Paginacija

Zadovoljstvo pacijenata kod primjene sadrenog u odnosu na plastični zavoj tijekom liječenja prijeloma gležnja; presječna studija
Zadovoljstvo pacijenata kod primjene sadrenog u odnosu na plastični zavoj tijekom liječenja prijeloma gležnja; presječna studija
Boro Pejdo
Cilj istraživanja: Istražiti zadovoljstvo pacijenata pri upotrebi plastičnog zavoja u odnosu a sadreni zavoj tijekom liječenja prijeloma gležnja u Kliničkom bolničkom centru (KBC) Split. Ustroj istraživanja: Ovo istraživanje ustrojeno je kao presječna studija s kontrolnom skupinom. Prva skupina podvrgnuta je upotrebi plastičnog zavoja, dok je druga skupina kontrolna, i podvrgnuta je standardnom tretmanu sadrenog zavoja. Mjesto istraživanja: Istraživanje je provedeno na Zavodu...
Zadovoljstvo poslom medicinskih sestara zaposlenih u operacijskim dvoranama i kirurškim odjelima KBC Split
Zadovoljstvo poslom medicinskih sestara zaposlenih u operacijskim dvoranama i kirurškim odjelima KBC Split
Helga Buzov
Cilj: Cilj ovog istraživanja je istražiti zadovoljstvo poslom kod medicinskih sestara zaposlenih u operacijskim dvoranama i kirurškim odjelima Klinike za kirurgiju KBC Split, te ustanoviti postoji li razlika zadovoljstvom poslom zaposlenih u Operacijskoj dvorani u odnosu na kirurške odjele. Pretpostavlja se da ispitanici koji rade u Operacijskim dvoranama pokazuju manji stupanj zadovoljstva poslom od ispitanika zaposlenih na kirurškim odjelima. Ispitanici i metode: U istraživanju...
Zadovoljstvo poslom zdravstvenih djelatnika u ljekarnama Splitsko-dalmatinske županije
Zadovoljstvo poslom zdravstvenih djelatnika u ljekarnama Splitsko-dalmatinske županije
Zvjezdana Barišić
Cilj: Istražiti povezanost sociodemografskih karakteristika ispitanika sa zadovoljstvom poslom te razlike u zadovoljstvu aspektima posla kod ljekarnika zaposlenih u privatnim ljekarnama, ljekarničkim ustanovama i ljekarničkim lancima na području SDŽ. Izvori podataka i metode: U presječnom istraživanju sudjelovalo je 100 ljekarnika s područja Splitsko-dalmatinske županije. Korištena su dva upitnika: Upitnik općih podataka koji sadrži podatke o sociodemografskim karakteristikama...
Zadovoljstvo studijem i percepcija profesionalnih perspektiva studenata zdravstvenih studija
Zadovoljstvo studijem i percepcija profesionalnih perspektiva studenata zdravstvenih studija
Josipa Čeko
Cilj: Ispitati stupanj zadovoljstva studenata studijem te percepciju profesionalnih perspektiva nakon završetka Sveučilišnog preddiplomskog zdravstvenog studija u Splitu. Metoda: Ispitivanje je provedeno u lipnju i srpnju 2014. (na ukupno 80 sudionika). Svi ispitanici bili su studenti zdravstvenih studija (sestrinstvo, primaljstvo, fizioterapija, radiološka tehnologija, MLD) u Splitu. Za svrhu istraživanja korištena su dva upitnika. Upitnik je sastavljen u suradnji s mentoricom Vesnom...
Zadovoljstvo sudjelovanjem u grupnom tretmanu PTSP-a
Zadovoljstvo sudjelovanjem u grupnom tretmanu PTSP-a
Simona Oršolić
Cilj: Utvrditi stupanj zadovoljstva grupnim tretmanom PTSP-a provedenim u Regionalnom centru za psihotraumu KBC-a Split; procijeniti učinkovitost različitih vrsta liječenja; te ispitati postoje li razlike u zadovoljstvu sudjelovanjem u grupnom tretmanu između ispitanika koji su se uključili na prijedlog zdravstvenog osoblja, bližnjih i onih koji su se uključili u terapiju na vlastiti zahtjev. Metode: Ispitivanje je provedeno na ukupno 60 sudionika koji su bili podijeljeni u dvije...
