Pages

ULOGA RADIOLOŠKOG TEHNOLOGA U KONTROLI  KVALITETE NUKLEARNO  MEDICINSKIH UREĐAJA
ULOGA RADIOLOŠKOG TEHNOLOGA U KONTROLI KVALITETE NUKLEARNO MEDICINSKIH UREĐAJA
Josip Ujević
Cilj rada je ukazati na važnost uloge radiološkog tehnologa u održavanju i kontroli kvalitete nuklearno medicinskih uređaja kao i samog procesa izvođenja pretrage. Svaki tip oslikavanja mora proći nekoliko vrsta provjera. Kontrolom kvalitete akvizicije slike manipulira se enegetskim prozorima kao i ostalim faktorima akvizicije slike kao što su statičko oslikavanje, dinamičko oslikavanje, oslikavanje cijelog tijela,.. Kontrola kvalitete obrade podataka ovisi o razinama crne i sive...
USPJEŠNOST BIHEVIORALNE INTERVENCIJE KOJU PROVODI MEDICINSKA SESTRA TELEFONOM, UZ KUĆNO PRAĆENJE KRVNOG TLAKA, U LIJEČENJU VISOKOG TLAKA
USPJEŠNOST BIHEVIORALNE INTERVENCIJE KOJU PROVODI MEDICINSKA SESTRA TELEFONOM, UZ KUĆNO PRAĆENJE KRVNOG TLAKA, U LIJEČENJU VISOKOG TLAKA
Josipa Kapitanović
U radu je dan pregled kliničkih istraživanja u kojima se kao intervencija za kontrolu visokog krvnog tlaka u hipertenzivnih bolesnika uz običajenu farmakoterapiju koristi i bihevioralna sestrinska intervencija telefonom. Većina radova pokazuje da se bihevioralnom sestrinskom intervencijom, posebice ukoliko se uz nju koristi i samomjerenje krvnog tlaka kod kuće može klinički značajno sniziti krvni tlak u bolesnika s hipertenzijom koji primaju farmakoterapiju. Međutim,...
USPOREDBA ZNANJA  MEDICINSKIH SESTARA ZADARSKE ŽUPANIJE U ODNOSU NA OPĆU POPULACIJU O ZDRAVSTVENOJ VAŽNOSTI KONZUMIRANJA PREHRAMBENIH VLAKANA
USPOREDBA ZNANJA MEDICINSKIH SESTARA ZADARSKE ŽUPANIJE U ODNOSU NA OPĆU POPULACIJU O ZDRAVSTVENOJ VAŽNOSTI KONZUMIRANJA PREHRAMBENIH VLAKANA
Marija Ljubičić
Cilj: Cilj je rada procijeniti razinu znanja medicinskih sestara Zadarske županije o zdravstvenoj važnosti konzumacije prehrambenih vlakana u usporedbi s općom populacijom. Znanja medicinskih sestra o navedenom imaju presudnu ulogu u zdravstvenom odgoju i prosvjećivanju opće populacije, pridonose zdravoj prehrani i načinu života te pomažu u prevenciji bolesti. Procjena znanja na ovom području može doprinijeti unaprjeđenju obrazovnih programa za medicinske sestre iz područja...
UTJECAJ DOBNE STAROSTI RODITELJA NA POJAVNOST SINDROMA DOWN
UTJECAJ DOBNE STAROSTI RODITELJA NA POJAVNOST SINDROMA DOWN
Tea Petrović
Sindrom Down (SD) je najčešća kromosomopatija i većina djece rođena sa SD imaju u svim svojim stanicama po jedan krmosom (broj 21) više, stoga se taj sindrom naziva još i trisomija 21 kromosoma. Uzrok poremećaja broja kromosoma je nerazdvajanje istog para kromosoma u gametma majke. Jedini dokazani uzrok nerazdvajanja kromosoma je dob majke i potvrđena je češća pojava SD u majki iznad 35 godina. Iz toga zaključujemo da nastanak aneuploidije raste sa starošću majke, a...
