Paginacija

Umjetna inteligencija u područjima radiologije
Umjetna inteligencija u područjima radiologije
Lucijan Štrljić
Ovaj rad istražuje utjecaj umjetne inteligencije (AI) na radiologiju, ističući njezin napredak, primjene i izazove. Algoritmi umjetne inteligencije transformirali su radiologiju poboljšanjem dijagnostičke točnosti, učinkovitosti i skrbi za pacijente. U radu se raspravlja o temeljnim principima umjetne inteligencije i njenih potpolja, prikazujući njezine primjene u računalno potpomognutoj detekciji, analizi slike i prognostičkom modeliranju. Bavi se izazovima kao što su kvaliteta...
Upalni biljeg C reaktivni protein (CRP) kod pretile djece
Upalni biljeg C reaktivni protein (CRP) kod pretile djece
Milena Nadrčić
CILJ: Ispitati uzročno-posljedičnu vezu količine masnog tkiva i koncentracije adipokina u organizmu. Analizirati povezanost antropometrijskih (opseg struka i bokova, tjelesna visina i masa, ITM, sistolički i dijastolički arterijski tlak) i metaboličkih parametara (glukoza, inzulin, kolesterol, trigliceridi, HDL i LDL) te koncentracije upalnog biljega CRP-a u pretile djece u usporedbi s djecom koja su primjereno uhranjena za svoju dob i spol. MATERIJALI I METODE: Studija predstavlja...
Upalni biljeg interleukin 6 (IL6) kod pretile djece
Upalni biljeg interleukin 6 (IL6) kod pretile djece
Marija Banić
CILJ: Pretilost ili debljina kronična je endokrino-metabolička bolest karakterizirana prekomjernim nakupljanjem suvišne energije u masnom tkivu. Pretilost je poprimila epidemijske razmjere u odraslih, ali i u djece i adolescenata te predstavlja važan javno-zdravstveni problem i rizik za razvoj kroničnih bolesti, ponajprije krvožilnih poremećaja, dijabetesa i dislipidemije. Cilj ovoga rada bio je ispitati povezanost debljine i koncetracije interleukina 6 (IL - 6) u serumu. ...
Uporaba benzodiazepina među medicinskim sestrama
Uporaba benzodiazepina među medicinskim sestrama
Matea Majić
CILJ: Glavni cilj ovog istraživanja bio je istražiti i analizirati prirodu veze između noćnog rada i stresa te posljedično konzumacije benzodiazepina. ISPITANICI I METODE: U istraživanju je sudjelovalo 609 medicinskih sestara od kojih je 230 konzumiralo benzodiazepine. Upitnik je izrađen u Google obrascu te je distribuiran putem društvenih mreža (WhatsApp, Facebook). Upitnik se sastojao od 3 dijela; sociodemografskog djela, Upitnika za ispitivanje uporabe benzodiazepina među...
Upotreba balona koji luče lijekove (DEB) u liječenju koronarne arterijske bolesti (CAD)
Upotreba balona koji luče lijekove (DEB) u liječenju koronarne arterijske bolesti (CAD)
Marijana Vladislavić
Koronarna arterijska bolest vodeći je uzrok smrti u svijetu i najčešća kardiovaskularna bolest današnjeg svijeta. Intervencijska kardiologija mnogo je napredovala u liječenju koronarne bolesti srca. Baloni koji luče lijekove su jedni od aduta u lepezi terapijskih rješenja za koronarnu arterijsku bolest. Priprema lezija ključan je preduvjet za uspješnu isporuku lijeka. Baloni koji luče lijekove su se pokazali djelotvornima u intervencijama pojedinih lezija poput in-stent restenoze,...
Upotreba kontracepcije u kasnoj adolescenciji (20. - 24. godine)
Upotreba kontracepcije u kasnoj adolescenciji (20. - 24. godine)
Tea Vuković
Uvod: Kontracepcija u društvu u kojem živimo je i dalje tabu tema. Mladi, pogotovo adolescenti trebaju biti svjesni da kontracepcija ima veze s ljudskim pravima, ali i odgovornosti prema samom sebi, drugom i zajednici. Cilj: Utvrditi upotrebu kontacepcije u kasnoj adolescenciji. Metode i obrada: Istraživanje je provedeno anonimnom online anketom u veljači 2018. godine. Za obradu podataka korištena je deskriptivna statistika. Ispitanici su bili muškarci i žene u dobi od 20 – 24...
