Paginacija

Chlamydia trachomatis - uzročnik ginekoloških infekcija i infekcija novorođenčadi
Chlamydia trachomatis - uzročnik ginekoloških infekcija i infekcija novorođenčadi
Margarita Kuštera
Klamdije su sićušne, okrugle gram negativne bakterije čija je vrsta Chlamydia trachomatis (CT) patogena za ljude te izaziva bolesti spolnog sustava, a može se prenijeti na novorođenčad. C. trachomatis je spolno prenosiva bakterija čija se infekcija očituje inracitoplazmatskim inkluzijama u cilindričnim stanicama ne samo spolnog sustava nego i mokraćnog, respiratornog te konjunktive. Najveći problem klamidijskih infekcija je taj što su u većini slučajeva asimptomatske, pa su...
Cijepljenje - istine i zablude
Cijepljenje - istine i zablude
Petra Boban
Cijepljenje predstavlja najdjelotvorniju metodu u prevenciji zaraznih bolesti, a samo cijepljenje je projekt javnog zdravstva koji je samo prošlog stoljeća spasio dva do tri milijuna djece godišnje diljem cijeloga svijeta. Iako je cijepljenje zakonski obvezno u velikom broju zemalja i unatoč evidentnim epidemiološkim pokazateljima djelotvornosti cjepiva koji se očituju u znatno manjoj incidenciji preventibilnih dječjih zaraznih bolesti (eradikacija velikih boginja, eradikacija polia...
Cijepljenje protiv gripe u Republici Hrvatskoj
Cijepljenje protiv gripe u Republici Hrvatskoj
Karmen Juratić
Cilj: Glavni cilj ovog rada bio je retrospektivno analizirati ukupan pobol od gripe te kategorizirati po dobi, prikazati mortalitet, procijepljenost protiv gripe kao i analizu procijepljenosti po rizičnim skupinama tijekom petogodišnjeg razdoblja. Metode: U ovom retrospektivnom istraživanju analizirali su se javno dostupni podatci objavljeni u Hrvatskom zdravstvenom statističkom ljetopisu i Izvješću o provedbi cijepljenja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u periodu od 2014. do...
Cijepljenje protiv gripe u Republici Hrvatskoj
Cijepljenje protiv gripe u Republici Hrvatskoj
Karmen Juratić
Cilj: Glavni cilj ovog rada bio je retrospektivno analizirati ukupan pobol od gripe te kategorizirati po dobi, prikazati mortalitet, procijepljenost protiv gripe kao i analizu procijepljenosti po rizičnim skupinama tijekom petogodišnjeg razdoblja. Metode: U ovom retrospektivnom istraživanju analizirali su se javno dostupni podatci objavljeni u Hrvatskom zdravstvenom statističkom ljetopisu i Izvješću o provedbi cijepljenja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u periodu od 2014. do...
Cijepni obuhvati u Republici Hrvatskoj
Cijepni obuhvati u Republici Hrvatskoj
Antonija Kustura-Selak
Cilj: Cilj ovog rada je bilo prikazati cijepne obuhvate u Republici Hrvatskoj, kao i pobol bolesti protiv kojih se cijepi u Programu obvezne imunizacije. Metode: Retrospektivnim istraživanjem o procijepljenosti obrađeni su podatci na razini cijele Republike Hrvatske u primovakcinaciji od 2012. do 2017.godine, i revakcinaciji u 2017.godini. Obrađeni su i podatci o broju oboljelih i umrlih od bolesti predviđenih kalendarom obvezne imunizacije. Rezultati: U promatranom razdoblju u...
Citološka dijagnostika limfnog čvora
Citološka dijagnostika limfnog čvora
Magdalena Čamber
Cilj istraživanja: Utvrditi udio abnormalnih limfnih čvorova u odnosu na dob, spol i lokalizaciju promjene kao i utvrditi vrijednost punkcije tankom iglom i citološke analize u diferencijalnoj dijagnostici patološkog limfnog čvora. Materijali i metode: Analizirano je 510 uzoraka punktata limfnih čvorova dobivenih punkcijom tankom iglom, analiziranih na Odjelu za kliničku citologiju KBC Split od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine Klinički podatci kao i podacti o...
