Paginacija

Edukacija bolesnika s autoimunim bolestima o pravilnoj prehrani
Edukacija bolesnika s autoimunim bolestima o pravilnoj prehrani
Tea Štajduhar
UVOD: Autoimune su bolesti treći najčešći uzrok morbiditeta i mortaliteta u zapadnim zemljama. Na njihov razvitak utječu razni čimbenici poput infekcija, genetske predispozicije, spola, količine vitamina D u organizmu te cijepljenja. Uz to, brojnim provedenim istraživanjima dokazani su pozitivni učinci bezglutenske, mediteranske i paleolitičke dijete u nastanku i progresiji autoimunih bolesti. CILJ: Cilj ovog rada jest objasniti važnost i ulogu medicinske sestre u edukaciji...
Edukacija medicinskih sestara za rad u Jedinici intenzivnog liječenja
Edukacija medicinskih sestara za rad u Jedinici intenzivnog liječenja
Nikolina Oklopčić
Jedinice intenzivnog liječenja nastale su i razvile se zbog potrebe zbrinjavanja životno ugroženih, teško bolesnih i ozbiljno ozlijeđenih pacijenata koji zahtjevaju održavanje životnih funkcija medikamentoznim liječenjem i primjenom raznih uređaja te kontinuirani nadzor nad vitalnim funkcijama organizma. U njima rade visokoobrazovani liječnici, medicinske sestre i respiracijski terapeuti specijalizirani za liječenje i njegu životno ugroženih pacijenata. JIL se razlikuje od...
Edukacija o dojenju na studijima sestrinstva: analiza sadržaja i usporedba s praksom u patronaži Splitsko-dalmatinske zupanije
Edukacija o dojenju na studijima sestrinstva: analiza sadržaja i usporedba s praksom u patronaži Splitsko-dalmatinske zupanije
Ana Vidović Roguljić
Ciljevi: Ciljevi istraživanja su bili ispitati je li i u kojoj mjeri edukacija o dojenju kroz temu prehrane dojenčadi i male djece zastupljena na preddiplomskim studijima sestrinstva u RH te je li literatura koja se najčešće preporučuje za navedenu temu na preddiplomskim studijima sestrinstva, sadrži informacije u skladu s Oglednim primjerkom poglavlja o prehrani dojenčadi i male djece za udžbenike za zdravstvene djelatnike od SZO. Trebalo je ispitati koje izvore informacija o...
Edukacija o spolnosti - uloga primalje
Edukacija o spolnosti - uloga primalje
Matea Mihić
Cilj: Provedeno istraživanje ima za cilj utvrditi koliko su zapravo adolescenti educirani o seksualnosti. Istraživanjem se želi utvrditi educiraju li roditelji svoju djecu o seksualnosti, te kakve su posljedice nedovoljne educiranosti. Specifični cilj ovog istraživanja je naglasiti važnost pravovremene edukacije mladih ponajprije od strane roditelja, a zatim primalje, ginekologa i ostalih zdravstvenih djelatnika. Metode: Istraživanje je provedeno putem anonimnih online upitnika za...
Edukacijski značaj medicinske sestre kod osoba treće životne dobi
Edukacijski značaj medicinske sestre kod osoba treće životne dobi
Karla Goleš
U cijelom svijetu dolazi do povećanja broja starijih osoba zahvaljujući napretku medicine. Do 2050. godine očekuje povećanje broja stanovnika starijih od 60 godina i više za 900 milijuna u odnosu na 2015. godinu. Najveći udio starijeg stanovništva u EU imaju: Malta, Finska, Češka i Nizozemska. Zbog stalnog porasta starijih ljudi, neophodno je pružanje kvalitetne zdravstvene skrbi i zaštite jer ova skupina korisnika imaju veću zdravstvenu potrebu. Djelatnost medicinske sestre u...
Ektopična trudnoća i aktivnosti primalje u dijagnosticiranju i liječenju ektopične trudnoće
Ektopična trudnoća i aktivnosti primalje u dijagnosticiranju i liječenju ektopične trudnoće
Matea Dražić
Ektopična trudnoća je trudnoća implantirana izvan šupljine maternice. Još se naziva i izvanmaternična, no s obzirom da abnormalno sijelo može biti i unutar maternice, precizniji i sveobuhvatniji naziv je ektopična. Potrebno ju je rano dijagnosticirati i adekvatno liječiti jer je rupturirana ektopična trudnoća po život opasno stanje, stoga je stopa mortaliteta visoka. Javlja se kod 1-2% svih trudnoća. Poseban oblik ektopične trudnoće je heterotopična trudnoća, prisutnost...
