Paginacija

DEPRESIJA U STARIJOJ ŽIVOTNOJ DOBI
-uloga medicinske sestre
DEPRESIJA U STARIJOJ ŽIVOTNOJ DOBI -uloga medicinske sestre
Ana Kunac
Promjene koje često dolaze u kasnijoj životnoj dobi, poput umirovljenja, smrti voljene osobe, povećanih izdvajanja, medicinskih problema mogu dovesti do depresije. Depresija sprječava osobe da uživaju u životu kao što su navikli. No, učinci depresije idu daleko van raspoloženja. Također utječe na energiju, spavanje, apetit i fizičko zdravlje. Međutim, depresija nije neizbježan dio starenja, a tu su i mnogi koraci koje možete poduzeti kako bi prevladali simptome, bez obzira na...
DICOM standard
DICOM standard
Anita Ivanović
U ovom završnom radu opisuje se DICOM, neizostavni standard digitalnog oslikavanja i komunikacije podatcima, koji je duboko integriran u gotovo sve dijelove medicine. Od samih početaka pa sve do današnjice DICOM se postupno usavršavao.Pojašnjen je način implementacije DICOM standarda u medicini, protokol prijenosa podataka, DICOM terminologija i formati datoteka koje se koriste unutar standarda. Nadalje, objašnjeni su načini kompresije medicinskih slika, kodiranje i zaštita...
DIJAGNOSTIKA HEPATITISA B
DIJAGNOSTIKA HEPATITISA B
Ana Tičinović
Virus hepatitisa B (HBV) je DNK virus iz porodice Hepadnaviridae roda Orthohepadnavirus. Patogen je samo za ljude i neke čovjekolike majmune. Većina akutnih virusnih hepatitisa uzrokovana je virusom hepatitisa A (HAV), virusom hepatitisa B (HBV), virusom hepatitisa C (HCV) i virusom hepatitisa D (HDV). Ukupno je poznato šest virusa hepatitisa označenih slovima od A do G. Hepatitis je opći pojam i označava upalu jetre. Najčešći uzročnici hepatitisa su virusi, ali određene vrste...
DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI ZA SKUPINU BOLESTI PRENOSIVIH KRVLJU, S POSEBNIM OSVRTOM NA HIV INFEKCIJU
DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI ZA SKUPINU BOLESTI PRENOSIVIH KRVLJU, S POSEBNIM OSVRTOM NA HIV INFEKCIJU
Josipa Bikić
U skupinu krvlju prenosivih bolesti ubrajamo infekcije koje predstavljaju jedan od najvećih globalnih opterećenja zdravstvenih sustava. Njihova učestalost i proširenost mjeri se u milijunskim brojkama, a od infekcija od interesa (HIV, HBV, HCV) najveći globalni teret je ipak HBV infekcija. Međutim, HIV infekcija je zbog svojih specifičnih epidemioloških značajki dobila na posebnom značaju u ovom radu. Rizične skupine za spomenute infekcije su: zdravstveni radnici, intravenski...
DINAMIČKA NEUROMUSKULARNA STABILIZACIJA U REHABILITACIJI SPORTAŠA
DINAMIČKA NEUROMUSKULARNA STABILIZACIJA U REHABILITACIJI SPORTAŠA
Lucija Ševo
Dinamička neuromuskularna stabilizacija (DNS) je manualni i rehabilitacijski pristup za optimiziranje sustava za pokretanje i bazirana je na znanstvenim principima razvojne kineziologije te integraciji principa neurofiziologije i biomehanike. Postizanje vrhunske sportske izvedbe zahtijeva adekvatnu stabilizaciju trupa, pravilan obrazac pokreta i koordiniranu mišićnu aktivnost. Pristup dinamičke neuromuskularne stabilizacije pruža alate za procjenu motornih obrazaca pokreta kao i način...
Denzitet i kontrast u radiografiji
Denzitet i kontrast u radiografiji
Antonia Zanze
Medicinska radiologija je grana medicine koja koristi različita zračenja u svrhu dijagnostike i liječenja. Radiologija za svoj osnovni dokument koristi radiološku sliku. Radiološka slika je osnova za postavljanje određene dijagnoze u radiologiji. Kako bih smo bili sigurni da je slika kvalitetna moramo poznavati faktore koji na nju utječu. Ovaj rad svoju bazu pronalazi u dva najvažnija faktora pri stvaranju slike, a to su denzitet i kontrast. Denzitet ili radiološka gustoća je mjera...