Citološki dijagnosticirani fibroadenomi u 2020. godini
Citološki dijagnosticirani fibroadenomi u 2020. godini
Mirela Bogdanović
Cilj rada: Ciljevi ovog rada su određivanje raspodjele fibroadenoma prema veličini tumora i dobi žene, određivanje udjela fibroadenoma u ukupnom broju punktata dojke te učestalosti fibroadenoma u lijevoj i desnoj dojci. Materijali i metode: U istraživanje je uključeno 1135 uzoraka čvorova u dojci punktiranih na Zavodu za radiologiju i 11 čvorova dojke punktiranih na ambulanti Odjela za kliničku citologiju KBC Split, od 1.siječnja 2020. do 31.prosinca 2020.godine. Podaci o...
Citomorfološka analiza izljeva-učestalost i distribucija pojedinih dijagnoza
Citomorfološka analiza izljeva-učestalost i distribucija pojedinih dijagnoza
Anamaria Jurčević
Citološkom metodom pretrage izljeva dobiva se uvid u izgled i strukturu pojedinih stanica i njihovih sastavnih dijelova. Pleuralni izljev, perikardijalni izljev i ascites uzimaju se punkcijom što ih svrstava u uzorke aspiracijske citologije. Aspiracijska punkcija se radi u području jednog od fizioloških tjelesnih prostora u svrhu uzimanja izljeva kao uzorka za citološku dijagnostiku. (1) Punkcija je aseptični postupak. Izvodi se u lokalnoj anesteziji (rijetko općoj) ili bez nje, na...
Citomorfološke karakteristike akutnih leukemija dječje dobi
Citomorfološke karakteristike akutnih leukemija dječje dobi
Nikolina Periša
Akutne limfatične leukemije su primarno bolest djece i u 75% slučajeva se javljaju u dobi do 6. godine života. U 80-85% slučajeva su B-fenotipa. Limfoblasti u ALL variraju od malih blasta s oskudnom citoplazmom, kondenziranim kromatinom i nejasnim nukleolom do većih stanica s varijabilno prominentnim nukleolima i umjerenom količinom svijetlo-plave do plavo-sive citoplazme koja je ponekad vakuolizirana. Jezgre mogu biti okrugle, nepravilne ili konvolutne. U nekim blastima mogu se...
Citomorfološke karakteristike atipičnih proliferativnih i malignih promjena u dojci
Citomorfološke karakteristike atipičnih proliferativnih i malignih promjena u dojci
Marija Lovrić
CILJ ISTRAŽIVANJA: utvrditi raspodjelu atipičnih proliferativnih i malignih promjena u dojci u odnosu na dob žene i lokalizaciju promjene u dojci te analizirati sukladnost nalaza citološke analize punktata dojke s konačnom patohistološkom dijagnozom. ISPITANICI I METODE: U istraživnje su uključene 62 ispitanice s citomorfološkom dijagnozom proliferacije duktalnog epitela s atipijama i malignim tumorom dojke, NCI kategorije C3/C4 i C5. Uzorci su dobiveni punkcijom tankom iglom pod...
Cjeloživotno učenje radioloških tehnologa
Cjeloživotno učenje radioloških tehnologa
Tatjana Matijaš
Cilj istraživanja: Utvrditi u kolikoj su mjeri radiološki tehnolozi usmjereni prema cjeloživotnom učenju te u kolikoj su mjeri spremni za autonomno učenje. U radu su postavljene sljedeće hipoteze: radiološki tehnolozi u većoj su mjeri usmjereni prema cjeloživotnom učenju te su visoko spremni za autonomno učenje. Utvrdit ćemo postoji li statistički značajna razlika u usmjerenosti radioloških tehnologa prema cjeloživotnom učenju i spremnosti za autonomno učenje s obzirom na...
DEMENCIJE I SUVREMENI SESTRINSKI PRISTUP DEMENCIJAMA
DEMENCIJE I SUVREMENI SESTRINSKI PRISTUP DEMENCIJAMA
Dušanka Šimleša
Demencija je duševni poremećaj, obilježen općim oštećenjem intelektualnog funkcioniranja, često s oštećenim pamćenjem, teškoćama u računanju, smetenošću, promjenama raspoloženja i emocijama, oštećenjem prosudbe i apstrakcije, smanjenim govornim sposobnostima te poremećenom orijentacijom. Demencija je progresivna bolest koja se uzrokuje gubitak mentalnih sposobnosti, što rezultira promjenom osobnosti,memorije te gubitku socijalnih sposobnosti. Ona nije normalan dio...

Paginacija