Paginacija

Zdravstvena njega bolesnika nakon operacije štitnjače
Zdravstvena njega bolesnika nakon operacije štitnjače
Antonela Grubić
Štitnjača je endokrina žlijezda smještena na prednjoj strani vrata ispred dušnika. Tvore ju dva režnja u sredini međusobno spojeni suženjem, zbog kojeg žlijezda ima oblik slova H ili leptirovih krila. Izlučuje tri važna hormona za održavanje normalne funkcije organizma, a to su tiroksin, trijodtironin i kalcitonin. Za sintezu ovih hormona potreban je jod koji se hranom unosi u odgovarajućoj količini u organizam. Tiroksin i trijodtironin održavaju bazalni metabolizam, dok...
Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od gnojnog meningitisa liječenih u Klinici za infektologiju KBC Split tijekom 2010-2015. godine
Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od gnojnog meningitisa liječenih u Klinici za infektologiju KBC Split tijekom 2010-2015. godine
Daniela Lokas
CILJ: Ovo provedeno istraživanje za cilj je imalo istražiti učestalost gnojnog meningitisa u odnosu na serozni meningitis i meningokoknu sepsu, demografske karakteristike oboljelih, dob ispitanika, duljinu liječenja, uzročnike bolesti, pojavnost, mjesto liječenja, određene komplikacije koje su se pojavile tijekom liječenja, sestrinske dijagnoze te ishode bolesti. METODE: Istraživanje je provedeno tijekom lipnja 2016. godine na klinici za infektologiju KBC-a Split, uz prethodno...
Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od hipertireoze i hipotireoze
Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od hipertireoze i hipotireoze
Lucija Šupuk
Cilj ovog rada je prikazati aktivnosti medicinske sestre kod oboljelih od hipotireoze i hipertireoze. Njezina aktivnost i važnost se najbolje iščitava iz utvrđivanja samih potreba, planiranja, provođenja i konačno evaluacije. Ona kao zdravstveni djelatnik pridonosi oporavku bolesnika svojim znanjem i kompetencijama. Cilj je prikazati način na koji se utvrđuje potreba za zdravstvenoj njezi u Sjedinjenim Američkim Državama te usporediti sa načinom na koji se utvrđuje u Republici...
Zdravstvena njega bolesnika oboljelog od aneurizme torakalne aorte liječenog endovaskularnim postupkom
Zdravstvena njega bolesnika oboljelog od aneurizme torakalne aorte liječenog endovaskularnim postupkom
Kristina Grbavac
Torakalni endovaskularni popravak aorte (TEVAR) je minimalno invazivna tehnika. Sada je to preferirani tretman, koji zamjenjuje tradicionalnu metodu otvorene zamjene silazne torakalne aorte za većinu bolesti silazne torakalne aorte. Pokazalo se da ima niže stope morbiditeta i mortaliteta, osobito među visokorizičnim skupinama. U početku se koristio u liječenju aneurizme aorte, ali su se indikacije proširile na liječenje disekcija aorte, traumatskih transekcija aorte i penetrantnih...
Zdravstvena njega bolesnika s  preboljelim cerebrovaskularnim inzultom
Zdravstvena njega bolesnika s preboljelim cerebrovaskularnim inzultom
Ivan Jurić
Cerebrovaskularne bolesti danas predstavljaju jedan od najvećih izazova za suvremeno društvo. Moždani udar akutno je stanje koje nastaje kao posljedica oštećenja moždanih struktura uslijed začepljenja arterija i time povezane ishemije ili zbog rupture krvne žile i krvarenja u mozak. Zdravstvena njega bolesnika s moždanim udarom usmjerena je prije svega primarno na djelovanje čimbenika rizika za moždani udar, te zatim na očuvanje preostalih funkcija nakon udara i osposobljavanje...
Zdravstvena njega bolesnika s amputacijom donjih udova
Zdravstvena njega bolesnika s amputacijom donjih udova
Ivona Zemunik
Periferna arterijska okluzivna bolest je ateroskleroza donjih ekstremiteta koja uzrokuje njihovu ishemiju. Blaga periferna arterijska okluzivna bolest može biti asimptomatska ili uzrokovati intermitentne klaudikacije; teška periferna arterijska okluzivna bolest može uzrokovati bol u mirovanju i atrofiju kože ekstremiteta, gubitak dlakavosti, cijanozu, ishemične ulkuse i gangrenu. Dijagnoza se postavlja na osnovu anamnestičkih podataka, fizikalnim pregledom i mjerenjem pedobrahijalnog...