Ektopična trudnoća i uloga primalje u dijagnostici i liječenju
Ektopična trudnoća i uloga primalje u dijagnostici i liječenju
Katarina Mamić
Ektopična trudnoća je stanje u kojem se trudnoća implantira izvan šupljine maternice. Najčešća pojavnost je u jajovodu. Ostale lokacije na kojima se može pronaći su na jajniku, u rodnici, peritoneumu abdominalne šupljine ili rudimentarnom rogu maternice. Ektopična trudnoća ima specifične znakove i simptome ovisno pojavljuje li se u akutnom ili subakutnom obliku. U akutnom obliku dolazi do izrazite boli u napetom trbuhu, znakova hemoragičnog šoka i boli u ramenima radi...
Emigracijski čimbenici kod studenata preddiplomskog i diplomskog studija sestrinstva Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija u Splitu
Emigracijski čimbenici kod studenata preddiplomskog i diplomskog studija sestrinstva Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija u Splitu
Ana Mrković
Cilj: Ispitati i utvrditi emigracijske čimbenike, koji potiču studente na odlazak iz Republike Hrvatske na rad u inozemstvo. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: U istraživanju sudjelovalo je 107 ispitanika, studenata Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, smjer Sestrinstvo. Ispitanici koji su anketirani studenti su preddiplomskog (redovnog i izvanrednog) i diplomskog sveučilišnog studija. Ispitanici su anketirani preko anketnog upitnika...
Emocionalna kompetentnost i empatija studenata zdravstvenih studija u Splitu
Emocionalna kompetentnost i empatija studenata zdravstvenih studija u Splitu
Slavko Jukić
Cilj: Utvrditi razlike u emocionalnoj kompetenciji (sposobnosti uočavanja i razumijevanja, izražavanja i imenovanja, regulacije i upravljanja emocija) i empatije kod studenata različitih zdravstvenih smjerova i utvrditi prediktorski značaj aspekata emocionalne kompetentnosti na vještinu empatije Metoda: Istraživanje je provedeno u siječnju 2015. godine (na ukupno 91 sudioniku). Svi ispitanici su bili studenti zdravstvenih studija (sestrinstvo, primaljstvo, radiološka tehnologija i...
Endometrioza i reprodukcija - zadaće primalje u liječenju
Endometrioza i reprodukcija - zadaće primalje u liječenju
Ivana Teklić
Dijagnoza endometrioze se postavlja nalazom tkiva endometrija na izvanmaterničnim lokalizacijama. Endometrioza se dijagnosticira i do jedne trećine neplodnih žena. Endometriozu može pratiti široka lepeza simptoma. Neke žene nemaju tegobe, dok se kod drugih javljaju dismenoreja, dispareunija kronična zdjelična bol, kao i niz drugih simptoma. Simptomi se obično ponavljaju na ciklički način, s pogoršanjem u vrijeme prije i oko menstruacije. Važnu ulogu pri liječenju endometrioze...
Epidemiološka obilježja bolesnika liječenih od cerebrovaskularnog inzulta na Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2019. godine
Epidemiološka obilježja bolesnika liječenih od cerebrovaskularnog inzulta na Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2019. godine
Ivan Vidović
Cilj: Glavni cilj ovog istraživanja je utvrditi koji spol bolesnika češće obolijeva od cerebrovaskularnog inzulta prema evidenciji Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije. Utvrditi koja dobna skupina bolesnika češće obolijeva od cerebrovaskularnog inzulta prema evidenciji Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, zatim utvrditi učestalost pojave cerebrovaskularnog inzulta i analizirati učestalost navedenih parametara kroz vremensko razdoblje od...
Epidemiološka obilježja bolesnika liječenih od hipertenzije na Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije u ispostavama Split i Kaštel Stari u periodu od 01.09.2013. do 01.09.2014.
Epidemiološka obilježja bolesnika liječenih od hipertenzije na Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije u ispostavama Split i Kaštel Stari u periodu od 01.09.2013. do 01.09.2014.
Mario Podrug
CILJ: Utvrditi epidemiološka obilježja bolesnika koji su se liječili na Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije u ispostavama Split i Kaštel Stari, a to su spol, godište, u kojem kalendarskom mjesecu je ućestalije liječenje od arterijske hipertenzije, te gdje je bolesnik upućen poslije liječenja (doma ili na jedan od hitnih prijema u klinički bolnički cenatr). MATERIJALI I METODE: Podaci za pisanje ovog rada su prikupljeni na Zavodu za hitnu medicinu...

Paginacija