Kustura-Selak, Antonija: UČINKOVITOST SRČANE REHABILITACIJE U CENTRU U USPOREDBI S REHABILITACIJOM U KUĆI U SMANJENJU MORTALITETA, MORBIDITETA I RIZIČNIH ČIMBENIKA U BOLESNIKA S KRONIČNOM SRČANOM BOLESTI

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja