Paginacija

Emocionalna kompetentnost i empatija studenata zdravstvenih studija u Splitu
Emocionalna kompetentnost i empatija studenata zdravstvenih studija u Splitu
Slavko Jukić
Cilj: Utvrditi razlike u emocionalnoj kompetenciji (sposobnosti uočavanja i razumijevanja, izražavanja i imenovanja, regulacije i upravljanja emocija) i empatije kod studenata različitih zdravstvenih smjerova i utvrditi prediktorski značaj aspekata emocionalne kompetentnosti na vještinu empatije Metoda: Istraživanje je provedeno u siječnju 2015. godine (na ukupno 91 sudioniku). Svi ispitanici su bili studenti zdravstvenih studija (sestrinstvo, primaljstvo, radiološka tehnologija i...
Endometrioza i reprodukcija - zadaće primalje u liječenju
Endometrioza i reprodukcija - zadaće primalje u liječenju
Ivana Teklić
Dijagnoza endometrioze se postavlja nalazom tkiva endometrija na izvanmaterničnim lokalizacijama. Endometrioza se dijagnosticira i do jedne trećine neplodnih žena. Endometriozu može pratiti široka lepeza simptoma. Neke žene nemaju tegobe, dok se kod drugih javljaju dismenoreja, dispareunija kronična zdjelična bol, kao i niz drugih simptoma. Simptomi se obično ponavljaju na ciklički način, s pogoršanjem u vrijeme prije i oko menstruacije. Važnu ulogu pri liječenju endometrioze...
Epidemiološka obilježja bolesnika liječenih od cerebrovaskularnog inzulta na Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2019. godine
Epidemiološka obilježja bolesnika liječenih od cerebrovaskularnog inzulta na Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2019. godine
Ivan Vidović
Cilj: Glavni cilj ovog istraživanja je utvrditi koji spol bolesnika češće obolijeva od cerebrovaskularnog inzulta prema evidenciji Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije. Utvrditi koja dobna skupina bolesnika češće obolijeva od cerebrovaskularnog inzulta prema evidenciji Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, zatim utvrditi učestalost pojave cerebrovaskularnog inzulta i analizirati učestalost navedenih parametara kroz vremensko razdoblje od...
Epidemiološka obilježja bolesnika liječenih od hipertenzije na Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije u ispostavama Split i Kaštel Stari u periodu od 01.09.2013. do 01.09.2014.
Epidemiološka obilježja bolesnika liječenih od hipertenzije na Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije u ispostavama Split i Kaštel Stari u periodu od 01.09.2013. do 01.09.2014.
Mario Podrug
CILJ: Utvrditi epidemiološka obilježja bolesnika koji su se liječili na Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije u ispostavama Split i Kaštel Stari, a to su spol, godište, u kojem kalendarskom mjesecu je ućestalije liječenje od arterijske hipertenzije, te gdje je bolesnik upućen poslije liječenja (doma ili na jedan od hitnih prijema u klinički bolnički cenatr). MATERIJALI I METODE: Podaci za pisanje ovog rada su prikupljeni na Zavodu za hitnu medicinu...
Epidemiološke osobitosti HIV/AIDS-a u Hrvatskoj
Epidemiološke osobitosti HIV/AIDS-a u Hrvatskoj
Josipa Šilović
Cilj: Cilj ovog diplomskog rada je prikazati pojavnost HIV/AIDS-a u Hrvatskoj te je analizirati po najvažnijim epidemiološkim osobitostima poput raspodjele po dobi, spolu, seksualnoj pripadnosti te putu prijenosa infekcije. Metode: Istraživanje u radu provedeno je temeljem sekundarnih izvora podataka, odnosno temeljem rutinski prikupljenih podataka Registra za HIV Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Republike Hrvatske, postojeće literature, znanstvenih radova i rezultata istraživanja...
Epidemiološke osobitosti HIV/AIDS-a u Hrvatskoj
Epidemiološke osobitosti HIV/AIDS-a u Hrvatskoj
Josipa Šilović
Cilj: Cilj ovog diplomskog rada je prikazati pojavnost HIV/AIDS-a u Hrvatskoj te je analizirati po najvažnijim epidemiološkim osobitostima poput raspodjele po dobi, spolu, seksualnoj pripadnosti te putu prijenosa infekcije. Metode: Istraživanje u radu provedeno je temeljem sekundarnih izvora podataka, odnosno temeljem rutinski prikupljenih podataka Registra za HIV Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Republike Hrvatske, postojeće literature, znanstvenih radova i rezultata istraživanja...