Zadovoljstvo trudnica i babinjača primaljskom skrbi u Klinici za ženske bolesti i porode Split
Zadovoljstvo trudnica i babinjača primaljskom skrbi u Klinici za ženske bolesti i porode Split
Ela Božić
Cilj: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati razinu zadovoljstva trudnica i babinjača primaljskom skrbi u Klinici za ženske bolesti i porode Split, unutar odjela babinjača i patologije trudnoće. Metode: Podaci su prikupljeni u svibnju 2021. godine pomoću posebno konstruiranog anonimnog upitnika o zadovoljstvu trudnica i babinjača primaljskom skrbi, uz obrazloženje i informirani pristanak, kojeg su ispitanice ispunile tijekom svoje hospitalizacije. Upitnik se sastoji od 15 pitanja...
Zastupljenost različitih vrsta spontanih intracerebralnih hematoma dijagnosticiranih kompjuteriziranom tomografijom
Zastupljenost različitih vrsta spontanih intracerebralnih hematoma dijagnosticiranih kompjuteriziranom tomografijom
Vide Vuletić
Intracerebralni hematom (ICH) je vrsta intrakranijalne hemoragije (krvarenja) koja nastaje unutar moždanog parenhima. Može nastupiti spontano uslijed hipertenzije ili hemoragičnog moždanog udara te biti uzrokovan traumom mozga. Glavni i najčešći uzroci nastanka spontanih intracerebralnih hematoma su hipertenzija i amiloidna angiopatija. Kompjuterizirana tomografija je metoda izbora u dijagnosticiranju akutnih spontanih intracerebralnih hematoma. CT je kompjuterska rekonstrukcija...
Zastupljenost rizičnih faktora kod oboljelih od srčanog udara
Zastupljenost rizičnih faktora kod oboljelih od srčanog udara
Snježana Šakić
Kardiovaskularne bolesti su uzrok broj jedan smrtnosti u svijetu, a alarmantni statistički podaci govore da je i u Hrvatskoj svaka druga smrt prouzročena kardiovaskularnim bolestima te da je stopa smrtnosti od srčanog udara vrlo visoka. Alarmantna je činjenica da se među uzrocima te bolesti, pored nasljednih, nalaze rizični faktori na koje se može utjecati - nedovoljno fizičke aktivnosti, pušenje i nepravilna prehrana. Cilj istraživanja je utvrditi zastupljenost rizičnih faktora...
Zastupljenost sestrinskih dijagnoza kod bolesnika sa cirozom jetre
Zastupljenost sestrinskih dijagnoza kod bolesnika sa cirozom jetre
Marijana Gajić
Cilj: Provedeno istraživanje ima za cilj istražiti zastupljenost sestrinskih dijagnoza kod bolesnika sa medicinskom dijagnozom ciroze jetre. Istraživanjem se želi utvrditi: koje su se sestrinske dijagnoze javile kod oboljelih od ciroze jetre; koja je najčešća sestrinska dijagnoza kod oboljelih od ciroze jetre te koji su se sestrinsko – medicinski problemi javili kod oboljelih od ciroze jetre. Metode: Istraživanje je provedeno na slučajnom uzorku bolesnika na Zavodu za...
Zaštita od zračenja kod CT pretraga: sustavni pregled literature
Zaštita od zračenja kod CT pretraga: sustavni pregled literature
Franciska Čanaki
Diplomski rad Zaštita od zračenja kod CT pretraga pisan je u obliku preglednog članka koji analizira prihvaćene i ustaljene, a naglašava moderne metode zaštite od zračenja u području kompjutorizirane tomografije. U uvodu rada opisan je ubrzan razvoj MSCT tehnologije i porast njenog korištenja koji je kontinuiran već gotovo dva desetljeća. Zatim su razjašnjene glavne činjenice o zaštiti od zračenja te su definirani osnovni pojmovi vezani uz mjerenje doze zračenja. Nadalje...
Zaštita od zračenja u dentalnoj medicini
Zaštita od zračenja u dentalnoj medicini
Antonija Delić
Svrha ovog završnog rada je prikazati radiološke metode koje se koriste u dentalnoj medicini te kako zaštiti pacijente i osoblje od štetnog učinka ionizirajućeg zračenja. U dentalnoj radiologiji djelovanjem malih doza zračenja postoji rizik od nastanka tumora mozga, štitne žlijezde, žlijezda slinovnica, katarakta očne leće te nastanak genetskih oštećenja. U prevenciji negativnih učinaka zračenja najodgovorniji su liječnik koji upućuje pacijenta na pretragu i radiološki...

Paginacija