Pages

Zdravstvena njega bolesnika nakon operacije štitnjače
Zdravstvena njega bolesnika nakon operacije štitnjače
Antonela Grubić
Štitnjača je endokrina žlijezda smještena na prednjoj strani vrata ispred dušnika. Tvore ju dva režnja u sredini međusobno spojeni suženjem, zbog kojeg žlijezda ima oblik slova H ili leptirovih krila. Izlučuje tri važna hormona za održavanje normalne funkcije organizma, a to su tiroksin, trijodtironin i kalcitonin. Za sintezu ovih hormona potreban je jod koji se hranom unosi u odgovarajućoj količini u organizam. Tiroksin i trijodtironin održavaju bazalni metabolizam, dok...
Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od gnojnog meningitisa liječenih u Klinici za infektologiju KBC Split tijekom 2010-2015. godine
Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od gnojnog meningitisa liječenih u Klinici za infektologiju KBC Split tijekom 2010-2015. godine
Daniela Lokas
CILJ: Ovo provedeno istraživanje za cilj je imalo istražiti učestalost gnojnog meningitisa u odnosu na serozni meningitis i meningokoknu sepsu, demografske karakteristike oboljelih, dob ispitanika, duljinu liječenja, uzročnike bolesti, pojavnost, mjesto liječenja, određene komplikacije koje su se pojavile tijekom liječenja, sestrinske dijagnoze te ishode bolesti. METODE: Istraživanje je provedeno tijekom lipnja 2016. godine na klinici za infektologiju KBC-a Split, uz prethodno...
Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od hipertireoze i hipotireoze
Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od hipertireoze i hipotireoze
Lucija Šupuk
Cilj ovog rada je prikazati aktivnosti medicinske sestre kod oboljelih od hipotireoze i hipertireoze. Njezina aktivnost i važnost se najbolje iščitava iz utvrđivanja samih potreba, planiranja, provođenja i konačno evaluacije. Ona kao zdravstveni djelatnik pridonosi oporavku bolesnika svojim znanjem i kompetencijama. Cilj je prikazati način na koji se utvrđuje potreba za zdravstvenoj njezi u Sjedinjenim Američkim Državama te usporediti sa načinom na koji se utvrđuje u Republici...
Zdravstvena njega bolesnika s amputacijom donjih udova
Zdravstvena njega bolesnika s amputacijom donjih udova
Ivona Zemunik
Periferna arterijska okluzivna bolest je ateroskleroza donjih ekstremiteta koja uzrokuje njihovu ishemiju. Blaga periferna arterijska okluzivna bolest može biti asimptomatska ili uzrokovati intermitentne klaudikacije; teška periferna arterijska okluzivna bolest može uzrokovati bol u mirovanju i atrofiju kože ekstremiteta, gubitak dlakavosti, cijanozu, ishemične ulkuse i gangrenu. Dijagnoza se postavlja na osnovu anamnestičkih podataka, fizikalnim pregledom i mjerenjem pedobrahijalnog...
Zdravstvena njega bolesnika s crijevnom stomom
Zdravstvena njega bolesnika s crijevnom stomom
Ante Bojčić
Intestinalna stoma ( anus preter naturalis ), umjetni anus kirurškim je putem načinjen otvor na trbušnoj stjenki u koji se izvede segment crijeva. Intestinalne stome se dijele prema svrsi i mjestu izvođenja. Prema mjestu izvođenja imamo stome tankog crijeva i stome debelog crijeva. Prema svrsi imamo stome za hranjenje i stome za pražnjenje. Ovim radom je opisana prijeoperativna i postoperativna skrb bolesnika. Obuhvaćena je sama priprema bolesnika i upoznavanje sa zahvatom i izgledom...
Zdravstvena njega bolesnika s demencijom
Zdravstvena njega bolesnika s demencijom
Tihana Jukić
Demografske promjene starosti stanovništva utječu i na pojavu kroničnih nezaraznih bolesti pa tako i demencije. Kako raste broj starijeg stanovništva, povećava se i broj oboljelih od demencije. Demencija je skup pojava (simptoma) uzrokovanih bolestima mozga koje umanjuju spoznajne sposobnosti. Najčešće su to gubitak pamćenja i orijentacije, promjene raspoloženja i ponašanja, poteškoće u zaključivanju, pisanju i govoru te zbunjenost i depresija. Danas demencija još uvijek...