Depresija kao javnozdravstveni problem
Depresija kao javnozdravstveni problem
Ivana Turić
UVOD: Cilj ovog rada je ukazati na važnost zaštite duševnog zdravlja u cjelokupnoj populaciji, s posebnim naglaskom na depresivne poremećaje. U uvodnom dijelu opisano je duševno zdravlje kao nerazdvojni dio općeg zdravlja odražava ravnotežu između pojedinca i okoline. Nakon uvodnih podataka o duševnom zdravlju opisana je zasebna duševna bolest – depresija kao duševni poremećaj okarakteriziran lošim raspoloženjem, niskim samopouzdanjem i gubitkom interesa za nekoć ugodne...
Difuzijske MR tehnike
Difuzijske MR tehnike
Maria Bulić
Difuzijski mjerene snimke (DWI) su doživile brz i veliki napredak, počevši od jednog eksperimentalnog alata do dobro utvrđene kliničke metodologije koja je prvenstveno iskorištena za procjenu akutne cerebralne ishemije. Poput T1 i T2 vremena relaksacije, difuzija se može gledati kao intrinzična osobina tkiva. Kao tako, DWI može biti korisna i u oslikavanju ekstrakranijalnih organa poput solidnih organa u trbušnoj šupljini ili u osteomuskulatornom sustavu. Sposobnost da se odredi...
Digitalna mamografija u odnosu na  sustav film folije
Digitalna mamografija u odnosu na sustav film folije
Ivana Paladin
Dojka je, zbog svoje složene i kompleksne građe, predmet brojnih medicinskih istraživanja kako kroz povijest, tako i danas. Smještena je na ventralnoj strani prsnog koša. Kada pričamo o muškoj dojci, tada mislimo na rudimentarni organ koji nema posebnu funkciju za razliku od ženske dojke koja se razvija tijekom puberteta u funkcionalni organ. Upravo zbog navedenog razloga, ženska dojka osjetljiva je na brojne promjene i bolesti. Najopasnija od svih mogućih bolesti koje mogu...
Digitalne radiološke metode
Digitalne radiološke metode
Dolores Biber
W. Roentgen je prvi uspio definirati i opisati nepoznate x-zrake te je tim otkrićem postavio temelje današnje suvremene radiologije. Tijekom godina, radiologija i njezini sustavi postupno su se razvijali i usavršavali. Danas su gotovo svi radiološki uređaji digitalizirani. Konvencionalna radiografija temelji se na analognom prikazu slike tj. slike koja nastaje interreakcijom x-zraka i organizma, a bilježi se na film-folijskom sustavu. Digitalna rendgenska slika pak predstavlja...
Dijabetes u trudnoći, javnozdravstvena važnost primaljske skrbi za trudnice
Dijabetes u trudnoći, javnozdravstvena važnost primaljske skrbi za trudnice
Elena Vidović
Trudnički (gestacijski) dijabetes je oblik dijabetesa koji se prvi put dijagnosticira tijekom trudnoće. Dijagnoza se postavlja kod trudnica na temelju testa opterećenja glukozom. Primalje imaju aktivnu ulogu u liječenju i prevenciji gestacijskog dijabetesa. One imaju važnu savjetodavnu i edukacijsku podršku. Javnozdravstvena važnost primaljske skrbi za trudnice vrlo je značajna jer primalja provodi kliničke preglede, pruža zdravstvenu i roditeljsku edukaciju i predstavlja oslonac...
Dijagnostika Clostridioides difficile infekcija
Dijagnostika Clostridioides difficile infekcija
Irena Ževrnja
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je opisati metode mikrobiološke dijagnostike C. difficile te istražiti mikrobiološke osobitosti toksigenih sojeva i demografske karakteristike pacijenata oboljelih od CDI u KBC-u Split od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine. Materijali i metode istraživanja: U ovom istraživanju korišteni su podatci Kliničkog zavoda za mikrobiologiju i parazitologiju KBC-a Split. Uključeni su svi pacijenti kojima je u navedenom razdoblju dokazan toksigeni...

Paginacija