Epidemiološke osobitosti epidemijskog meningitisa u Splitsko-dalmatinskoj županiji od 1995.-2014.
Epidemiološke osobitosti epidemijskog meningitisa u Splitsko-dalmatinskoj županiji od 1995.-2014.
Anita Knezović Žuro
Cilj istraživanja Cilj ovog rada je analiza epidemiološke pojavnosti epidemijskog meningitisa u Splitsko-dalmatinskoj županiji u dvadesetogodišnjem razdoblju od 1995. do 2014. godine. Metode U ovom radu su se, kroz retrospektivnu analizu oboljelih, promatrale bitne epidemiološke osobitosti invazivne meningokokne bolesti. Bolesnici su razvrstani prema vremenu stjecanja infekcije, dobi i spolu. Analizirani su laboratorijski nalazi, manifestacije bolesti, incidencija obolijevanja i...
Epidemiološke osobitosti streptokoknih infekcija u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Epidemiološke osobitosti streptokoknih infekcija u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Maja Lovrić
U ovom radu je prikazana pojavnost streptokokne angine, erizipela te šarlaha za period od 2000. – 2014. godine. Obrađeni su podatci koje rutinski prikuplja Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko – dalmatinske županije. Analizirani podatci su uključivali glavne epidemiološke karakteristike svake promatrane bolesti kao što su podatci o dobi, spolu, higijensko – epidemiološkoj ispostavi, mjesecu oboljenja. Dobiveni rezultati ukazuju...
Epidemiološke osobitosti tuberkuloze u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Epidemiološke osobitosti tuberkuloze u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Ivana Radman
U radu su opisane epidemiološke karakteristike tuberkuloze na području Splitsko-dalmatinske županije. Analizom incidencije oboljelih od tuberkuloze na području Splitsko-dalmatinske županije pokazuju tendenciju pada s laganim porastom u zadnje dvije godine. Usporedba dobnih struktura oboljelih na području Splitsko-dalmatinske županije ukazuje da su najveće stope incidencije zabilježene u najstarijim dobnim skupinama 65 godina i više, po tome dobna raspodjela incidencije oboljelih...
Epidemiološki aspekt antirabičnih aktivnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Epidemiološki aspekt antirabičnih aktivnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Andrea Križanac
U ovom radu su opisane epidemiološke karakteristike bjesnoće te je izvršena analiza epidemioloških karakteristika osoba koje su se javile zbog ozljede/kontakta od bijesne ili na bjesnoću sumnjive životinje u Antirabičnu stanicu Split Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko –dalmatinske županije u petnaestogodišnjem razdoblju od 2000. do 2014. godine. Napravljena je distribucija pregledanih osoba prema dobi, spolu, zdravstvenom stanju i vrsti životinje koja je nanijela...
Epiziotomija, da ili ne, zadovoljstvo spolnim životom nakon epiziotomije
Epiziotomija, da ili ne, zadovoljstvo spolnim životom nakon epiziotomije
Mirna Stolica
Cilj: Ciljevi ovog istraživanje su istražiti promjene kod spolnog odnosa nakon epiziotomije te kvantitativno, u postotcima, prikazati posljedice epiziotomije na psihičko i fizičko zdravlje žene. Hipoteza istraživanja: Postoji razlika u zadovoljstvu spolnim životom žena nakon urađene epiziotomije. Metode: Uzorak ispitanika sačinjavaju žene koje su rađale, a uvjet uključenja bio je da su imale minimalno jednu ili više epiziotomija prilikom svojih poroda. U istraživanju je...
Escherichia coli kao uzročnik infekcija mokraćnog sustava
Escherichia coli kao uzročnik infekcija mokraćnog sustava
Lucija Juras
Mokraćni sustav je sustav organa čija je zadaća stvaranje te eliminacija urina, a infekcije mokraćnog sustava mogu zahvatiti bilo koji dio mokraćnog sustava, međutim, većina zahvaća mjehur i mokraćnu cijev, odnosno donji dio mokraćnog sustava. Nastankom infekcije mokraćnog sustava organizam odgovara upalnim odgovorom i simptomima koji odgovaraju mjestu nastanka infekcije. Infekcije mokraćnog sustava drugi su najčešći tip infekcija u izvanbolničkoj okolini, odmah nakon...

Paginacija