Pages PRIMJENA PROCESA ZDRAVSTVENE NJEGE  KOD BOLESNIKA S PRIJELOMOM BEDRENE KOSTI
PRIMJENA PROCESA ZDRAVSTVENE NJEGE KOD BOLESNIKA S PRIJELOMOM BEDRENE KOSTI
Jadran Aranza
Bedrena kost je najdulja i najjača kost u ljudskom tijelu. Prijelom femura spada u najozbiljnije traumatske ozljede, samim tim što kod ovakvih ozljeda čovjek može izgubiti i do 1.5 L krvi. Liječenje ovakve ozljede je u većini slučajeve isključivo operativno. Medicinska sestra prati bolesnika od trenutka zaprimanja na bolničko liječenje pa sve do otpuštanja na fizikalnu rehabilitaciju. Uz njega je 24 sata. Sestrinskim dijagnozama i postupcima skraćuje vrijeme trajanja...
  INFEKCIJE ORGANA ZA DISANJE STANOVNIKA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
INFEKCIJE ORGANA ZA DISANJE STANOVNIKA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Nela Ercegović
Cilj rada: istražiti postoje li razlike u pojavi akutnih infekcija gornjih dišnih putova, upale pluća i gripe u svih dobno-spolnih skupina na području Splitsko-dalmatinske Županije u odnosu na Republiku Hrvatsku u petogodišnjem razdoblju 2008.–2012. godine, te koja je uloga medicinske sestre u prevenciji gripe i liječenju bolesnika od gripe. Metoda: Istraživanje se temelji na podatcima dobivenim od Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske i Službe za javno zdravstvo...
 POROĐAJ POSLIJE PRETHODNOG CARSKOG REZA
POROĐAJ POSLIJE PRETHODNOG CARSKOG REZA
Sanja Jelić
Trudnice sa prethodnim carskim rezom na kraju iduće trudnoće trebaju, u dogovoru s ginekologom odlučiti o njenom načinu dovršenja. Smjernice nalažu da takva trudnica u tijeku antenatalne skrbi treba biti dobro informirana i upućena u prednosti i rizike vaginalnog porođaja nakon prethodnog carskog reza, ali i ponovljenog carskog reza. Prilikom vaginalnog porođaja nakon prethodnog carskog reza važan je individualizirani pristup trudnici te dobro poznavanje rednosti i rizika takvog...
3D prikaz volumena tijela na CT-u
3D prikaz volumena tijela na CT-u
Nikolina Šesnić
Bitan odraz napretka tehnologije posljednjih nekoliko desetljeća vidi se u sve boljim i učinkovitijim tehnikama medicinskog dijagnosticiranja. Poboljšana dijagnostika vodi povećanju broja otkrića patoloških stanja, zato stalno postoji potreba za sve boljim tehnikama. Napredak tehnologije doveo je do razvoja novih trodimenzionalnih tehnika obrade radiološke slike, a rezultat toga je točnija i pouzdanija interpretacija nalaza. Napredniji softveri koji se koriste u računalnoj...
ADOLESCENTNE TRUDNOĆE U SPLITSKO -DALMATINSKOJ ŽUPANIJI I POSTUPCI MEDICINSKE SESTRE U PREVENCIJI I SKRBI
ADOLESCENTNE TRUDNOĆE U SPLITSKO -DALMATINSKOJ ŽUPANIJI I POSTUPCI MEDICINSKE SESTRE U PREVENCIJI I SKRBI
Karmen Juratić
Cilj: Cilj istraživanja bio je utvrditi životno razdoblje začetka djeteta, korištenje i vrste kontracepcije, životni stil za vrijeme trudnoće, zdravstvene probleme u trudnoći i zdravstvenom stanju majke kod adolescentnih trudnica. Metode: Anonimno istraživanje je provedeno na ženskim osobama koje su rodile za vrijeme životnog razdoblja adolescencije (11-22). U istraživanju je sudjelovalo 45 ispitanica u vremenskom razdoblju od svibnja do srpnja 2014. godine, upotrebom online...
AGILNOST KOD NETRENIRANE POPULACIJE
AGILNOST KOD NETRENIRANE POPULACIJE
Ivana Bebić
Rad se temelji na pregledu literature na temu agilnosti kod netrenirane populacije. Cilj rada je bio ukratko, ali što sveuobuhvatnije prikazati pojam agilnosti, a potom detaljnije razraditi tematiku agilnosti kod netrenirane populacije. Opisani su glavni testovi dosad korišteni za mjerenje agilnosti kod nevježbača i popratna istraživanja. Svi ti testovi su se pokazali pouzdanima i valjanima za korištenje u ovu svrhu. Pritom je poseban naglasak na samoj važnosti agilnosti kod...