UTJECAJ ZLOUPOTREBE PSIHOAKTIVNIH TVARI NA OSOBNO I DRUŠTVENO FUNKCIONIRANJE POJEDINCA
UTJECAJ ZLOUPOTREBE PSIHOAKTIVNIH TVARI NA OSOBNO I DRUŠTVENO FUNKCIONIRANJE POJEDINCA
Lucija Junaković
Cilj: Provedeno istraživanje ima za cilj istražiti utjecaj zloupotrebe sredstava ovisnosti na osobno i društveno funkcioniranje pojedinca: koja psihoaktivna sredstva su upotrebljavana; koliko dugo traje zloupotreba psihoaktivnih tvari; koje su najčešće posljedice na osobno funkcioniranje pojedinca; koje su najčešće posljedice na društveno funkcioniranje pojedinca; koji je motiv odvikavanja i liječenja. Specifični cilj ovog istraživanja je otkriti koja je dob najrizičnija za...
UČESTALOST PRETILOSTI KOD UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJE ŠKOLE U SPLITSKO  - DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
UČESTALOST PRETILOSTI KOD UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJE ŠKOLE U SPLITSKO - DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
Željko Malenica
Cilj istraživanja: Prikazati učestalost pretilosti kod učenika prvih razreda srednje škole u Splitsko–dalmatinskoj županiji u razdoblju od školske godine 2010./2011. do 2014./2015. godine. Također istražiti i udio pretilosti kod učenika prema spolu i reljefnim cjelinama. Ispitanici i metode: U istraživanju su obuhvaćeni učenici/e prvih razreda srednje škole u Splitsko-dalmatinskoj županiji u promatranom razdoblju od 2010./2011. do 2014./2015. školske godine prema...
UČESTALOSTI I OBLICI OBITELJSKOG NASILJA U VIROVITIČKO - PODRAVSKOJ ŽUPANIJI
UČESTALOSTI I OBLICI OBITELJSKOG NASILJA U VIROVITIČKO - PODRAVSKOJ ŽUPANIJI
Anđa Vicić
Važno je znati da je nasilje u obitelji vrlo složena pojava, uzrokovana nizom ĉimbenika. Razvoj zlostavljaĉke osobnosti je vezan uz rano doživljavanje zlostavljanja unutar obitelji, odnosno uz odrastanje i sazrijevanje u okolnostima koje je ukljuĉivalo osvetniĉko, nesustavno kažnjavanje, premlaćivanje, stalnu kritiku. Postoje razni oblici nasilja: emocionalno, fiziĉko, seksualno, ekonomsko. Znakovi tjelesnog nasilja su: ozljede na licu, ozljede na prsnom košu, trbuhu, ogrebotine...
UČINAK IZOLIRANE KINEZIOTERAPIJE NA FUNKCIJSKI NALAZ BOLESNIKA S VERTEBROGENIM BOLNIM SINDROMOM SLABINSKE KRALJEŽNICE
UČINAK IZOLIRANE KINEZIOTERAPIJE NA FUNKCIJSKI NALAZ BOLESNIKA S VERTEBROGENIM BOLNIM SINDROMOM SLABINSKE KRALJEŽNICE
Doris Miletić
Bolni sindrom slabinske kralježnice predstavlja iskustvo gotovo svakog čovjeka, posebice u današnjem sjedilačkom načinu života, a sami uzroci nastanka ovog problema su brojni. U ovom radu istraženi su učinci izolirane kineziterapije, u ovom slučaju posebice McKenzie metode, na funkcijski nalaz bolesnika sa vertebrogenim bolnim sindromom slabinske kralježnice. McKenzie metoda služi za liječenje akutne epizode križobolje, sprječavanje recidiva i prelaska iste u kroničan oblik....
