Paginacija

Društveno mišljenje o medicinskim sestrama
Društveno mišljenje o medicinskim sestrama
Katarina Njegovan
Prikazati percepciju javnosti o medicinskim sestrama/tehničarima, kao i percepciju samih medicinskih sestara/tehničara i što na nju sve utječe. Značajan je sveukupni raskorak broja medicinskih sestara/tehničara naše države u odnosu na strane zemlje, a ništa manje, i broj medicinskih tehničara naspram medicinskih sestara. Dosadašnje studije koristile su anketne upitnike, intervjue, tematske analize kako bi prikazale percepciju o medicinskim sestrama/tehničarima, kao i razne...
EDUKACIJA BOLESNIKA I AKTIVNOSTI MEDICINSKE SESTRE U SPRJEČAVANJU RAZVOJA ARTERIJSKE HIPERTENZIJE
EDUKACIJA BOLESNIKA I AKTIVNOSTI MEDICINSKE SESTRE U SPRJEČAVANJU RAZVOJA ARTERIJSKE HIPERTENZIJE
Sara Petrović
Cilj rada je prikazati učestalost arterijske hipertenzije, njen značaj te aktivnosti, ulogu, kompetencije i intervencije koje obavlja medicinska sestra u svim aspektima bolesti. Pretraživanjem literature opaženo je kako je učestalost arterijske hipertenzije u porastu u oba spola u svakoj životnoj dobi. U pretraženim literaturama i istraživanjima ova je bolest jedan od globalnih problema javnog zdravstva te kao takav stoji za izazov mnogobrojnim disciplinama.
EPIDEMIOLOGIJA PADOVA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
EPIDEMIOLOGIJA PADOVA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
Tena Živković
Cilj rada istražiti postoje li razlike u pojavi padova kod osoba svih dobi oba spola na područjima priobalja, otoka i Zagore u Splitsko-dalmatinskoj županiji u odnosu na Republiku Hrvatsku i ostatak svijeta u promatranom desetogodišnjem razdoblju od 2003. do 2012. godine s naglaskom na najstariju dob 65 i više godine te koja je uloga medicinske sestre u nadzoru i prevenciji padova.Metoda: Iz podataka rutinske zdravstvene statistike epidemiološkom komparativnom metodom liječenih u...
EPIDEMIOLOGIJA RAKA VRATA MATERNICE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ  ŽUPANIJI 2003.-2012. GODINE
EPIDEMIOLOGIJA RAKA VRATA MATERNICE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI 2003.-2012. GODINE
Anita Bikić
Cilj rada bio je istražiti pojavnost raka vrata maternice (RVM) kod stanovnica Splitsko-dalmatinske županije (SDŽ) u razdoblju 2003.-2012. godina. Pored utvrđivanja učestalosti pobola i smrtnosti istražene su razlike između zemljopisnih područja SDŽ te uspoređena pojavnost u Republici Hrvatskoj i europskim zemljama. Važan dio ovog rada posvećen je mjestu i ulozi medicinske sestre u provedbi mjera sprječavanja nastanka raka RVM. Metoda: U radu je korištena retrospektivna...
Edukacija bolesnika s autoimunim bolestima o pravilnoj prehrani
Edukacija bolesnika s autoimunim bolestima o pravilnoj prehrani
Tea Štajduhar
UVOD: Autoimune su bolesti treći najčešći uzrok morbiditeta i mortaliteta u zapadnim zemljama. Na njihov razvitak utječu razni čimbenici poput infekcija, genetske predispozicije, spola, količine vitamina D u organizmu te cijepljenja. Uz to, brojnim provedenim istraživanjima dokazani su pozitivni učinci bezglutenske, mediteranske i paleolitičke dijete u nastanku i progresiji autoimunih bolesti. CILJ: Cilj ovog rada jest objasniti važnost i ulogu medicinske sestre u edukaciji...
Edukacija medicinskih sestara za rad u Jedinici intenzivnog liječenja
Edukacija medicinskih sestara za rad u Jedinici intenzivnog liječenja
Nikolina Oklopčić
Jedinice intenzivnog liječenja nastale su i razvile se zbog potrebe zbrinjavanja životno ugroženih, teško bolesnih i ozbiljno ozlijeđenih pacijenata koji zahtjevaju održavanje životnih funkcija medikamentoznim liječenjem i primjenom raznih uređaja te kontinuirani nadzor nad vitalnim funkcijama organizma. U njima rade visokoobrazovani liječnici, medicinske sestre i respiracijski terapeuti specijalizirani za liječenje i njegu životno ugroženih pacijenata. JIL se razlikuje od...
