Pages

POJAVNOST I KLINIČKA OBILJEŽJA SEZONSKE GRIPE
POJAVNOST I KLINIČKA OBILJEŽJA SEZONSKE GRIPE
Ivana Planjar
Sezonska gripa ili influenca je akutna zarazna bolest dišnog sustava. Lako se prenosi, a prouzročena je virusima influence A, B i C. Tip A je najopasniji, napada mnoge sisavce i ptice, uzrokuje većinu bolesti u čovjeka te je najizgledniji da stvori epidemiju. Tip B napada ljude i ptice te može isto uzrokovati epidemije.Tip C utječe samo na ljude i ne uzrokuje epidemije. Virus influence poznat je po svojoj jedinstvenoj sposobnosti da uzrokuje eksplozivne epidemije i pandemije akutne...
POJAVNOST NASTANKA INFEKCIJE SREDIŠNJEG VENSKOG KATETERA VEZANO NA ČIMBENIKE RIZIKA KARDIOKIRURŠKIH BOLESNIKA
POJAVNOST NASTANKA INFEKCIJE SREDIŠNJEG VENSKOG KATETERA VEZANO NA ČIMBENIKE RIZIKA KARDIOKIRURŠKIH BOLESNIKA
Suzana Vukić
Cilj: Identificirati, opisati i usporediti s drugim istraživanjima čimbenike rizika za razvoj infekcija povezanih sa SVK. Dokazati povezanost broja dana kateterizacije s rizikom za razvoj infekcija povezanih sa SVK. Metode: Provedeno je retrospektivno istraživanje u koje je bilo uključeno 200 bolesnika odjela Kardiokirurgije KBC Split kojima je na dan operacije, u operacijskoj sali plasiran SVK u venu jugularis. Uvidom u dokumentaciju uzeti su podatci o dobi bolesnika i broju dana...
POREMEĆAJI HRANJENJA U DJEČJOJ I ADOLESCENTNOJ DOBI
POREMEĆAJI HRANJENJA U DJEČJOJ I ADOLESCENTNOJ DOBI
Ivana Viktoria Pehar
Poremećaji hranjenja uglavnom se javljaju kod osoba pubertetske dobi i adolescenata. Za njih je karakterističan poremećen odnos prema hrani, negativna slika o svom tijelu te narušeno samopoštovanje. Tri su osnovna tipa poremećaja hranjenja: anoreksija, bulimija i kompulzivno prejedanje. Uz njih, postoje i nespecifični oblici poremećaja hranjenja koji se ne mogu svrstati u neki od tri osnovna tipa, no i dalje predstavljaju ozbiljan problem. Na razvoj poremećaja hranjenja bitnu ulogu...
POROĐAJ KOD BLIZANACA
POROĐAJ KOD BLIZANACA
Jelena Klarić
Istovremeni razvoj više od jednog ploda u maternici ţene nazivamo višeplodnom trudnoćom. Uĉestalost blizanaca ovisi o rasi, nasljednom faktoru, dobi i paritetu rodilje. Ove trudnoće prati veći broj komplikacija tokom trudnoće i poroĊaja kako za plodove tako i za majku. Fetalni perinatalni mortalitet je nekoliko puta veći nego kod jednoplodne trudnoće. Dijagnoza višeplodne trudnoće temelji se na anamnezi, kliniĉkom i ultrazvuĉnom pregledu koji ujedno ima i najveću...
POSTUPAK S NOVOROĐENČETOM NEPOSREDNO NAKON PORODA – ZADAĆE PRIMALJE
POSTUPAK S NOVOROĐENČETOM NEPOSREDNO NAKON PORODA – ZADAĆE PRIMALJE
Ana Radanović
U ovom radu se prikazuju osnovne zadaće i postupci primalje prvog prihvata i opskrbe novorođenčeta neposredno nakon rođenja, uz osvrt na fiziološke karakteristike i prilagodbu novorođenčeta na izvanmaterični život. Novorođenče u maternici živi u idelanim uvjetima, u mraku i tišini uz konstantnu temperaturu okoline, plutajući u amnijskoj tekućini. Dolaskom na svijet novorođenče je izloženo vanjskim uvjetima na koje nije naviklo te je potrebna maksimalna potpora osoblja kako...
POUZDANOST NALAZA UDJELA REAKTIVNIH LIMFOCITA NA HEMATOLOŠKOM ANALIZATORU ADVIA
POUZDANOST NALAZA UDJELA REAKTIVNIH LIMFOCITA NA HEMATOLOŠKOM ANALIZATORU ADVIA
Josipa Bošnjak
UVOD: Imunost posredovana stanicama je važna u obrani domaćina protiv virusnih infekcije i zloćudnih novotvorina. Reaktivni limfocit je ne-maligni leukocit nađen u perifernoj krvi. Pojavljuje se kao nespecifični odgovor na stres. Danas je to atipični limfocit, Downey-ova stanica, ili reaktivni limfocit te je on marker bolesti kada se pronađe u perifernoj krvi. Laboratorijska automatizacije sve se više razvija po pitanju hematoloških analizatora i algoritama kako bi na odgovarajući...
