Paginacija

Važnost sudjelovanja u timskom radu prvostupnika sestrinstva kod određivanja antigena i gena sustava HLA
Važnost sudjelovanja u timskom radu prvostupnika sestrinstva kod određivanja antigena i gena sustava HLA
Leo Žunić
Uvod: HLA sustav je otkriven sredinom 20-og stoljeća. Antigeni ili molekule HLA imaju glavnu ulogu u zadaći imunološkog sustava kod razlikovanja vlastitog od tuđeg zbog pokretanja imunološkog odgovora na tuđe antigene i održavanja integriteta vlastitog organizma. Ključna funkcija gena HLA očituje se u imunološkoj reakciji i u transplantacijskom kliničkom procesu kroz funkciju njihovih najvažnijih produkata - molekula HLA. One su glavni dio antigen-predočnog kompleksa na...
Važnost sustava HLA u reumatologiji
Važnost sustava HLA u reumatologiji
Lucija Žuvela
Uvod: Glavni sustav tkivne snošljivosti kod čovjeka, nazvan sustav HLA, jedan je od najistraživanijih genskih sustava. Smješten je na kraćem kraku 6. kromosoma i čine ga antigeni i aleli razreda I, II i III. Zbog izrazitog polimorfizma od iznimnog je značaja u transplantacijskoj medicini, populacijskoj genetici i dijagnostici raznih bolesti. Glavna je uloga sustava HLA razlikovanje vlastitih stanica od tuđih te pokretanje adekvatnog imunološkog odgovora pri kontaktu organizma sa...
Važnost zdravstvenog odgoja u osnovnim školama Republike Hrvatske i Švicarske
Važnost zdravstvenog odgoja u osnovnim školama Republike Hrvatske i Švicarske
Nina Plazibat
Sažetak: Uvod: Zdravstveni odgoj u osnovnoj školi je vrlo bitan u odrastanju te je neizbježan za razvijanje zdravih životnih navika te pravilnog i uspješnog očuvanja zdravlja za cijeli život. Cilj: Istražiti stavove u osnovnim školama Republike Hrvatske i Švicarske o važnosti zdravstvenog odgoja u osnovnim školama. Metode: Istraživanje je provedeno jednokratnim anketiranjem pomoću upitnika koji je sastavljen u svrhu ovog istraživanja vodeći računa o važećim Planovima i...
Važnost zdravstvenog odgoja u predškolskim ustanovama
Važnost zdravstvenog odgoja u predškolskim ustanovama
Maja Mihaljević
Cilj istraživanja: Istražiti koliko je roditelja djece koja pohađaju predškolsku ustanovu važan zdravstveni odgoj njihove djece. Usporediti važnost zdravstvenog odgoja među tri različite predškolske ustanove, utvrditi koji faktori utječu na percepciju kvalitete zdravstvenog odgoja roditelja djece predškolske dobi te utvrditi najprimjerenije načine za podizanje kvalitete pružanja zdravstvenih usluga u predškolskim ustanovama. Metode: Istraživanje je provedeno pomoću...
Važnosti pravovaljane pripreme i informiranosti bolesnika za provedbu  anestezioloških postupaka
Važnosti pravovaljane pripreme i informiranosti bolesnika za provedbu anestezioloških postupaka
Katarina Plenča
Cilj istraživanja je utvrditi važnost pravovaljane pripreme i informiranost bolesnika za provedbu anestezioloških postupaka, te ulogu medicinske sestre u pripremi i informiranju bolesnika. Pri izradi rada korišteni su primarni i sekundarni izvori podataka. Primarni izvor podataka bilo je istraživanje putem anketnog upitnika kojeg su medicinske sestre podijelile operiranim bolesnicima na odjelu kirurgije u Općoj bolnici Šibenik, koji su ostali u bolnici nekoliko dana nakon zahvata....
Visokoškolska nastava usmjerena na studenta: iskustva studenata zdravstvenih studija
Visokoškolska nastava usmjerena na studenta: iskustva studenata zdravstvenih studija
Lovre Perić
Važnost individualnog pristupa svakom studentu kako bi se što bolje pripremio za samostalno obavljanje djelatnosti za koju se osposobljava je predmet težnje suvremene pedagogije. Nastojanja suvremenih filozofa i pedagoga su upućivanje na važnost postavljanja pojedinca u središte odgoja i obrazovanja stavljajući naglasak na svrhu odgojno-obrazovnog procesa. Ta svrha je posebno naglašena u visokoškolskim stupnjevima osposobljavanja gdje je student neposredno nakon završetka fakulteta...
