Pages

REHABILITACIJA BOLESNIKA S MULTIPLOM SKLEROZOM
REHABILITACIJA BOLESNIKA S MULTIPLOM SKLEROZOM
Ines Krmpotić
Multipla skleroza (MS) je upalna autoimunosna demijelinizacijska bolest središnjeg živčanog sustava koja nastaje međuigrom genskih čimbenika i čimbenika okoline. Osnovnu karakteristiku čine brojna demijelinizacijska oštećenja SŽS-a. Posljedica toga je upaljena i oštećena mijelinska ovojnica i onemogućeno prenošenje impulsa iz mozga na periferiju. To je bolest bijele rase te njena prevalencija raste u područjima koja su naseljena bijelcima. Treća najčešća neurološka...
REHABILITACIJA BOLESNIKA S OŠTEĆENJEM NERVUSA PERONEUSA
REHABILITACIJA BOLESNIKA S OŠTEĆENJEM NERVUSA PERONEUSA
Monika Buterin
NASLOV: rehabilitacija bolesnika s oštećenjem nervusa peroneusa CILJ: je prikazati nastanak pareze nervusa peroneusa, prepoznavanje simptoma i bolesti, zatim uvid u kliničku sliku nastalog oštećenja te primjena terapije u procesu liječenja bolesnika. METODE: koje su se koristile pri pisanju ovog rada su prikupljena stručna i znanstvena literatura, radovi i istraživanja na internetu te preneseno znanje od stručnih osoba. LIJEČENJE: bolesti pareze n. peroneusa sastoji se od...
REHABILITACIJA BOLESNIKA SA ANKILOZANTNIM SPONDILITISOM
REHABILITACIJA BOLESNIKA SA ANKILOZANTNIM SPONDILITISOM
Nikolina Konsa
Ankilozantni spondilitis je druga po učestalosti reumatska bolest koja zahvaća kralježnicu i sakoilijakalne zglobove. Kronična upala u zahvaćenom području uzrokuje bol i ograničenje pokreta. Uzrok bolesti je nepoznat, smatra se da genetski čimbenici imaju veliku ulogu, također smatraju da visoko specifičnim obilježjem bolesti je prisustvo HLA B-27 antigena. Započinje u mlađih osoba, u dobi od 20 do 40 godina, a muškarci obolijevaju tri puta češće od žena. Razvojem bolesti...
REHABILITACIJA PACIJENATA NAKON REKONSTRUKCIJE PREDNJEG KRIŽNOG LIGAMENTA
REHABILITACIJA PACIJENATA NAKON REKONSTRUKCIJE PREDNJEG KRIŽNOG LIGAMENTA
Stela Buntić
Koljeno je najveći zglob u ljudskom tijelu, najkompliciranije građe i zglob koji se najčešće ozljeđuje. Jedna od težih ozljeda je ruptura prednjeg križnog ligamenta. Pacijent osjeti prasak u koljenu i ima osjećaj kao da mu je koljeno „pobjeglo“ u stranu. Pri ozljedi prisutna je iznimo intenzivna bol praćena nastajanjem otoka i smanjenom pokretljivošću koljena. Dijagnoza se postavlja na temelju kliničkih testova i magnetske rezonancije. Terapija treba započeti odmah,...
REHABILITACIJA PACIJENATA S MOŽDANIM UDAROM
REHABILITACIJA PACIJENATA S MOŽDANIM UDAROM
Klara Carev
Moždani udar rastući je problem u većini razvijenih zemalja, nalazi se na trećem mjestu uzroka smrtnosti i prvom mjestu uzroka invalidnosti. Upravo zbog te činjenice cilj moga rada bio je prikazati adekvatan rehabilitacijski tretman i bitnost prevencije ovog „tihog ubojice“. Naglasak sam stavila na individualan neurofiziološki pristup. U prvom dijelu sam obradila poglavlja o moždanom udaru, simptomima koji ga karakteriziraju, faktorima rizika, metodama liječenja i posljedicama...
REHABILITACIJA PACIJENATA S NEUROPATIJAMA
REHABILITACIJA PACIJENATA S NEUROPATIJAMA
Nikola Smoljenović
Neuropatije su česta neurološka oboljenja koja se očituju oštećenjima perifernih živaca. Cilj ovog rada je opisati rehabilitaciju neuropatija. Mogu biti uzrokovane traumom, kompresijom, metaboličkim promjenama, toksinima, autoimunim upalama, infekcijama i neoplazma. U dijagnostici se koristi anamneza, fizikalni pregled i elektrodijagnostičke metode. Kod terapije se koriste fiziklni čimbenici, ortopedska pomagala i medikamentna terapija.
