Paginacija

Vrste i mehanizmi oštećenja stanica ionizirajućim zračenjem
Vrste i mehanizmi oštećenja stanica ionizirajućim zračenjem
Lovre Perić
Prilikom prolaska zračenja kroz materiju dolazi do njihova međudjelovanja i kao posljedica mijenjaju se svojstva zračenja i materije. Ionizacija atoma najznačajniji je učinak zračenja te ga stoga nazivamo ionizirajuće zračenje. Izravna ionizacija nastaje kada električki nabijene čestice ili fotoni iz neutralnog atoma izbace elektron. Rezultat tog izbacivanja su slobodni negativni elektron i pozitivno nabijeni atom. Posredna ionizacija nastaje kada neutralne čestice ili fotoni iz...
ZADOVOLJSTVO BOLESNIKA KVALITETOM PRUŽENIH USLUGA U OPĆOJ BOLNICI ZADAR
ZADOVOLJSTVO BOLESNIKA KVALITETOM PRUŽENIH USLUGA U OPĆOJ BOLNICI ZADAR
Ivana Gusar
Cilj: Cilj istraživanja je ispitati razinu zadovoljstva kvalitetom pruženih zdravstvenih usluga kod bolesnika hospitaliziranih u Općoj bolnici Zadar na dvije ili više noći, a unutar internističke i kirurške djelatnosti. Metode: Podaci su prikupljeni primjenom standardiziranog upitnika kojeg su ispitanici zajedno s obrazloženjem i obrascem informiranog pristanka dobili na ruke i samostalno popunili. Rezultati: Bolesnici obuhvaćeni istraživanjem ne razlikuju se bitno po spolnoj i...
ZASTUPLJENOST KLINIČKIH ZNAKOVA I SIMPTOMA U BOLESNIKA S AUTIZMOM I NJIHOV UTJECAJ NA SESTRINSKU SKRB
ZASTUPLJENOST KLINIČKIH ZNAKOVA I SIMPTOMA U BOLESNIKA S AUTIZMOM I NJIHOV UTJECAJ NA SESTRINSKU SKRB
Ivona Poša
Cilj: Provedeno istraživanje imalo je za identificirat prisutne simptome i znakove kod osoba s autizmom te postaviti vjerojatne sestrinske dijagnoze kod osoba s autizmom. Metode: Istraživanje je provedeno nad štićenicima “Centra za autizam” u Splitu tijekom svibnja 2014. godine, pomoću upitnika izrađenog u suradnji s mentoricom u kojem je onuđeno 45 simptoma i znakova autizma. Upitnik su ispunjavale medicinske sestre koje skrbe o štićenicima Centra. Prikupljeni podatci su...
ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S AKNAMA
ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S AKNAMA
Helena Mikšik
Akne su humana, upalna kožna bolest od koje oboljevaju najčešće mladi ljudi u doba puberteta, međutim malo tko odraste a da nema akne, makar u najblažem obliku. Bolest je rasprostranjena širom svijeta u svim rasama i spolovima, ali muškarci oboljevaju od težih oblika. Mladići u dobi od 16-17 oboljevaju 95-100%, a djevojke u istoj dobi 83-85%. Akne većinom traju do ranih dvadesetih godina, pa i preko te dobi. Neke osobe dobivaju akne prvi puta u odrasloj dobi. Bolest je kod svih...
ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S ATOPIJSKIM DERMATITISOM
ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S ATOPIJSKIM DERMATITISOM
Petra Čarija
Koža je najveći ljudski organ koji se sastoji od tri sloja: epidermisa, dermisa i supkutanog masnog tkiva. Koža ima i pomoćne organe, a to su: dlake, žlijezde lojnice, znojnice i mirisne žlijezde te nokte. Dermatitis ili ekcem je vrsta upalne reakcije na koži koji može biti izazvan raznim unutarnjim ili vanjskim čimbenicima. Postoji nekoliko vrsta dermatitisa, a jedan od njih je i atopijski dermatitis. Atopijski dermatitis je kronična upalna bolest kože koju karakterizira...
ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S KRVARENJEM IZ GORNJEG PROBAVNOG TRAKTA
ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S KRVARENJEM IZ GORNJEG PROBAVNOG TRAKTA
Iris Kušpilić
Gastrointestinalno krvarenje definirano je pojavom krvi u probavnom sustavu. Očituje se melenom (crna, katranasta stolica), hematemezom (povraćanje krvi) te hematokezijom (prolaz vidljive svijetlocrvene ili tamnocrvene krvi iz rektuma). Simptomi i znakovi krvarenja ovise o veličini volumena izgubljene krvi. Krvarenja iz probavnog sustava dijeli se na krvarenja iz gornjeg i donjeg dijela. Treitzov je ligament međaš koji dijeli gornje gastrointestinalno krvarenje (jednjak, želudac i...
ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S OPERACIJOM ŽUČNJKA
ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S OPERACIJOM ŽUČNJKA
Marija Brčić-Šušak
Kolelitijaza je bolest žučnih putova koja u današnje vrijeme pogađa oko 10% svjetske populacije iznad četrdesete godine života. U ovom radu opisuje se učestalost pojave žučnih kamenaca, osnovne funkcije jetre i nastanka žuči. Razrađena je prijeoperacijska priprema bolesnika, neposredna priprema dan prije operacije i na dan operacije, te postoperacijski tijek oporavka. Obrađene su moguće postoperacijske poteškoće i hipovolemijski šok kao jedna od mogućih postoperacijskih...
ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S PNEUMOTORAKSOM
ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S PNEUMOTORAKSOM
Anđela Tokić
Pneumotoraks je zračni džep između dva sloja pleure, a može nastati iz razloga koji je nemoguće otkriti. Normalno je tlak u pleuralnom prostoru niži nego u unutrašnjosti pluća. Kada u pleuralni prostor uđe zrak, tlak u pleuri postaje veći nego u plućima pa pluća djelomično ili potpuno splasnu (kolabiraju). Katkada splasne veći dio ili sva pluća što dovede do neposredne i teške zaduhe. U radu je opisana anatomija i fiziologija pluća, te patofiziologija nastanka...
ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S TUMORIMA ŽELUCA
ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S TUMORIMA ŽELUCA
Cvita Gulam
Među svim dobroćudnim i zloćudnim tumorima želuca, rak ili karcinom želuca ima najznačajnije mjesto. Pod nazivom rak želuca podrazumijeva se adenokarcinom. To je tumor koji potječe od žljezdanih stanica sluznice želuca i zauzima 95% među svim zloćudnim tumorima želuca(2). Velika učestalost zloćudnih tumora želuca u mnogim zemljama svrstava ga na peto mjesto najčešćih zloćudnih bolesti sa više od 951,000 novooboljelih u 2012.godini. U Europi u 2012.godini smješten je na...
ZDRAVSTVENA NJEGA DJECE S ALERGIJSKOM ASTMOM
ZDRAVSTVENA NJEGA DJECE S ALERGIJSKOM ASTMOM
Ines Gamulin
Astma je najčešća kronična bolest u djece, a obilježava je upala dišnih putova, praćena spontanom ili lijekovima reverzibilnom akutnom bronhoopstrukcijom koju potiču različiti čimbenici. Na nastanak alergijske astme utječu brojni čimbenici, genski i okolišni (alergeni). Kronična upala promjenjivog intenziteta u astmi je trajno prisutna i pojačava reaktivnost dišnih putova, pa se javljaju ponavljajuće epizode piskanja, zaduhe, napetosti u prsnom košu i kašalj. Iako akutna...
ZDRAVSTVENA NJEGA DJETETA SA ŠEĆERNOM BOLESTI
ZDRAVSTVENA NJEGA DJETETA SA ŠEĆERNOM BOLESTI
Vedrana Glavaš
Šećerna bolest je multifaktorijalna bolest koja se pod utjecajem okolišnih čimbenika razvija u genetski osjetljivih osoba, pa stoga uz rizične čimbenike vezane uz pojedinca postoje i okolišni, potencijalno preventabilni čimbenici. Osnovna podjela šećerne bolesti je šećerna bolest tip 1 (ovisna o inzulinu) i šećerna podjela tip 2 (neovisna o inzulinu). Šećerna bolest tipa 1 jedna je od najčešćih bolesti kod djece. Studije pokazuju kako sve više djece oboljeva od ŠBT2 zbog...
ZDRAVSTVENA NJEGA NEDONOŠČETA IZRAZITO NISKE RODNE MASE
ZDRAVSTVENA NJEGA NEDONOŠČETA IZRAZITO NISKE RODNE MASE
Mara Bačić
Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije nedonošče, ili prijevremeno rođeno novorođenče je ono rođeno prije 37. tjedna trudnoće, ili prije 259. dana trudnoće, odnosno porođajne težine manje od 2500 grama. Svjetska zdravstvena organizacija postavila je granicu preživljavanja na 22.tjedna gestacije i 500 grama težine. Usprkos tome da organi, a posebno pluća tako nezrelog novorođenčeta nisu još razvijena, preživljavanja se ipak događaju. Organski sustavi, u prvom...

Paginacija