Edukacija o dojenju na studijima sestrinstva: analiza sadržaja i usporedba s praksom u patronaži Splitsko-dalmatinske zupanije
Edukacija o dojenju na studijima sestrinstva: analiza sadržaja i usporedba s praksom u patronaži Splitsko-dalmatinske zupanije
Ana Vidović Roguljić
Ciljevi: Ciljevi istraživanja su bili ispitati je li i u kojoj mjeri edukacija o dojenju kroz temu prehrane dojenčadi i male djece zastupljena na preddiplomskim studijima sestrinstva u RH te je li literatura koja se najčešće preporučuje za navedenu temu na preddiplomskim studijima sestrinstva, sadrži informacije u skladu s Oglednim primjerkom poglavlja o prehrani dojenčadi i male djece za udžbenike za zdravstvene djelatnike od SZO. Trebalo je ispitati koje izvore informacija o...
Edukacija o spolnosti - uloga primalje
Edukacija o spolnosti - uloga primalje
Matea Mihić
Cilj: Provedeno istraživanje ima za cilj utvrditi koliko su zapravo adolescenti educirani o seksualnosti. Istraživanjem se želi utvrditi educiraju li roditelji svoju djecu o seksualnosti, te kakve su posljedice nedovoljne educiranosti. Specifični cilj ovog istraživanja je naglasiti važnost pravovremene edukacije mladih ponajprije od strane roditelja, a zatim primalje, ginekologa i ostalih zdravstvenih djelatnika. Metode: Istraživanje je provedeno putem anonimnih online upitnika za...
Edukacijski značaj medicinske sestre kod osoba treće životne dobi
Edukacijski značaj medicinske sestre kod osoba treće životne dobi
Karla Goleš
U cijelom svijetu dolazi do povećanja broja starijih osoba zahvaljujući napretku medicine. Do 2050. godine očekuje povećanje broja stanovnika starijih od 60 godina i više za 900 milijuna u odnosu na 2015. godinu. Najveći udio starijeg stanovništva u EU imaju: Malta, Finska, Češka i Nizozemska. Zbog stalnog porasta starijih ljudi, neophodno je pružanje kvalitetne zdravstvene skrbi i zaštite jer ova skupina korisnika imaju veću zdravstvenu potrebu. Djelatnost medicinske sestre u...
Ektopična trudnoća i aktivnosti primalje u dijagnosticiranju i liječenju ektopične trudnoće
Ektopična trudnoća i aktivnosti primalje u dijagnosticiranju i liječenju ektopične trudnoće
Matea Dražić
Ektopična trudnoća je trudnoća implantirana izvan šupljine maternice. Još se naziva i izvanmaternična, no s obzirom da abnormalno sijelo može biti i unutar maternice, precizniji i sveobuhvatniji naziv je ektopična. Potrebno ju je rano dijagnosticirati i adekvatno liječiti jer je rupturirana ektopična trudnoća po život opasno stanje, stoga je stopa mortaliteta visoka. Javlja se kod 1-2% svih trudnoća. Poseban oblik ektopične trudnoće je heterotopična trudnoća, prisutnost...
Ektopična trudnoća i uloga primalje u dijagnostici i liječenju
Ektopična trudnoća i uloga primalje u dijagnostici i liječenju
Katarina Mamić
Ektopična trudnoća je stanje u kojem se trudnoća implantira izvan šupljine maternice. Najčešća pojavnost je u jajovodu. Ostale lokacije na kojima se može pronaći su na jajniku, u rodnici, peritoneumu abdominalne šupljine ili rudimentarnom rogu maternice. Ektopična trudnoća ima specifične znakove i simptome ovisno pojavljuje li se u akutnom ili subakutnom obliku. U akutnom obliku dolazi do izrazite boli u napetom trbuhu, znakova hemoragičnog šoka i boli u ramenima radi...
Emigracijski čimbenici kod studenata preddiplomskog i diplomskog studija sestrinstva Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija u Splitu
Emigracijski čimbenici kod studenata preddiplomskog i diplomskog studija sestrinstva Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija u Splitu
Ana Mrković
Cilj: Ispitati i utvrditi emigracijske čimbenike, koji potiču studente na odlazak iz Republike Hrvatske na rad u inozemstvo. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: U istraživanju sudjelovalo je 107 ispitanika, studenata Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, smjer Sestrinstvo. Ispitanici koji su anketirani studenti su preddiplomskog (redovnog i izvanrednog) i diplomskog sveučilišnog studija. Ispitanici su anketirani preko anketnog upitnika...

Paginacija