PRAVILNO IZVOĐENJE TITRA PROTUTIJELA KOD IMUNIZIRANIH TRUDNICA
PRAVILNO IZVOĐENJE TITRA PROTUTIJELA KOD IMUNIZIRANIH TRUDNICA
Maria Bošković
CILJ: Pravilno opisati izvođenje titra protutijela imuniziranih trudnica te ukazati na važnosti praćenja trudnica kroz period gestacije kako bi se spriječila hemolitička bolest novorođenčeta. METODE: Prvo imunohematološko ispitivanje svake trudnice je izrada krvne grupe u 8-10. tjednu trudnoće. Ako je Rh negativna naručuje se ponovno u 28. i 34. tjednu. Za hemolitičku bolest u novorođenčeta najkarakterističniji je nalaz pozitivnog direktnog antiglobulinskog testa (DAT-a) s...
PREDNOSTI I CILJEVI PRENATALNE DIJAGNOSTIKE
PREDNOSTI I CILJEVI PRENATALNE DIJAGNOSTIKE
Anita Mikelić
Prenatalna dijagnostika je utvrđivanje zdravstvenog stanja nerođenog djeteta. Za cilj ima utvrditi abnormalnosti u trudnoći, planirati liječenje u slučaju abnormalnosti, razriješiti genetičke sumnje kod trudnoća u obitelji gdje postoji anamneza određene genetičke bolesti i potvrditi da je riječ o zdravom fetusu. Postoje brojne indikacije za prenatalnu dijagnostiku. To su: starost majke > 35, odnosno 37 godina, kromosomopatije u obitelji, abnormalnosti kromosoma kod prethodno...
PREVENCIJA POREMEĆAJA PONAŠANJA U DJEČJOJ I ADOLESCENTNOJ DOBI: INSTITUCIONALNA I IZVANINSTITUCIONALNA SKRB
PREVENCIJA POREMEĆAJA PONAŠANJA U DJEČJOJ I ADOLESCENTNOJ DOBI: INSTITUCIONALNA I IZVANINSTITUCIONALNA SKRB
Marija Žuro
Poremećaji ponašanja odnose se na one pojave u ponašanju, različite biološke, psihološke, pedagoške i socijalne geneze koje izlaze iz okvira opće prihvaćenih normi ponašanja određene sredine. U te poremećaje spada i poremećaj hiperaktivnosti i pomanjkanja pažnje (ADHD) što je neurorazvojni poremećaj koji obilježava pomanjkanje pažnje i u nekim slučajevima impulzivnost i hiperaktivnost. ADHD može imati ozbiljne dugoročne posljedice ukoliko se ne dijagnosticira i adekvatno...
PRIMALJSKA SKRB KOD FIZIOLOŠKOG PORODA - NADZOR RODILJE I PLODA
PRIMALJSKA SKRB KOD FIZIOLOŠKOG PORODA - NADZOR RODILJE I PLODA
Isabell Debelić
Sam porođaj predstavlja fiziološki proces završetka trudnoće i kao takvom trebalo bi omogućiti prirodan tijek i završetak bez previše uplitanja medicinskih intervencija. Međutim, nekada nam stanja rodilje ili ploda ne dopuštaju prirodan tijek već su potrebne medicinsko-tehničke intervencije. Da bi mogli prepoznati nepravilnosti i komplikacije u porođaju potrebno je prvotno poznavati fiziologiju porođaja kako bi reagirali na svako odstupanje od normalnog. Pri tome se služimo...
PRIMALJSKA SKRB KOD HITNIH STANJA U PORODU
PRIMALJSKA SKRB KOD HITNIH STANJA U PORODU
Ivana Matijaš
Hitna stanja u porodu karakteriziraju krvarenje, koje može biti vaginalno, intrauterino i intraabdominalno, zatim bol, poremećaj svijesti i toniĉko-kloniĉki grĉevi. Najĉešća hitna stanja kod kojih postoji obilno krvarenje su placenta praevia, abrupcija placente i ruptura uterusa. Drugi važan simptom koji se javlja kod hitnih stanja u porodu je bol u podruĉju abdomena, ĉiji uzrok moţe biti abrupcija posteljice i ruptura uterusa. Mnogo je hitnih stanja koja mogu ugroziti ţivot...
PRIMALJSKA SKRB MAJKE I NOVOROĐENČETA
PRIMALJSKA SKRB MAJKE I NOVOROĐENČETA
Matea Zloić
Babinje ili puerperij je period koji počinje završavanjem četvrtog porođajnog doba. Puerperij traje do 6 tjedana, ili 40 dana nakon porođaja, koliko je potrebno da nestanu promjene genitalnih organa nastale tokom trudnoće, i da se oni vrate u stanje prije trudnoće. Procesi koji obilježavaju razbolje babinja su involucijski procesi, procesi cijeljenja rane, početak laktacije, uspostava ovarijske funkcije. Moguća patologija koja se može pojaviti u tom vremenskom razdoblju...

Pages