Zdravstvena njega bolesnika s crijevnom stomom
Zdravstvena njega bolesnika s crijevnom stomom
Ante Bojčić
Intestinalna stoma ( anus preter naturalis ), umjetni anus kirurškim je putem načinjen otvor na trbušnoj stjenki u koji se izvede segment crijeva. Intestinalne stome se dijele prema svrsi i mjestu izvođenja. Prema mjestu izvođenja imamo stome tankog crijeva i stome debelog crijeva. Prema svrsi imamo stome za hranjenje i stome za pražnjenje. Ovim radom je opisana prijeoperativna i postoperativna skrb bolesnika. Obuhvaćena je sama priprema bolesnika i upoznavanje sa zahvatom i izgledom...
Zdravstvena njega bolesnika s demencijom
Zdravstvena njega bolesnika s demencijom
Tihana Jukić
Demografske promjene starosti stanovništva utječu i na pojavu kroničnih nezaraznih bolesti pa tako i demencije. Kako raste broj starijeg stanovništva, povećava se i broj oboljelih od demencije. Demencija je skup pojava (simptoma) uzrokovanih bolestima mozga koje umanjuju spoznajne sposobnosti. Najčešće su to gubitak pamćenja i orijentacije, promjene raspoloženja i ponašanja, poteškoće u zaključivanju, pisanju i govoru te zbunjenost i depresija. Danas demencija još uvijek...
Zdravstvena njega bolesnika s dijabetesom
Zdravstvena njega bolesnika s dijabetesom
Silvana Atlaga
Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije šećerna bolest je kronična metabolička bolest karakterizirana povišenom razinom glukoze u krvi što s vremenom dovodi do oštećenja krvnih žila srca, očiju, bubrega i živaca. Prema procjeni IDF-a (International Diabetes Federation) za 2015. godinu u svijetu živi 415 milijuna osoba u dobi od 20 do 79 godina sa šećernom bolesti, dok je u Republici Hrvatskoj prema podacima CroDiab registra registrirano 254 296 odraslih osoba sa...
Zdravstvena njega bolesnika s disekcijom aorte
Zdravstvena njega bolesnika s disekcijom aorte
Jelena Strukan
Iako neuobičajena, akutna disekcija aorte je rijedak, ali po život opasan poremećaj. Disekcija aorte nastaje zbog odvajanja slojeva aorte. Pukotina u sloju intime rezultira napredovanjem disekcije (bilo proksimalno ili retrogradno) uglavnom zbog ulaska krvi između intime i medija. Akutna disekcija aorte povezana je s vrlo visokom smrtnošću; većina umire čak i prije nego što stignu do zdravstvene ustanove. Nešto bolju prognozu imaju bolesnici s kroničnom disekcijom aorte (više od...
Zdravstvena njega bolesnika s disekcijom aorte
Zdravstvena njega bolesnika s disekcijom aorte
Dijana Bogdan
Akutna disekcija aorte je ozbiljno stanje koje traži neodgodivo medicinsko i kirurško zbrinjavanje. Disekcija aorte nastaje zbog uzdužnog raslojavanja intime aorte. Uslijed odvajanja središnjeg dijela aorte ( medija ) nastaju dva lumena. U pravom lumenu se registrira protok krvi dok je u lažnom lumenu protok mali ili ga uopće nema. Lažni lumen je obično za 50% većeg lumena od pravog. Rizici za akutnu disekciju aorte su različiti. U 80 % slučajeva ovog poremećaja radi se o...
Zdravstvena njega bolesnika s gastrostomom
Zdravstvena njega bolesnika s gastrostomom
Marija Biuk
Cilj: Cilj rada bio je definirati i objasniti enteralnu prehranu , definirati i opisati perkutanu endoskopsku gastrostomu s naglaskom na ulogu medicinske sestre te prikazati sestrinsku skrb kod bolesnika s gastrostomom. Rasprava: Enteralna prehrana podrazumijeva unos hrane i/ili komercijalnih nutritivnih pripravaka-ponajprije uz korištenje hranidbenih sondi, u želudac, dvanaesnik ili tašto crijevo (jejunum). Cilj primjene enteralne prehrane je prevencija ili korekcija nutritivnih...

Paginacija