Pages


ZDRAVSTVENI I SOCIJALNI POKAZATELJI U RAZVOJU ZDRAVSTVENE NJEGE OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI NA 
PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
ZDRAVSTVENI I SOCIJALNI POKAZATELJI U RAZVOJU ZDRAVSTVENE NJEGE OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Rahela Orlandini
Cilj istraživanja: Ispitati zdravstvene i socijalne pokazatelje kod osoba starije životne dobi na području Splitsko-dalmatinske županije. Utvrditi koji zdravstveni i socijalni pokazatelji utječu na razvoj zdravstvene njege osoba starije životne dobi na području Splitsko-dalmatinske županije i usporediti s rezultatima prve primjene anketnog upitnika te izraditi smjernice za daljnji razvoj zdravstvene njege osoba starije životne dobi. Metode: Ovo istraživanje ustrojeno je kao...


 PRIMJENA PROCESA ZDRAVSTVENE NJEGE  KOD BOLESNIKA S PRIJELOMOM BEDRENE KOSTI
PRIMJENA PROCESA ZDRAVSTVENE NJEGE KOD BOLESNIKA S PRIJELOMOM BEDRENE KOSTI
Jadran Aranza
Bedrena kost je najdulja i najjača kost u ljudskom tijelu. Prijelom femura spada u najozbiljnije traumatske ozljede, samim tim što kod ovakvih ozljeda čovjek može izgubiti i do 1.5 L krvi. Liječenje ovakve ozljede je u većini slučajeve isključivo operativno. Medicinska sestra prati bolesnika od trenutka zaprimanja na bolničko liječenje pa sve do otpuštanja na fizikalnu rehabilitaciju. Uz njega je 24 sata. Sestrinskim dijagnozama i postupcima skraćuje vrijeme trajanja...
  INFEKCIJE ORGANA ZA DISANJE STANOVNIKA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
INFEKCIJE ORGANA ZA DISANJE STANOVNIKA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Nela Ercegović
Cilj rada: istražiti postoje li razlike u pojavi akutnih infekcija gornjih dišnih putova, upale pluća i gripe u svih dobno-spolnih skupina na području Splitsko-dalmatinske Županije u odnosu na Republiku Hrvatsku u petogodišnjem razdoblju 2008.–2012. godine, te koja je uloga medicinske sestre u prevenciji gripe i liječenju bolesnika od gripe. Metoda: Istraživanje se temelji na podatcima dobivenim od Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske i Službe za javno zdravstvo...
 POROĐAJ POSLIJE PRETHODNOG CARSKOG REZA
POROĐAJ POSLIJE PRETHODNOG CARSKOG REZA
Sanja Jelić
Trudnice sa prethodnim carskim rezom na kraju iduće trudnoće trebaju, u dogovoru s ginekologom odlučiti o njenom načinu dovršenja. Smjernice nalažu da takva trudnica u tijeku antenatalne skrbi treba biti dobro informirana i upućena u prednosti i rizike vaginalnog porođaja nakon prethodnog carskog reza, ali i ponovljenog carskog reza. Prilikom vaginalnog porođaja nakon prethodnog carskog reza važan je individualizirani pristup trudnici te dobro poznavanje rednosti i rizika takvog...
ADOLESCENTNE TRUDNOĆE U SPLITSKO -DALMATINSKOJ ŽUPANIJI I POSTUPCI MEDICINSKE SESTRE U PREVENCIJI I SKRBI
ADOLESCENTNE TRUDNOĆE U SPLITSKO -DALMATINSKOJ ŽUPANIJI I POSTUPCI MEDICINSKE SESTRE U PREVENCIJI I SKRBI
Karmen Juratić
Cilj: Cilj istraživanja bio je utvrditi životno razdoblje začetka djeteta, korištenje i vrste kontracepcije, životni stil za vrijeme trudnoće, zdravstvene probleme u trudnoći i zdravstvenom stanju majke kod adolescentnih trudnica. Metode: Anonimno istraživanje je provedeno na ženskim osobama koje su rodile za vrijeme životnog razdoblja adolescencije (11-22). U istraživanju je sudjelovalo 45 ispitanica u vremenskom razdoblju od svibnja do srpnja 2014. godine, upotrebom online...
ANEMIJE STARIJIH OD 65 GODINA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
ANEMIJE STARIJIH OD 65 GODINA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
Helena Kojundžić
Cilj rada bio je istražiti učestalost anemija kod stanovnika Splitsko-dalmatinske županije u razdoblju 2003.-2012. godine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i bolnički liječenih bolesnika kao i smrtnost po područjima/ispostavama NZJZ SDŽ. Posebna pozornost posvećena je anemijama zbog nedostatka Fe u dobi 65 i više godina u usporedbi s R.Hrvatskom. Metoda: u radu se koristila retrospektivna komparativna epidemiološka metoda. Statistička obrada urađena je u programu Statistica 7....
