Paginacija

Društveno mišljenje o medicinskim sestrama
Društveno mišljenje o medicinskim sestrama
Katarina Njegovan
Prikazati percepciju javnosti o medicinskim sestrama/tehničarima, kao i percepciju samih medicinskih sestara/tehničara i što na nju sve utječe. Značajan je sveukupni raskorak broja medicinskih sestara/tehničara naše države u odnosu na strane zemlje, a ništa manje, i broj medicinskih tehničara naspram medicinskih sestara. Dosadašnje studije koristile su anketne upitnike, intervjue, tematske analize kako bi prikazale percepciju o medicinskim sestrama/tehničarima, kao i razne...
EDUKACIJA BOLESNIKA I AKTIVNOSTI MEDICINSKE SESTRE U SPRJEČAVANJU RAZVOJA ARTERIJSKE HIPERTENZIJE
EDUKACIJA BOLESNIKA I AKTIVNOSTI MEDICINSKE SESTRE U SPRJEČAVANJU RAZVOJA ARTERIJSKE HIPERTENZIJE
Sara Petrović
Cilj rada je prikazati učestalost arterijske hipertenzije, njen značaj te aktivnosti, ulogu, kompetencije i intervencije koje obavlja medicinska sestra u svim aspektima bolesti. Pretraživanjem literature opaženo je kako je učestalost arterijske hipertenzije u porastu u oba spola u svakoj životnoj dobi. U pretraženim literaturama i istraživanjima ova je bolest jedan od globalnih problema javnog zdravstva te kao takav stoji za izazov mnogobrojnim disciplinama.
EPIDEMIOLOGIJA PADOVA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
EPIDEMIOLOGIJA PADOVA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
Tena Živković
Cilj rada istražiti postoje li razlike u pojavi padova kod osoba svih dobi oba spola na područjima priobalja, otoka i Zagore u Splitsko-dalmatinskoj županiji u odnosu na Republiku Hrvatsku i ostatak svijeta u promatranom desetogodišnjem razdoblju od 2003. do 2012. godine s naglaskom na najstariju dob 65 i više godine te koja je uloga medicinske sestre u nadzoru i prevenciji padova.Metoda: Iz podataka rutinske zdravstvene statistike epidemiološkom komparativnom metodom liječenih u...
EPIDEMIOLOGIJA RAKA VRATA MATERNICE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ  ŽUPANIJI 2003.-2012. GODINE
EPIDEMIOLOGIJA RAKA VRATA MATERNICE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI 2003.-2012. GODINE
Anita Bikić
Cilj rada bio je istražiti pojavnost raka vrata maternice (RVM) kod stanovnica Splitsko-dalmatinske županije (SDŽ) u razdoblju 2003.-2012. godina. Pored utvrđivanja učestalosti pobola i smrtnosti istražene su razlike između zemljopisnih područja SDŽ te uspoređena pojavnost u Republici Hrvatskoj i europskim zemljama. Važan dio ovog rada posvećen je mjestu i ulozi medicinske sestre u provedbi mjera sprječavanja nastanka raka RVM. Metoda: U radu je korištena retrospektivna...
Edukacija bolesnika s autoimunim bolestima o pravilnoj prehrani
Edukacija bolesnika s autoimunim bolestima o pravilnoj prehrani
Tea Štajduhar
UVOD: Autoimune su bolesti treći najčešći uzrok morbiditeta i mortaliteta u zapadnim zemljama. Na njihov razvitak utječu razni čimbenici poput infekcija, genetske predispozicije, spola, količine vitamina D u organizmu te cijepljenja. Uz to, brojnim provedenim istraživanjima dokazani su pozitivni učinci bezglutenske, mediteranske i paleolitičke dijete u nastanku i progresiji autoimunih bolesti. CILJ: Cilj ovog rada jest objasniti važnost i ulogu medicinske sestre u edukaciji...
Edukacija medicinskih sestara za rad u Jedinici intenzivnog liječenja
Edukacija medicinskih sestara za rad u Jedinici intenzivnog liječenja
Nikolina Oklopčić
Jedinice intenzivnog liječenja nastale su i razvile se zbog potrebe zbrinjavanja životno ugroženih, teško bolesnih i ozbiljno ozlijeđenih pacijenata koji zahtjevaju održavanje životnih funkcija medikamentoznim liječenjem i primjenom raznih uređaja te kontinuirani nadzor nad vitalnim funkcijama organizma. U njima rade visokoobrazovani liječnici, medicinske sestre i respiracijski terapeuti specijalizirani za liječenje i njegu životno ugroženih pacijenata. JIL se razlikuje od...