UČINAK IZOLIRANE KINEZIOTERAPIJE NA FUNKCIJSKI NALAZ BOLESNIKA S VERTEBROGENIM BOLNIM SINDROMOM VRATNE KRALJEŽNICE
UČINAK IZOLIRANE KINEZIOTERAPIJE NA FUNKCIJSKI NALAZ BOLESNIKA S VERTEBROGENIM BOLNIM SINDROMOM VRATNE KRALJEŽNICE
Igor Šljivo
Vratni bolni sindrom predstavlja jedan od najčešćih bolnih sindroma suvremenog čovjeka. Vratni bolni sindrom definira se kao skup simptoma među kojima osnovno mjesto zauzima bol, a spada u skupinu degenerativnih reumatskih bolesti. Sjedilački način života i sve manja fizička aktivnost u svakodnevici su neki od faktora koji potiču promjene građevnih elemenata kralježnice i rezultiraju pojavom bolnih sindroma. Također sve više mladih osoba pogađaju bolni sindromi vrata....
UČINAK RADNE TERAPIJE NA POBOLJŠANJE FUNKCIJE ŠAKE KOD BOLESNIKA S REUMATOIDNIM ARTRITISOM
UČINAK RADNE TERAPIJE NA POBOLJŠANJE FUNKCIJE ŠAKE KOD BOLESNIKA S REUMATOIDNIM ARTRITISOM
Tea Lončar
Reumatoidni artritis je kronična, autoimuna, sustavna i progresivna upalna reumatska bolest nepoznate etiologije, koja zahvaća sva tkiva mezenhimnog podrijetla. Oštećenja prouzrokovana RA smatraju se nepovratnim, a trajna šteta nastaje na zglobovima u ranim stadijima bolesti, puno prije nego što se pojave vidljive promjene. Funkcijski gledano, za reumatološke bolesnike s kontinuiranom progresijom bolesti, s vremenom dolazi i do značajnih funkcijskih ispada, kako na kralješnici, tako...
UČINKOVITOST PROGRESIVNE MIŠIĆNE RELAKSACIJE KOD ANKSIOZNIH PACIJENATA
UČINKOVITOST PROGRESIVNE MIŠIĆNE RELAKSACIJE KOD ANKSIOZNIH PACIJENATA
Anita Škarica
Cilj provedenog istraživanja bio je ispitati učinkovitost progresivne mišićne relaksacije kod anksioznih pacijenta liječenih u Dnevnoj bolnici Odjela za psihijatriju Opće bolnice Zadar, tj. postoji li razlika u jačini anksioznosti i stupnju opuštenosti prije i poslije jednomjesečnog programa progresivne mišićne relaksacije. Ispitivanje je provedeno u periodu od 2009g. – 2014.g. i obuhvaćalo je 474 pacijenta kojima je dijagnosticiran neki od anksioznih poremećaja. Podaci o...
UČINKOVITOST SRČANE REHABILITACIJE U CENTRU U USPOREDBI S REHABILITACIJOM U KUĆI U SMANJENJU MORTALITETA, MORBIDITETA I RIZIČNIH ČIMBENIKA U BOLESNIKA S KRONIČNOM SRČANOM BOLESTI
UČINKOVITOST SRČANE REHABILITACIJE U CENTRU U USPOREDBI S REHABILITACIJOM U KUĆI U SMANJENJU MORTALITETA, MORBIDITETA I RIZIČNIH ČIMBENIKA U BOLESNIKA S KRONIČNOM SRČANOM BOLESTI
Antonija Kustura-Selak
U radu je dan pregled kliničkih pokusa koja analiziraju učinkovitost srčane rehabilitacije u centru u usporedbi s rehabilitacijom u kući u smanjenju mortaliteta, morbiditeta i rizičnih čimbenika u bolesnika s kroničnom srčanom bolesti. Nakon moždanog ili srčanog udara od presudnog je značaja za normalizaciju stanja bolesnika kao i za pravovremenu prevenciju daljnjih komplikacija bolesti da se bolesnici podvrgnu rehabilitaciji. Na žalost udio bolesnika koji se priključuju...

Pages