Paginacija

Aktivnosti medicinske sestre u primjeni enteralne prehrane u bolesnika nakon operacije karcinoma želuca
Aktivnosti medicinske sestre u primjeni enteralne prehrane u bolesnika nakon operacije karcinoma želuca
Anđelka Jazidžija
Želudac kao organ probavnog sustava ima zadaću prihvata, pripreme i obrade hrane za daljnju probavu. Njegove osnovne funkcije najčešće su narušene kad nastupi bolest. Jedan od najčeščih karcinoma u svijetu s visokim mortalitetom je karcinom želuca. To je multifaktorska bolest koja nastaje kao posljedica složene intereakcije između čimbenika domaćina, čimbenika okoliša i infekcije H. pylori. Epidemiološke studije pokazale su razlike s obzirom na anatomsku lokalizaciju tumora...
Aktivnosti medicinske sestre u promociji zdravog življenja te prevenciji i održavanju zdravlja
Aktivnosti medicinske sestre u promociji zdravog življenja te prevenciji i održavanju zdravlja
Josip Vidović
UVOD: Suvremeni način života potiče društvo da naglašava važnost zdravlja i promiče zdrav način života. Društvo treba težiti promjenama, izbaciti pušenje, alkohol, nezdravu hranu i poticati fizičku aktivnost. Roditelji mogu djeci biti partneri u igri, određenim oblikom druženja i provođenja vremena zajedno, ili im mogu osigurati uvjete da budu fizički aktivni. Uravnotežen unos hrane, ne tretirano i dobro uzgojeno voće i povrće, riba, meso u odgovarajućim količinama,...
Aktivnosti medicinske sestre u zdravstvenoj skrbi trudnica
Aktivnosti medicinske sestre u zdravstvenoj skrbi trudnica
Iva Marasović
Rad ne sadrži sažetak.
Aktivnosti primalje kod operativnog dovršenja poroda
Aktivnosti primalje kod operativnog dovršenja poroda
Ema Čulin
U povijesti su operativne zahvate u porodima obavljale i vodile primalje, koristeći primitivne instrumente uz velike stope mortaliteta i morbiditeta majke i novorođenčadi. Danas je primaljska skrb tijekom poroda sastavni dio perinatalne zaštite. Operativno dovršenje poroda obuhvaća vakuum ekstrakciju i porođaj kliještima odnosno forcepsom i carski rez. Uz brojne indikacije, carski rez je zahvat koji se radi samo u krajnje potrebnim slučajevima. Metoda izbora je zasigurno vakuum...
Aktivnosti primalje pri carskom rezu
Aktivnosti primalje pri carskom rezu
Anita Antolović
Carski rez je operacija iz područja abdominalne kirurgije u kojoj otvaramo prednju trbušnu stijenku i maternicu kako bi porodili dijete i posteljicu. Carski rez se izvodi kada postoje apsolutne (sužena zdjelica, abrupcija posteljice, placenta previa) ili relativne (makrosomno dijete, porođaj zatkom prvog blizanca) indikacije. Carski rez se može vršiti u općoj ili regionalnoj anesteziji. Regionalna anestezija se najčešće koristi i dokazano je da ima manje komplikacija. Aktivnosti...
Aktivnosti primalje u dijagnostici, nadzoru i porođaju višeplodne trudnoće
Aktivnosti primalje u dijagnostici, nadzoru i porođaju višeplodne trudnoće
Marinela Relja
Višeplodna trudnoća jest razvoj više od jednog ploda u maternici žene. Blizanci se mogu razviti iz jedne ili dvije oplođene jajne stanice. Višeplodne trudnoće spadaju u rizične trudnoće zbog učestalosti komplikacija posebno kod jednojajčanih blizanaca. Dijagnoza višeplodnih trudnoća postavlja se na temelju anamneze, kliničkog pregleda, a od neprocjenjive vrijednosti je ultrazvučni pregled. Tijelo trudnice prilagođava se na višeplodnu trunoću kao i na jednoplodnu, samo su...