ANEMIJE STARIJIH OD 65 GODINA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
ANEMIJE STARIJIH OD 65 GODINA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
Helena Kojundžić
Cilj rada bio je istražiti učestalost anemija kod stanovnika Splitsko-dalmatinske županije u razdoblju 2003.-2012. godine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i bolnički liječenih bolesnika kao i smrtnost po područjima/ispostavama NZJZ SDŽ. Posebna pozornost posvećena je anemijama zbog nedostatka Fe u dobi 65 i više godina u usporedbi s R.Hrvatskom. Metoda: u radu se koristila retrospektivna komparativna epidemiološka metoda. Statistička obrada urađena je u programu Statistica 7....
Adjuvantna radioterapija raka endometrija
Adjuvantna radioterapija raka endometrija
Matea Rubić
Radioterapija predstavlja način liječenja zloćudnih tumora ionizirajućim zračenjem čiji je cilj maksimalno ozračiti tumorsku tvorbu uz što veću poštedu okolnog zdravog tkiva. Ovisno o vrsti i stadiju raka koriste se i različite tehnike radioterapije uključujući terapiju vanjskim snopom zračenja ili brahiterapiju. Rak endometrija najčešći je rak koji pogađa ženske reproduktivne organe u visoko razvijenim zemljama. Pri liječenju ove vrste raka koristi se adjuvantna...
Aktivnost primalje pri carskom rezu
Aktivnost primalje pri carskom rezu
Divna Šarić
Porod predstavlja završetak trudnoće. Normalna trudnoća traje od 37. do 42. tjedna. Porod prije 37.tjedna zove se prijevremeni porod, a nakon 42. tjedna porod je iz prenošene trudnoće. Normalan porod je svaki onaj porod koji je spontan u početku, nisko rizičan kroz cijelo vrijeme sve do poroda djeteta. No treba biti svjestan da svaki porod neće ići prirodnim putem nego da će u određenim situacijama doći do kirurškog zahvata tzv. carskog reza. Uz današnju razvijenu suvremenu...
Aktivnost salivarne alfa amilaze u zdravoj populaciji adolescenata
Aktivnost salivarne alfa amilaze u zdravoj populaciji adolescenata
Ružica Konta
Uvod: Slina je složena tjelesna tekućina koju luče velike i male žlijezde slinovnice. Pomaže u održavanju oralnog zdravlja i odgovarajuće ravnoteže usne šupljine. Slina se zbog mnogobrojnih prednosti pokazala kao visoko vrijedni uzorak čiji se sadržani analiti mijenjaju tijekom raznih fizioloških i patoloških stanja. Jedan od najvažnijih enzima sline je salivarna alfa amilaza koja je privukla zanimanje kao pokazatelj stresa, ali ima bogato značenje i u drugim kliničkim...
Aktivnosti medicinske sestre u edukaciji mladih o planiranju obitelji
Aktivnosti medicinske sestre u edukaciji mladih o planiranju obitelji
Lucija Dizdarević
U radu je prikazano što označava pojam planiranja obitelji, koje su to aktivnosti medicinske sestre i kakav to utjecaj ima na nas. Kada je uvedena edukacija i od koje dobi započinje te tko ju provodi. Prikazani su podaci o pobačaju u Hrvatskoj, susjednim zemaljama, EU, Nordijskim zemaljama, te podaci o kontracepciji. Čemu sve mladi podliježu, čemu su skloniji kod korištenja kontracepcije, koliko su česte adolescentne trudnoće i pobačaji. Koliko se razlikuju države po zakonima....
Aktivnosti medicinske sestre u liječenju bolesnika s kroničnim hepatitisom C direktno djelujućim antivirusnim lijekovima (DAA)
Aktivnosti medicinske sestre u liječenju bolesnika s kroničnim hepatitisom C direktno djelujućim antivirusnim lijekovima (DAA)
Doris Misir
Hepatitis C vodeći je uzrok morbiditeta i smrtnosti povezanih s bolestima jetre u svijetu. Hepatotropni je virus pa se glavnina njegova umnažanja zbiva u hepatocitu. Inkubacija virusa iznosi prosječno 6-7 tjedana, a spektar kliničkih manifestacija koje se mogu dijagnosticirati variraju od asimptomatskog povišenja aminotransferaza, akutnog hepatitisa, fulminantnog hepatitisa, kroničnog hepatitisa, ciroza jetre sa svim njezinim komplikacijama do posljednjeg hepatocelularnog...

Pages