Contact

Administrator: E-mail: Tel/Fax: Diana Barić Krželj

                                                   

                                                   021/564 810

                                                   Sveučilište u Splitu

                                                   Sveučilišni odjel zdravstvenih studija

                                                    Ruđera Boškovića 35

                                                    21 000 Split