Vježbe u vodi kod osteoartritisa koljena i kuka
Vježbe u vodi kod osteoartritisa koljena i kuka
Ana Okmažić
Sažetak: CILJ: Cilj ovog rada je pretragom medicinske baze podataka napraviti narativni pregled literature o vježbama u vodi kod osteoartritisa koljena i kuka. Procijenit ćemo doprinos vježbi u vodi u terapiji osteoartritisa i njihov učinak u usporedbi s nekim drugim terapijama. MATERIJALI I METODE: Za izradu ovog rada proučena je literatura medicinske baze podataka PubMed. Ključne riječi pri pretraživanju su bile: aquatic exercise osteoarthritis knee and hip i hydrotherapy...
Volumenski modulirana lučna terapija i dinamička konformalna lučna terapija u liječenju niskorizičnog raka prostate: usporedna dozimetrijska studija
Volumenski modulirana lučna terapija i dinamička konformalna lučna terapija u liječenju niskorizičnog raka prostate: usporedna dozimetrijska studija
Aleksandar Kostovski
Usporediti našu standardnu tehniku za isporuku radioterapije kod karcinoma prostate niskog rizika, volumenski moduliranu lučnu terapiju RapidArc-RA® (Varian Medical Systems, Palo Alto, CA, USA) s dinamičkom konformalnom lučnom terapijom (DCAT). Planovi su referirani kao RA, odnosno DCAT subsekventno. Materijali i metode: Analizirani su planovi liječenja 38 pacijenata liječenih RA radioterapijom između 2016. i 2019. godine. Za sve pacijente izrađen je dodatni DCAT plan u svrhu...
Vrijednost "low dose" MSCT protokola u dijagnostici urolitijaze - sustavni pregled
Vrijednost "low dose" MSCT protokola u dijagnostici urolitijaze - sustavni pregled
Stipan Mandarić
Urolitijaza je stručni medicinski izraz, a odnosi se na kamence koji se pojavljuju u urinarnom traktu. Problem je zastupljen u svim kulturama, obuhvaća sve rase i pojavljuje se na svim zemljopisnim područjima. Češće se pojavljuje kod muškaraca u mlađoj životnoj dobi i postoji sklonost recidivu. S obzirom na učestalost bolesti javlja se potreba za brzom i efikasnom dijagnostikom. Tako se u našim ustanovama uglavnom primjenjuje nativno snimanje urotrakta te ultrazvučna...
Vrijednost MR perfuzije u karakterizaciji tumorskih lezija mozga
Vrijednost MR perfuzije u karakterizaciji tumorskih lezija mozga
Jelena Listeš
Nove MR tehnike koje su razvijene zahvaljujući napredku hardvera i odgovarajuće softverske podrške omogućile su dobijanje kvalitativno novih informacija koje pomažu u dijagnostici, razlikovanju i planiranju tretmana različitih patologija u neuroradiologiji. MR perfuzija je neinvazivna,vrlo jednostavna MR tehnika koja omogućuje istovremeni prikaz hemodinamskih i anatomskih informacija. U svakodnevnom kliničkom radu pomaže u razlikovanju i stupnjevanju različitih primarnih i...
Vrijednost MSCT "low dose" protokola u kliničkoj praksi
Vrijednost MSCT "low dose" protokola u kliničkoj praksi
Josipa Škalic
Kompjutorizirana tomografija je od svog prvog kliničkog pregleda 1972. do danas evoluirala u jednu od najvažnijih dijagnostičkih metoda. Razvojem spiralnog i multidetektorskog CT uređaja mnoge pretrage su postale dostupnije nego prije, zbog mogućnosti akvizicije podataka za vrijeme jednog udaha pacijenta. Nedostatak CT pretraga je značajna doza zračenja za pacijenta. Stoga je bitno razmotriti metode smanjenja zračenja i implementirati ih u svakodnevni rad. Izlaganje zračenju...
Vrijednost ultrazvuka u dijagnostici bolnog ramena
Vrijednost ultrazvuka u dijagnostici bolnog ramena
Stjepan Lončar
Sustavnim pregledom različitih izvora literature nastojalo se doći do zaključaka o vrijednosti ultrazvuka u dijagnostici bolnog ramena. Sindrom bolnog ramena uključuje čitav niz patoloških situacija poput rupture rotatorne manšete, subakromijalnog sraza, sindroma smrznutog ramena, kalcificiraućeg tenditisa, itd. Po prijavi bolnosti, pacijent se obično za početak podvrgava kliničkom pregledu pri čemu liječnik uzima detaljnu anamnezu. Nakon kliničke procjene obično je potrebno...

Paginacija