DEMENCIJE I SUVREMENI SESTRINSKI PRISTUP DEMENCIJAMA
DEMENCIJE I SUVREMENI SESTRINSKI PRISTUP DEMENCIJAMA
Dušanka Šimleša
Demencija je duševni poremećaj, obilježen općim oštećenjem intelektualnog funkcioniranja, često s oštećenim pamćenjem, teškoćama u računanju, smetenošću, promjenama raspoloženja i emocijama, oštećenjem prosudbe i apstrakcije, smanjenim govornim sposobnostima te poremećenom orijentacijom. Demencija je progresivna bolest koja se uzrokuje gubitak mentalnih sposobnosti, što rezultira promjenom osobnosti,memorije te gubitku socijalnih sposobnosti. Ona nije normalan dio...
DEPRESIJA U STARIJOJ ŽIVOTNOJ DOBI
-uloga medicinske sestre
DEPRESIJA U STARIJOJ ŽIVOTNOJ DOBI -uloga medicinske sestre
Ana Kunac
Promjene koje često dolaze u kasnijoj životnoj dobi, poput umirovljenja, smrti voljene osobe, povećanih izdvajanja, medicinskih problema mogu dovesti do depresije. Depresija sprječava osobe da uživaju u životu kao što su navikli. No, učinci depresije idu daleko van raspoloženja. Također utječe na energiju, spavanje, apetit i fizičko zdravlje. Međutim, depresija nije neizbježan dio starenja, a tu su i mnogi koraci koje možete poduzeti kako bi prevladali simptome, bez obzira na...
DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI ZA SKUPINU BOLESTI PRENOSIVIH KRVLJU, S POSEBNIM OSVRTOM NA HIV INFEKCIJU
DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI ZA SKUPINU BOLESTI PRENOSIVIH KRVLJU, S POSEBNIM OSVRTOM NA HIV INFEKCIJU
Josipa Bikić
U skupinu krvlju prenosivih bolesti ubrajamo infekcije koje predstavljaju jedan od najvećih globalnih opterećenja zdravstvenih sustava. Njihova učestalost i proširenost mjeri se u milijunskim brojkama, a od infekcija od interesa (HIV, HBV, HCV) najveći globalni teret je ipak HBV infekcija. Međutim, HIV infekcija je zbog svojih specifičnih epidemioloških značajki dobila na posebnom značaju u ovom radu. Rizične skupine za spomenute infekcije su: zdravstveni radnici, intravenski...
EPIDEMIOLOGIJA PADOVA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
EPIDEMIOLOGIJA PADOVA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
Tena Živković
Cilj rada istražiti postoje li razlike u pojavi padova kod osoba svih dobi oba spola na područjima priobalja, otoka i Zagore u Splitsko-dalmatinskoj županiji u odnosu na Republiku Hrvatsku i ostatak svijeta u promatranom desetogodišnjem razdoblju od 2003. do 2012. godine s naglaskom na najstariju dob 65 i više godine te koja je uloga medicinske sestre u nadzoru i prevenciji padova.Metoda: Iz podataka rutinske zdravstvene statistike epidemiološkom komparativnom metodom liječenih u...
EPIDEMIOLOGIJA RAKA VRATA MATERNICE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ  ŽUPANIJI 2003.-2012. GODINE
EPIDEMIOLOGIJA RAKA VRATA MATERNICE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI 2003.-2012. GODINE
Anita Bikić
Cilj rada bio je istražiti pojavnost raka vrata maternice (RVM) kod stanovnica Splitsko-dalmatinske županije (SDŽ) u razdoblju 2003.-2012. godina. Pored utvrđivanja učestalosti pobola i smrtnosti istražene su razlike između zemljopisnih područja SDŽ te uspoređena pojavnost u Republici Hrvatskoj i europskim zemljama. Važan dio ovog rada posvećen je mjestu i ulozi medicinske sestre u provedbi mjera sprječavanja nastanka raka RVM. Metoda: U radu je korištena retrospektivna...
EPIDEMIOLOŠKI ASPEKT ANTIRABIČNIH AKTIVNOSTI U SPLITSKO – DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
EPIDEMIOLOŠKI ASPEKT ANTIRABIČNIH AKTIVNOSTI U SPLITSKO – DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
Andrea Križanac
U ovom radu su opisane epidemiološke karakteristike bjesnoće te je izvršena analiza epidemioloških karakteristika osoba koje su se javile zbog ozljede/kontakta od bijesne ili na bjesnoću sumnjive životinje u Antirabičnu stanicu Split Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko –dalmatinske županije u petnaestogodišnjem razdoblju od 2000. do 2014. godine. Napravljena je distribucija pregledanih osoba prema dobi, spolu, zdravstvenom stanju i vrsti životinje koja je nanijela...

Pages