Paginacija

Direktni antiglobulinski test u mikrohemaglutinacijskoj metodi i klasičnoj metodi u epruveti
Direktni antiglobulinski test u mikrohemaglutinacijskoj metodi i klasičnoj metodi u epruveti
Marja Klarić
Uvod: Direktni antiglobulinski test koristi se za detekciju in vivo senzibiliziranih eritrocita. Dio je dijagnostičkih ispitivanja u hemolitičkoj transfuzijskoj reakciji, hemolitičkoj bolesti novorođenčadi i u autoimunim te lijekovima induciranim hemolitičkim anemijama. Za izvođenje DAT-a prvo se samo primjenjivala klasična metoda u epruveti, a potom je u rutinski rad uvedena i mikrohemaglutinacijska metoda. Cilj: Glavni cilj ovog rada bio je utvrditi razliku u osjetljivosti...
Disbalans snage koljena kao faktor ozljedivanja u koljenom zglobu
Disbalans snage koljena kao faktor ozljedivanja u koljenom zglobu
Frank Vincentio Žanetić
Rad se temelji na pregledu literature na temu disbalansa snage koljena kao faktora ozljeđivanja u koljenom zglobu. Opisana su neka od provedenih istraživanja vezanih uz ovu temu. Artikulacio koljena kao najsloženiji zglob u ljudskom tijelu izložen je ozljedama radi velikog broja internih i eksternih čimbenika koji se moraju razumjeti. Izvedba drugačijih preventivnih vježbi ima značajni pozitivni dojam na snažnjenje mišićnih struktura u artikulaciju koljena. Iscrpnom...
Disbalans snage ramena kao faktor ozljedivanja u ramenom zglobu
Disbalans snage ramena kao faktor ozljedivanja u ramenom zglobu
Josip Bekavac
Rad se temelji na pregledu literature na temu disbalansa snage ramena kao faktora ozljeđivanja u ramenom zglobu. Cilj rada je bio ukratko, ali što sveuobuhvatnije prikazati pojam ramenog zgloba, a potom detaljnije razraditi tematiku disbalansa snage ramena. Opisana su neka od provedenih istraživanja vezanih uz ovu temu. Uslijed velikih opterećenja ramenog zgloba, dolazi i do pojave bolnog osjeta. Realizacija različitih vježbi za prevenciju ima iznimno povoljan utjecaj na snaženje...
Disfunkcijska krvarenja i primaljska skrb
Disfunkcijska krvarenja i primaljska skrb
Anđela Kovačević
Disfunkcijska krvarenja su najčešći uzrok krvarenja iz maternice. Ona imaju veliki utjecaj na kvalitetu života žene i njihovih obitelji. Klasificiranje takvih krvarenja, uz njihove mnoge vrste i podvrste, olakšala nam je FIGO (engl. International Federation of Gynecology and Obstetrics) klasifikacija. S obzirom na različite uzroke krvarenja, iznimno je važno postaviti pravodobnu dijagnozu. To podrazumijeva individualan pristup svakoj ženi u obliku iscrpne anamneze. Daljnja...
Dojenje do druge godine djetetova života: iskustva majki
Dojenje do druge godine djetetova života: iskustva majki
Gabrijela Tenžera
Cilj ovog istraživanja je istražiti iskustva majki koje doje duže od godinu dana. . Rad se temelji na prospektivnoj deskriptivnoj studiji u kojoj se pratila kohorta od 342 rodilje Klinike za ženske bolesti i porode, Kliničkog bolničkog centra Split, kroz dvogodišnje razdoblje, od 2011. do 2013. godine. Korišten je UNICEF-ov upitnik za majke u sklopu alata za praćenje “Rodilišta prijatelji djece”itelefonski upitnik te su majke nazvane 3, 6, 12 i 24 mjeseci nakon rođenja...
Doprinos medicinske sestre u rehabilitaciji i resocijalizaciji ovisnika
Doprinos medicinske sestre u rehabilitaciji i resocijalizaciji ovisnika
Elizabeta Baković
Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije ovisnost o drogama je duševno, a ponekad i tjelesno stanje koje nastaje međudjelovanjem živog organizma i sredstva ovisnosti, a karakteriziraju ga promjena ponašanja i druge reakcije koji uvijek uključuju neodgodivu prisilu za povremenim ili redovitim uzimanjem sredstava ovisnosti, bilo zbog njegovih poželjnih učinaka, bilo zbog izbjegavanja patnje koje će se javiti ako se s uzimanjem prekine, Ovisnost se kao psihičko, a katkada i...
