Pages

FIZIOLOGIJA PORODA
FIZIOLOGIJA PORODA
Željka Perković
Fiziološki porođaj počinje spontano, niskorizičan je na početku i kroz cijelo svoje trajanje sve do izgona. Dijete je rođeno spontano, u stavu glavicom, između navršenog 37. i 42. tjedna trudnoće s porođajnom masom od 10. do 90. centile za dob i spol. U fiziološkom se porođaju dijete rađa dorzoanteriornimokcipitalnim stavom. Porođaj dijelimo na četiri porodna doba. Početak poroda označavaju trudovi ili prsnuće vodenjaka.Vodenjak može prsnuti samostalno ili za vrijeme...
FIZIOLOŠKE OSOBITOSTI NOVOROĐENČETA - PRIMALJSKA SKRB ZDRAVOG NOVOROĐENČETA
FIZIOLOŠKE OSOBITOSTI NOVOROĐENČETA - PRIMALJSKA SKRB ZDRAVOG NOVOROĐENČETA
Ana Humski
Novorođenče je dijete u prva četiri tjedna ili 28 dana života. Smatra se da je to razdoblje u kojem se dijete sa svim svojim organskim sustavima privikne (adaptira) na ekstrauterini život. Presijecanjem pupkovine dolazi do anatomskog odjeljivanja majke od novorođenčeta. Toga trena dijete postaje neovisno o placenti i sasvim samostalno obavlja oksigenaciju, ekskreciju, eliminaciju i prehranu. Za vrijeme intrauterinog života te je funkcije obavljala majka preko posteljice (placente). ...
FIZIOLOŠKE PROMJENE U TIJELU TRUDNICE I PREHRANA U TRUDNOĆI
FIZIOLOŠKE PROMJENE U TIJELU TRUDNICE I PREHRANA U TRUDNOĆI
Lidija Keleminec
Većina fizioloških promjena zamjetljiva je već tijekom prvih tjedana nakon zaĉeća. Gotovo sve su reverzibilne i prolaze tijekom babinja ne ostavljajući posljedica. Tako povećanje volumena krvi iznosi oko 45 do 50% i u svakoj idućoj trudnoći nešto je veći. Disanje se ubrzava zbog podizanja dijafragme. Prilagodba metabolizma igra veliku ulogu jer ima za cilj osigurati zadovoljavajući rast i razvoj djetata, te energiju za poroĊaj. Pravilna prehrana podrazumijeva raznovrsnu i...
FIZIOTERAPIJSKA PROCJENA I REHABILITACIJA STANJA SLABINSKE KRALJEŽNICE NAKON OPERACIJE DISKORADIKULARNOG KONFLIKTA
FIZIOTERAPIJSKA PROCJENA I REHABILITACIJA STANJA SLABINSKE KRALJEŽNICE NAKON OPERACIJE DISKORADIKULARNOG KONFLIKTA
Martina Ćuk
Danas su operacije lumbalnog dijela sve češće, te se sukladno tome unaprjeđivala i razvijala fizikalna rehabilitacija. Pošto je lumbalni dio najpokretljiviji te ujedno trpi veliki teret na sebi, upravo na ovom dijelu nastaju mnoge promjene. Sve je to uvjetovalo razvoju fizioterapijskih procedura i tehnika koje imaju značajan utjecaj na postoperativnu rehabilitaciju. Cilj ovog rada bio je prikazati rehabilitaciju nakon operacije diskoradikularnog konflikta lumbalne kralježnice. Znači...
FIZIOTERAPIJSKA PROCJENA MIŠIĆNE DISFUNKCIJE I REHABILITACIJA U BOLESNIKA SA MIASTENIJOM GRAVIS
FIZIOTERAPIJSKA PROCJENA MIŠIĆNE DISFUNKCIJE I REHABILITACIJA U BOLESNIKA SA MIASTENIJOM GRAVIS
Josipa Jurčić
Miastenija gravis je autoimuna bolest neuromuskularne spojnice, kod koje dolazi do blokade prijenosa impulsa sa živca na mišić što dovodi do slabe mišićne kontrakcije. Pojavljuje se kod osoba svih dobnih skupina. Najčešći simptomi su ptoza oka, dvoslike, slabost mišića lica, padanje donje čeljusti, slabosti mišića udova te poteškoće u govoru, gutanju, žvakanju i disanju. Svi simptomi su najizraženiji u poslijepodnevnim i večernjim satima, a najblaži su ujutro....
FUNKCIJA POSTELJICE
FUNKCIJA POSTELJICE
Mirela Benja
Posteljica ili placenta je jedini privremeni organ koji se razvija tijekom trudnoće i traje do samog kraja trudnoće. Izgrađen je od dvaju tkiva, majčinog (decidua basalis) i fetalnog (resičasti korion). Prisustvo posteljice omogućuje uspostavljanje intimne veze majke i fetusa. Njen razvoj počinje oplodnjom jajne stanice, a funkcija joj prestaje presjecanjem pupkovine, nakon rođenja djeteta. Placenta u ljudi je hemo-korijalno-endotelnog tipa, što znači da je endotel fetalnih...