REHABILITACIJA PACIJENATA S UGRAĐENIM ENDOPROTEZAMA ZGLOBOVA
REHABILITACIJA PACIJENATA S UGRAĐENIM ENDOPROTEZAMA ZGLOBOVA
Luka Minigo
Trajanje i izdržljivost endoproteza drastično se povećava te ih većina bez problema izdrži preko deset godina. Ipak, četiri glavne grupe uzročnika mogu skratiti vijek trajanja proteza a to su: 1)labavljenje proteze odnosno eng. aseptic loosening, 2) bakterijske infekcije, 3) periprotetička osifikacija, 4) artrofibroza. U svrhu sprječavanja navedenih problema od ključne važnosti je pravilno rehabilitirati bolesnika nakon ugradnje endoproteze te kvalitetno educirati bolesnika o...
REHABILITACIJA PACIJENATA SA SMRZNUTIM RAMENOM
REHABILITACIJA PACIJENATA SA SMRZNUTIM RAMENOM
Ivo Babić
Sindrom smrznutog ramena kao klinički entitet sastavni je dio izvanzglobnih oboljenja ramenog zgloba poznatiji kao periartritishumeroskapularis ili sindrom bolnog ramena. Patoanatomski gledano, dolazi do skvrčavanja fibrozne zglobne čahure ramena, koja postaje manja i neelastična. Stvaraju se brojne priraslice zglobne čahure ramena, zbog čega pokreti u ramenu postaju progresivno ograničeni i bolni. Općenito, cilj fizikalne terapije je smanjivanje boli, povećanje funkcije i edukacija...
RESOCIJALIZACIJA PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA U ZAJEDNICI
RESOCIJALIZACIJA PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA U ZAJEDNICI
Maja Šerić
Probleme mentalnog zdravlja danas ima oko petina svjetskog stanovništva stoga je vrlo važno omogućiti liječenje u zajednici, pri čemu pomažu razne udruge, programi i poticaji. Poteškoće pri integraciji u društvo javljaju se zbog predrasuda okoline koje su neutemeljene, a korijene vuku iz davnih vremena kada su ovakvi bolesnici bili nedopustivo tretirani. Danas se psihijatrijski bolesnici liječe u raznim psihijatrijskim ustanovama i službama. Borba protiv stigme sastoji se od...
RH IMUNIZACIJA
RH IMUNIZACIJA
Jelena Drpić-Šušula
Rh senzibilizacija je bolest trudnoće koja se javlja u Rh negativnih trudnica koje nose Rh pozitivan fetus, a karakterizirana je postojanjem protutijela protiv eritrocita fetusa. Standardan nadzor Rh negativnih trudnica se temelji na određivanju Rh faktora oca djeteta, te traganjem za protutijelima protiv Rh pozitivnih eritrocita fetusa u krvi majke. Postojanje protutijela upućuje na mogućnost razvoja hemolitičke bolesti fetusa i novorođenčeta. Suvremeni nadzor stupnja fetalne...
RIZICI RANOG STUPANJA U SEKSUALNE ODNOSE: PREVENCIJA ODGOVORNOG SPOLNOG PONAŠANJA U ADOLESCENTNOJ DOBI
RIZICI RANOG STUPANJA U SEKSUALNE ODNOSE: PREVENCIJA ODGOVORNOG SPOLNOG PONAŠANJA U ADOLESCENTNOJ DOBI
Vedrana Žižić
Cilj ovog rada je utvrditi rizike ranog stupanja u seksualne odnose i razloge zbog kojih se adolescenti upuštaju u rizična spolna ponašanja. Cilj ovog rada je također prikazati preventivne metode koje se primjenjuju u svrhu postizanja odgovornog spolnog ponašanja u adolescentnoj dobi.U radu su korištene metode deskripcije i analize dostupne domaće i strane literature i provedenih istraživanja. Pregledom literature i istraživanja utvrđeno je da su adolescenti u Republici Hrvatskoj...
SESTRINSKA SKRB ZA DIJETE OBOLJELO OD AUTIZMA
SESTRINSKA SKRB ZA DIJETE OBOLJELO OD AUTIZMA
Ines Jukić
Autizam je kompleksan razvojni poremećaj kojeg obilježavaju: • teškoće u socijalnim interakcijama, • teškoće verbalne i neverbalne komunikacije • neuobičajeno ponašanje, ograničene aktivnosti i interesi te različite motoričke smetnje i stereotipije Poremećaji iz autističnog spektra obuhvaćaju autistični poremećaj, Rettov poremećaj, dezintegrativni poremećaj u djetinjstvu, Aspergerov poremećaj, pervazivni razvojni poremećaj te atipični autizam. Unatoč nizu...

Pages