Upotreba kontrastnih sredstava u radiologiji
Upotreba kontrastnih sredstava u radiologiji
Marina Vinka Kovačić
Svrha primjene kontrastnih sredstava je pojačati i poboljšati dijagnostičke informacije kod slikovnih prikaza anatomije i patologije organskih sustava. Kontrastna sredstva uvelike sudjeluju u proračunu radiologije jer se radi o materijalu koji se svakodnevno koristi u velikim količinama, posebice kod CT pretraga i angiografija te u intervencijskoj radiologiji. Kontrastna sredstva u konvencionalnoj radiologiji i CT dijagnostici se razlikuju od kontrastnih sredstava u magnetnoj...
Upotreba radiografije i kompjutorizirane tomografije u trudnoći: pregledni članak
Upotreba radiografije i kompjutorizirane tomografije u trudnoći: pregledni članak
Tereza Jerić
Napretkom radiologije povećala se i upotreba radioloških pregleda u trudnoći, osobito kompjutorizirane tomografije, metode koja koristi ionizirajuće zračenje. Istovremeno porasla je i svijest, zabrinutost i zablude među javnošću i zdravstvenim radnicima o potencijalnim rizicima izlaganja ionizirajućem zračenju majke i fetusa. Potrebno je odvagnuti rizik izlaganja majke i djeteta ionizirajućem zračenju u svrhu postavljanja točne dijagnoze koja može biti životno ugrožavajuća....
Urođene srčane greške - aspekti primaljske skrbi
Urođene srčane greške - aspekti primaljske skrbi
Bruna Skejić
Srce je poseban mišić čiji rad možemo opisati kao dvije međusobno povezane pumpe. Jedna pumpa krv kroz pluća dok druga kroz cijelo tijelo do ostalih tkiva. Prosječna težina srca iznosi 200-450g i tijekom života napravi otprilike 3,5 milijardi otkucaja, što bi značilo dnevno oko 100 000. Kod novorođenčadi najčešću skupinu urođenih mana čine upravo problemi i mane rada srca što nazivamo srčane greške. Od 1000 rođene djece 6-7 će imati neku od srčanih greški. Srčane...
Usporedba 1.5T i 3T magnetske rezonancije u oslikavanju koljena
Usporedba 1.5T i 3T magnetske rezonancije u oslikavanju koljena
Barbara Juratović
Zahvaljujući multiplanarnim mogućnostima i izvrsnim kontrastom mekih tkiva, magnetska rezonancija postala je vodeći modalitet za neinvazivnu procjenu muskuloskeletnog sustava. Većina pacijenata se snima uređajima za magnetsku rezonanciju jačine magnetskog polja 1.5T obzirom da su uređaji jakosti 3T manje dostupni u kliničkoj praksi. Iako se isprva primarno koristio za neurološko snimanje, sve je veći broj studija koje pokazuju mogućnosti i prednosti 3T u muskuloskeletnom...
Usporedba 1.5T i 3T magnetske rezonancije u oslikavanju mozga
Usporedba 1.5T i 3T magnetske rezonancije u oslikavanju mozga
Antea Puizina
Pojava aktivno kompaktnih magneta te niza zavojnica s mogućnošću usporednog snimanja posljedica je prihvaćanja 3T magnetske rezonancije za istraživačke i kliničke primjene. Dok se superiornost 3.0T nad 1.5T prvenstveno pokazala u neuroradiologiji, određena istraživanja pokazuju da postoje brojne prednosti 3.0T nad 1.5T u snimanju čitavog tijela MR-om. Najjasnija prednost 3.0T MR uređaja jest povećani SNR koji raste linearno s snagom polja (Bo). Povećani SNR može daje smanjeno...
Usporedba CT i MR angiografije u detekciji intrakranijalnih aneurizmi - sustavni pregled literature
Usporedba CT i MR angiografije u detekciji intrakranijalnih aneurizmi - sustavni pregled literature
Josipa Bajan
CILJ: Usporediti radiološke dijagnostičke modalitete CTA i MRA u dijagnosticiranju intrakranijalnih aneurizmi . Nadalje, istražiti koja je dijagnostička metoda pouzdanija, sigurnija, kvalitetnija za dijagnosticiranje istih i kada se koriste. METODE: Pretraživanje znanstvene literature koristeći nekolicinu važnih baza znanja upotrebom izraza kompjuterizirana tomografska angiografija CTA, magnetska razonancijska angiografija MRA i intrakranijalna aneurizma, kroz naslove članaka,...

Paginacija