Zdravstvena njega bolesnika s dijabetesom
Zdravstvena njega bolesnika s dijabetesom
Silvana Atlaga
Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije šećerna bolest je kronična metabolička bolest karakterizirana povišenom razinom glukoze u krvi što s vremenom dovodi do oštećenja krvnih žila srca, očiju, bubrega i živaca. Prema procjeni IDF-a (International Diabetes Federation) za 2015. godinu u svijetu živi 415 milijuna osoba u dobi od 20 do 79 godina sa šećernom bolesti, dok je u Republici Hrvatskoj prema podacima CroDiab registra registrirano 254 296 odraslih osoba sa...
Zdravstvena njega bolesnika s disekcijom aorte
Zdravstvena njega bolesnika s disekcijom aorte
Dijana Bogdan
Akutna disekcija aorte je ozbiljno stanje koje traži neodgodivo medicinsko i kirurško zbrinjavanje. Disekcija aorte nastaje zbog uzdužnog raslojavanja intime aorte. Uslijed odvajanja središnjeg dijela aorte ( medija ) nastaju dva lumena. U pravom lumenu se registrira protok krvi dok je u lažnom lumenu protok mali ili ga uopće nema. Lažni lumen je obično za 50% većeg lumena od pravog. Rizici za akutnu disekciju aorte su različiti. U 80 % slučajeva ovog poremećaja radi se o...
Zdravstvena njega bolesnika s gastrostomom
Zdravstvena njega bolesnika s gastrostomom
Marija Biuk
Cilj: Cilj rada bio je definirati i objasniti enteralnu prehranu , definirati i opisati perkutanu endoskopsku gastrostomu s naglaskom na ulogu medicinske sestre te prikazati sestrinsku skrb kod bolesnika s gastrostomom. Rasprava: Enteralna prehrana podrazumijeva unos hrane i/ili komercijalnih nutritivnih pripravaka-ponajprije uz korištenje hranidbenih sondi, u želudac, dvanaesnik ili tašto crijevo (jejunum). Cilj primjene enteralne prehrane je prevencija ili korekcija nutritivnih...
Zdravstvena njega bolesnika s komplikacijama infekcijske mononukleoze liječenih u Klinici za infektologiju KBC Split tijekom 2013-2015. godine
Zdravstvena njega bolesnika s komplikacijama infekcijske mononukleoze liječenih u Klinici za infektologiju KBC Split tijekom 2013-2015. godine
Josipa Božiković
Cilj: Provedeno istraživanje imalo je za cilj istražiti pojavnost i specifičnosti kroničnog umora u bolesnika oboljelih od infekcijske mononukleoze, te definirati ulogu medicinske sestre u zdravstvenoj njezi bolesnika s komplikacijama infekcijske mononukleoze. Metode: Za istraživanje smo koristili jednokratno telefonsko anketiranje oboljelih od infekcijske mononukleoze koji su liječeni na Klinici za infektologiju Kliničkog bolničkog centra Split u razdoblju 2013-2015. Sudionici...
Zdravstvena njega bolesnika s opeklinama
Zdravstvena njega bolesnika s opeklinama
Sanja Barčot
Prema definiciji svjetske zdravstvene organizacije (SZO) opeklina ili ozljeda toplinom nastaje kada vruća voda, vrući predmet ili plamen uništi dio ili sve slojeve stanica koje čine čovjekovu kožu. Opekline se prema uzroku dijele na toplinske, kemijske, opekline uzrokovane električnom strujom, uzrokovane radijacijom te inhalacijske opekline. Klasificiramo ih prema površini opekline i prema dubini tkivnog oštećenja. Za zbrinjavanje i liječenje opeklinske ozljede treba razumjeti...
Zdravstvena njega bolesnika s prijelomom bedrene kosti
Zdravstvena njega bolesnika s prijelomom bedrene kosti
Hrvoje Kapić
Prijelom bedrene kosti ili femura podrazumijeva prekid u kontinuitetu kosti nastao uslijed djelovanja sile i/ili upalnih procesa koji uzrokuju slabljenje kost. Simptome prijeloma možemo podijeliti na one sigurne kao patološka gibljivost, deformacija uzdužne osi ekstremiteta ili one nesigurne poput boli, otekline. Nakon provedenog fizikalnog pregleda rendgenskom snimkom ekstremiteta potvrđuje se prijelom. Postavljanjem dijagnoze započinje se s liječenje koje može biti konzervativno ili...

Pages