju prenosivih bolesti ubrajamo infekcije koje predstavljaju jedan od najvećih globalnih opterećenja zdravstvenih sustava. Njihova učestalost i proširenost mjeri se u milijunskim brojkama, a od infekcija od interesa (HIV, HBV, HCV) najveći globalni teret je ipak HBV infekcija. Međutim, HIV infekcija je zbog svojih specifičnih epidemioloških značajki dobila na posebnom značaju u ovom radu. Rizične skupine za spomenute infekcije su: zdravstveni radnici, intravenski...
DINAMIČKA NEUROMUSKULARNA STABILIZACIJA U REHABILITACIJI SPORTAŠA
DINAMIČKA NEUROMUSKULARNA STABILIZACIJA U REHABILITACIJI SPORTAŠA
Lucija Ševo
Dinamička neuromuskularna stabilizacija (DNS) je manualni i rehabilitacijski pristup za optimiziranje sustava za pokretanje i bazirana je na znanstvenim principima razvojne kineziologije te integraciji principa neurofiziologije i biomehanike. Postizanje vrhunske sportske izvedbe zahtijeva adekvatnu stabilizaciju trupa, pravilan obrazac pokreta i koordiniranu mišićnu aktivnost. Pristup dinamičke neuromuskularne stabilizacije pruža alate za procjenu motornih obrazaca pokreta kao i način...
Denzitet i kontrast u radiografiji
Denzitet i kontrast u radiografiji
Antonia Zanze
Medicinska radiologija je grana medicine koja koristi različita zračenja u svrhu dijagnostike i liječenja. Radiologija za svoj osnovni dokument koristi radiološku sliku. Radiološka slika je osnova za postavljanje određene dijagnoze u radiologiji. Kako bih smo bili sigurni da je slika kvalitetna moramo poznavati faktore koji na nju utječu. Ovaj rad svoju bazu pronalazi u dva najvažnija faktora pri stvaranju slike, a to su denzitet i kontrast. Denzitet ili radiološka gustoća je mjera...

Paginacija