Aktivnosti primalje u prepoznavanju i liječenju preeklampsije i HELLP sindroma
Aktivnosti primalje u prepoznavanju i liječenju preeklampsije i HELLP sindroma
Marijana Mijač
Preeklampsija i HELLP sindrom poremećaji su nepoznate etiologije, specifični za trudnoću. Središnji znakovi preeklampsije su novonastala hipertenzija i proteinurija, nakon 20. tjedna trudnoće, u prethodno normotenzivnih žena. Sve je češća dijagnoza u razvijenom svijetu, a ostaje visok uzrok majčinskog i fetalnog morbiditeta i mortaliteta u zemljama u razvoju. Odgađanje rađanja dovodi do faktora rizika povezanih s preeklampsijom, uključujući stariju dob trudnice, pretilost i...
Aktivnosti primalje u prevenciji i vođenju prijevremenog porođaja te prihvatu nedonošenog djeteta
Aktivnosti primalje u prevenciji i vođenju prijevremenog porođaja te prihvatu nedonošenog djeteta
Nikolina Šuto
Trudnoća je razdoblje u životu žena, u kojem se oplođeno jajašce raste i razvija. Normalna trudnoća traje 40 tjedana ili 9 mjeseci i završava rođenjem djeteta od 37. do 42. tjedna. Prijevremeni je porod svršetak trudnoće prije navršenog 37. tjedna trudnoće. Vodeći je uzrok neonatalnog mortaliteta i morbiditeta, a učestalost se u posljednjih 40 godina nije znatno smanjila. Prevencija i liječenje su otežani zbog postojanja velikog broja rizičnih čimbenika, a neki su još...
Aktivnosti primalje u prevenciji karcinoma vrata maternice
Aktivnosti primalje u prevenciji karcinoma vrata maternice
Marija Antić
UVOD: Rak vrata maternice je nastanak novotvorina na vratu maternice. Novotvorine ili neoplazije su zapravo abnormalne stanice koje nekontrolirano rastu. Karcinom cerviksa je jedan od rijetkih karcinoma koje možemo spriječiti, a da se promjene nisu ni pojavile, jer je uzrokovan Humanim papiloma virusom. Edukacija žena je zdravstveno odgojna djelatnost svake primalje. Zdravstveno odgojna djelatnost sastoji se od svih savjeta upućenih pacijentici. Osvijestiti pacijenticu da je važno...
Aktivnosti primalje u prevenciji perianalnih ruptura  i epiziotomije
Aktivnosti primalje u prevenciji perianalnih ruptura i epiziotomije
Barbara Brdarić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati razinu utjecaja raznih čimbenika na način završetka vaginalnih poroda s naglaskom na epiziotomiju i rupture međice te prikazati učestalost i opravdanosti prakse izvođenja epiziotomije na Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Split. Ispitanici i metode: U istraživanje je uključen slučajan uzorak od 804 poroda uzet iz populacije svih 3514 vaginalnih poroda obavljenih na Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Split u...
Aktivnosti primalje u zbrinjavanju trudnoće sa intrauterinim zastojem u rastu
Aktivnosti primalje u zbrinjavanju trudnoće sa intrauterinim zastojem u rastu
Ema Kekez
Intrauterini zastoj u rastu (IUZR) poznat je i kompleksan opstetrički problem. Povezan je sa perinatalnim mortalitetom i morbiditetom, a pogađa 10-15% trudnica. Fetus iz trudnoće sa IUZR-om definiran je kao fetus koji nije uspio dostići svoj puni potencijal za rast te ima težinu manju od 10-te percentile. Sumnja na trudnoću sa IUZR-om započinje anamnezom i analizom rizičnih faktora, a ultrazvučnom biometrijom se potvrđuje težina manja od 10-te percentile. Tri glavna čimbenika...
Akutne leukemije u dječjoj dobi
Akutne leukemije u dječjoj dobi
Natalija Dželalija
Ciljevi istraživanja: Utvrditi ukupan broj djece dobi do 18 godina oboljelih od akutne leukemije, koji su dijagnosticirani i liječeni u Kliničkom bolničkom centru Split, u razdoblju od 1.1.2014. do 31.12.2020. godine. Utvrditi njihovu spolnu i dobnu raspodjelu, analizirati citomorfološke, citokemijske, imunofenotipizacijske i citogenetske karakteristike te ishod bolesti. Ispitanici i metode: Retrospektivno istraživanje provedeno je na Kliničkom zavodu za patologiju, sudsku...

Paginacija