Edukacija o dojenju na studijima sestrinstva: analiza sadržaja i usporedba s praksom u patronaži Splitsko-dalmatinske zupanije
Edukacija o dojenju na studijima sestrinstva: analiza sadržaja i usporedba s praksom u patronaži Splitsko-dalmatinske zupanije
Ana Vidović Roguljić
Ciljevi: Ciljevi istraživanja su bili ispitati je li i u kojoj mjeri edukacija o dojenju kroz temu prehrane dojenčadi i male djece zastupljena na preddiplomskim studijima sestrinstva u RH te je li literatura koja se najčešće preporučuje za navedenu temu na preddiplomskim studijima sestrinstva, sadrži informacije u skladu s Oglednim primjerkom poglavlja o prehrani dojenčadi i male djece za udžbenike za zdravstvene djelatnike od SZO. Trebalo je ispitati koje izvore informacija o...
Edukacija o spolnosti - uloga primalje
Edukacija o spolnosti - uloga primalje
Matea Mihić
Cilj: Provedeno istraživanje ima za cilj utvrditi koliko su zapravo adolescenti educirani o seksualnosti. Istraživanjem se želi utvrditi educiraju li roditelji svoju djecu o seksualnosti, te kakve su posljedice nedovoljne educiranosti. Specifični cilj ovog istraživanja je naglasiti važnost pravovremene edukacije mladih ponajprije od strane roditelja, a zatim primalje, ginekologa i ostalih zdravstvenih djelatnika. Metode: Istraživanje je provedeno putem anonimnih online upitnika za...
Edukacijski značaj medicinske sestre kod osoba treće životne dobi
Edukacijski značaj medicinske sestre kod osoba treće životne dobi
Karla Goleš
U cijelom svijetu dolazi do povećanja broja starijih osoba zahvaljujući napretku medicine. Do 2050. godine očekuje povećanje broja stanovnika starijih od 60 godina i više za 900 milijuna u odnosu na 2015. godinu. Najveći udio starijeg stanovništva u EU imaju: Malta, Finska, Češka i Nizozemska. Zbog stalnog porasta starijih ljudi, neophodno je pružanje kvalitetne zdravstvene skrbi i zaštite jer ova skupina korisnika imaju veću zdravstvenu potrebu. Djelatnost medicinske sestre u...
Ektopična trudnoća
Ektopična trudnoća
Ivan Plenković
Ljudski reproduktivni sustav ima funkciju stvaranja potomstva. Većina trudnoća su inače zdrave i normalne, no postoje i visokorizične te vanmaternične trudnoće. Trudnoća koja se implantira izvan ili na vrat maternice naziva se ektopična trudnoća. Još uvijek ektopična trudnoća može dovesti do morbiditeta i smrtnosti, ali moderne dijagnostičke metode omogućuju rano prepoznavanje većine ektopičnih trudnoća. Najčešći načini liječenja ektopične trudnoće su ekpektativni...
Ektopična trudnoća i aktivnosti primalje u dijagnosticiranju i liječenju ektopične trudnoće
Ektopična trudnoća i aktivnosti primalje u dijagnosticiranju i liječenju ektopične trudnoće
Matea Dražić
Ektopična trudnoća je trudnoća implantirana izvan šupljine maternice. Još se naziva i izvanmaternična, no s obzirom da abnormalno sijelo može biti i unutar maternice, precizniji i sveobuhvatniji naziv je ektopična. Potrebno ju je rano dijagnosticirati i adekvatno liječiti jer je rupturirana ektopična trudnoća po život opasno stanje, stoga je stopa mortaliteta visoka. Javlja se kod 1-2% svih trudnoća. Poseban oblik ektopične trudnoće je heterotopična trudnoća, prisutnost...
Ektopična trudnoća i uloga primalje u dijagnostici i liječenju
Ektopična trudnoća i uloga primalje u dijagnostici i liječenju
Katarina Mamić
Ektopična trudnoća je stanje u kojem se trudnoća implantira izvan šupljine maternice. Najčešća pojavnost je u jajovodu. Ostale lokacije na kojima se može pronaći su na jajniku, u rodnici, peritoneumu abdominalne šupljine ili rudimentarnom rogu maternice. Ektopična trudnoća ima specifične znakove i simptome ovisno pojavljuje li se u akutnom ili subakutnom obliku. U akutnom obliku dolazi do izrazite boli u napetom trbuhu, znakova hemoragičnog šoka i boli u ramenima radi...

Paginacija