FUNKCIJSKO OSPOSOBLJAVANJE BOLESNICA S KOMPRESIVNIM OSTEOPOROTSKIM PRIJELOMIMA KRALJEŽAKA
FUNKCIJSKO OSPOSOBLJAVANJE BOLESNICA S KOMPRESIVNIM OSTEOPOROTSKIM PRIJELOMIMA KRALJEŽAKA
Valentina Juretić
Osteoporoza je sistemska, metabolička bolest koštanog sustava koju karakterizira smanjena mineralna gustoća i poremećena mikroarhitektura kosti, što uzrokuje povećanu lomljivost i smanjenje koštane mase. Postoje čimbenici na koje možemo utjecati da bolest ne nastane (prehrana, štetne navike, manjak tjelovježbe, stres) i oni na koje ne možemo utjecati (spol, dob, rasa, genetika). Bolest se najčešće klinički manifestira tek kad se dogodi prijelom, a uzrok prijeloma je minimalna...
GRIPA KOD STARIJIH OD 65 GODINA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
GRIPA KOD STARIJIH OD 65 GODINA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
Josip Prižmić
Cilj rada je istražiti postoje li razlike u pojavi gripe i glavne komplikacije gripe upale pluća kod osoba svih dobi oba spola na područjima priobalja, otoka i Zagore u Splitskodalmatinskoj županiji u odnosu na Republiku Hrvatsku u desetogodišnjem razdoblju od 2003. do 2012. godine s naglaskom na najstariju dob 65 i više godina. Utvrditi kolika je povezanost upala pluća s pojavnošću gripe i koliki je značaj specifičnih mjera zaštite od gripe, te koja je uloga medicinske sestre u...
HEPATITIS B KAO JAVNO ZDRAVSTVENI PROBLEM
HEPATITIS B KAO JAVNO ZDRAVSTVENI PROBLEM
Antonia Runje
Hepatitis B je velik javno zdravstveni problem. Drugi je karcinogen nakon duhana. Prenosi se direktnim krvnim kontaktom kao i spolnim putem. Pod povećanim rizikom oboljevanja su heteroseksualne osobe s većim brojem spolnih partnera, homoseksualni muškarci, intravenozni ovisnici o opojnim drogama, novorođenčad HbsAg pozitivnih majki kao i zdravstveni djelatnici zbog stalnog doticaja s krvlju bolesnika. Najsigurniji način sprječavanja profesionalne infekcije zdravstvenog...
IDENTIFICIRANJE RIZIČNIH FAKTORA ZA RAZVOJ KRONIČNOG ALKOHOLIZMA I PREVENTIVNO DJELOVANJE SESTRINSKE PROFESIJE
IDENTIFICIRANJE RIZIČNIH FAKTORA ZA RAZVOJ KRONIČNOG ALKOHOLIZMA I PREVENTIVNO DJELOVANJE SESTRINSKE PROFESIJE
Ivan Luketin
Cilj: Provedeno istraživanje ima za cilj istražiti: postoje li rizični faktori na koje bi medicinska sestra mogla preventivno djelovati u suzbijanju razvoja kroničnog alkoholizma. Istraživanjem se želi utvrditi: koji su rizični faktori za razvoj alkoholizma kod ispitanika; koja je rizična dob za razvoj štetne navike pijenja; s kim ispitanici počinju piti i koji su motivi pijenja; koji je motiv odvikavanja i liječenja; zdravstveni status ispitanika. Specifični cilj ovog...
INKLUZIJA OSOBA S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU U ZAJEDNICI
INKLUZIJA OSOBA S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU U ZAJEDNICI
Ivana Vuković
Inkluzija znači biti uključen,obuhvaćen, pripadati, biti sa drugima. Inkluzija stvara novi odnos prema svemu što je različito i potiče međusobno podržavanje te obogaćuje naše mogućnosti za stvaranje novih ideja. U tome se nalazi njena vrijednost, jer nam kroz razvoj opće tolerancije prema individualnim razlikama i potrebama omogućava širenje spoznaja, obogaćivanje iskustava i razvoj čovječnosti. Klasifikacija osoba s psihofizičkim teškoćama provodi se ne samo s obzirom...
INTRAUTERINI ZASTOJ RASTA (IUZR) KAO KLINIČKI PROBLEM
INTRAUTERINI ZASTOJ RASTA (IUZR) KAO KLINIČKI PROBLEM
Margarita Čuljak
Dosadašnja istraživanja ukazuju na IUZR kao jedan od najčešćih poremećaja u trudnoći i ozbiljan problem suvremene perinatologije. Uzrokuje velik perinatalni morbiditet i mortalitet. U nerazvijenom svijetu najčešće nastaje zbog majčine pothranjenosti, dok u optimalnim životnim uvjetima prednjače uteroplacentarni čimbenici zastoja rasta. Uredan rast fetusa, dobra oksigenacija i primjerena maturacija preduvjeti su dobrog perinatalnog ishoda što upućuje na potrebu kontinuiranog...

Pages