Doprinos neprilagođenog dnevnog sanjarenja razini psihološkog distresa i suočavanju sa stresom studenata zdravstvenih studija
Doprinos neprilagođenog dnevnog sanjarenja razini psihološkog distresa i suočavanju sa stresom studenata zdravstvenih studija
Gorana Dujić
Cilj: Provedeno istraživanje ima za cilj utvrditi razlike u stupnjevima neprilagođenog dnevnog sanjarenja, psihološkom distresu i načinima suočavanja sa stresovima između studenata i studentica zdravstvenih studija. Istraživanjem smo provjerili mogućnost predviđanja općeg psihičkog stanja i strategija suočavanja studenata temeljem rezultata na upitniku neprilagođenog dnevnog sanjarenja. Metode: Istraživanje je provedeno na studentima prve godine Odjela zdravstvenih studija...
Doprinos osobina ličnosti u predviđanju empatije studenata zdravstvenih studija
Doprinos osobina ličnosti u predviđanju empatije studenata zdravstvenih studija
Ivana Vojković
Cilj: Utvrditi karakteristike ličnosti i stupanj empatije studenata prve godine zdravstvenih studija te ispitati doprinos osobina ličnosti u predviđanju empatije. Metode: U istraživanju je sudjelovalo 59 studenata svih pet studijskih smjerova Odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu. Za vrijeme predavanja iz kolegija Komunikacijske vještine primijenjeni su mjerni instrumenti-E-upitnik za ispitivanje empatije i BFQ upitnik za ispitivanje pet osobina ličnosti (ekstraverzije,...
Doprinos osobnih karakteristika i religioznosti kvaliteti života i prilagodbi stanju nakon preboljenog srčanog infarkta
Doprinos osobnih karakteristika i religioznosti kvaliteti života i prilagodbi stanju nakon preboljenog srčanog infarkta
Ana Tafra
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi doprinos osobnih karakteristika (spol, dob, status obrazovanja, radni status i bračni status) i religioznosti na kvalitetu života i prilagodbu na stanje nakon srčanog infarkta. U istraživanju je sudjelovalo 100 pacijenata oba spola koji su preboljeli infarkt miokarda. Istraživanje se provodilo u razdoblju od siječnja 2016. do listopada 2016. godine na Klinici za kardiologiju Kliničkog bolničkog centra Split. U istraživanju su korišteni...
Doprinos primalje u liječenju vanmaterične trudnoće metotreksatom u KBC Split
Doprinos primalje u liječenju vanmaterične trudnoće metotreksatom u KBC Split
Martina Mudnić-Pulje
Cilj ovog rada je prikazati doprinos primalje obzirom na vrstu liječenja pacijentica s ektopičnom trudnoćom, s posebnim osvrtom na liječenje metotreksatom u Klinici za ženske bolesti i porode KBC Split. Istraživanje je retrospektivno u kojem sam analizirala pacijentice koje su hospitalizirane zbog ektopične trudnoće na Klinici za ženske bolesti i porode, Kbc Split u periodu 2013.-2017. god. Podatci su prikupljani iz povijesti bolesti; arhiva Klinike za ženske bolesti i porode....
Doprinos značajki osobnosti i tjelesne aktivnosti stupnju pojavnosti anksioznosti, depresivnosti i stresa u ranoj odrasloj dobi
Doprinos značajki osobnosti i tjelesne aktivnosti stupnju pojavnosti anksioznosti, depresivnosti i stresa u ranoj odrasloj dobi
Željana Milovčić
CILJEVI: Ciljevi rada bili su: prikazati antropometrijske karakteristike (tjelesna težina i tjelesna visina) studenata zdravstvenih studija, ispitati učestalost negativnih zdravstvenih ponašanja (konzumiranje, alkohola, cigareta i kave) studenata zdravstvenih studija i ispitati prognostički značaj osobina ličnosti i tjelesne aktivnosti razinama izraženosti depresivnosti, anksioznosti i stresa kod studenata 3. godine preddiplomskih studija. METODE: Mjerni instrumenti bili su: upitnik...
Doza zračenja i protokoli snimanja za CT pluća kod COVID pozitivnih pacijenata
Doza zračenja i protokoli snimanja za CT pluća kod COVID pozitivnih pacijenata
Borna Šunjić
Globalna pandemija koronavirusa 2019 (COVID-19) preokrenula je svijet s preko 170 milijuna infekcija i preko 3,5 milijuna smrtnih slučajeva diljem svijeta. Poželjna metoda za dijagnozu infekcije COVID-19 je analiza lančane reakcije polimeraze s obrnutom transkripcijom (RT-PCR test). Međutim, CT pluća često se koristi u pozitivnih bolesnika ili onih u kojih postoji sumnja na COVID-19 zbog regionalnih preferencija, nedostatka dostupnosti PCR testova i lažno negativnih PCR testova, kao i...

Paginacija