Paginacija

ZNANJA I STAVOVI ZDRAVSTVENIH I NEZDRAVSTVENIH RADNIKA U KBC-U SPLIT O HIV/AIDS INFEKCIJI
ZNANJA I STAVOVI ZDRAVSTVENIH I NEZDRAVSTVENIH RADNIKA U KBC-U SPLIT O HIV/AIDS INFEKCIJI
Ivana Zebić
Sažetak Ciljevi: Ovaj rad je imao za ciljeve ispitati znanja i stavove zdravstvenih i nezdravstvenih radnika o HIV/AIDS infekciji, utvrditi razliku u znanju između ove dvije skupine ispitanika, utvrditi razinu stigme i diskriminacije od strane ispitanika i procijeniti na temelju rezultata potrebu za edukacijom osoblja o HIV/AIDS infekciji. Metode: U radu je korištena metoda anketiranja. Svaki ispitanik samostalno je ispunio anonimni anketni upitnik koji je sadržavao sociodemografska...
ZNAČAJ KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA U TERAPIJI ALKOHOLIZMA
ZNAČAJ KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA U TERAPIJI ALKOHOLIZMA
Antonija Bajo
Alkoholizam kao jedan od najznačajnijih problema suvremene medicine i zbog svojih etioloških odrednica, terapijskih postupaka, nedovoljne senzibilizacije društva kada je u pitanju razumijevanje svih posljedica alkoholizma donosi ozbiljne posljedice pojedincu, obitelji te velike materijalne štete društvu u cjelini zbog toga svaki segment liječenja alkoholičara nužno je temeljito poznavati i uskladiti s drugim također važnim metodama i postupcima u liječenju alkoholizma. Vrlo važna...
Zadaća primalje u nadzoru rodilje i ploda pri indukciji porođaja
Zadaća primalje u nadzoru rodilje i ploda pri indukciji porođaja
Marija Parčina
Napretkom medicine inducirani porodi sve se više izvode. Indukcija se prema indikaciji dijeli na indiciranu, kada postoji patologija u trudnoći, i na elektivnu odnosno programsku kada se indukcija želi napraviti zbog određenih socijalnih razloga ili u cilju sprečavanja mogućih poteškoća. Indukcija, kao i svaka medicinska intervencija nosi određene rizike u koje se ubrajaju: RDS, ruptura uterusa, infekcija majke i djeteta, prolaps pupkovine, distocija i povećana stopa carskog reza....
Zadaće primalje u psihofizičkoj pripremi trudnice za porođaj i uloga pratitelja
Zadaće primalje u psihofizičkoj pripremi trudnice za porođaj i uloga pratitelja
Jelena Zovak
Porođaj je jedan od najstresnijih trenutaka u životu žene. Osjećaj kontrole smanjuje strah i anksioznost trudnice. Što je trudnica pripremljenija, osjeća manji strah od porođaja. Zadaće primalje u psihofizičkoj pripremi trudnice za porođaj je informirati ženu o opcijama koje su joj dostupne i upoznati je s mogućim ishodima. Edukacija sadrži upoznavanje s znakovima početka porođaja, porođajnim dobima i postupcima koji se provode. Dio psihičke pripreme je suzbijanje straha...
Zadebljanje interventrikularnog septuma kao marker kardiomiopatije srca fetusa kod majki s gestacijskim dijabetesom
Zadebljanje interventrikularnog septuma kao marker kardiomiopatije srca fetusa kod majki s gestacijskim dijabetesom
Marta Rakić
Ustroj istraživanja: kohortno istraživanje Mjesto istraživanja: Kardiološka ambulanta Dječje bolnice Srebrnjak, Zagreb Sudionici: Trudnice kojima je u trudnoći dijagnosticiran gestacijski dijabetes melitus (GDM) i kojima je zbog toga indicirana fetalna ehokardiografija od siječnja 2017. do ožujka 2018. godine, a rodile su od svibnja 2017. do travnja 2018. godine. Glavne mjere ishoda: Izmjerene debljine IVS-a, mjerene u M-modu. Podatci su prikupljeni mjerenjem, za vrijeme...
Zadovoljstvo bolesnika kvalitetom pruženih usluga u Općoj bolnici Zadar
Zadovoljstvo bolesnika kvalitetom pruženih usluga u Općoj bolnici Zadar
Ivana Gusar
Cilj: Cilj istraživanja je ispitati razinu zadovoljstva kvalitetom pruženih zdravstvenih usluga kod bolesnika hospitaliziranih u Općoj bolnici Zadar na dvije ili više noći, a unutar internističke i kirurške djelatnosti. Metode: Podaci su prikupljeni primjenom standardiziranog upitnika kojeg su ispitanici zajedno s obrazloženjem i obrascem informiranog pristanka dobili na ruke i samostalno popunili. Rezultati: Bolesnici obuhvaćeni istraživanjem ne razlikuju se bitno po spolnoj i...
Zadovoljstvo bolesnika oboljelih od šećerne bolesti članstvom u splitskom dijabetičnom društvu
Zadovoljstvo bolesnika oboljelih od šećerne bolesti članstvom u splitskom dijabetičnom društvu
Sergio Marelić
Cilj: Provedeno istraživanje imalo je za cilj utvrditi zadovoljstvo bolesnika oboljelih od šećerne bolesti kod korisnika usluga Splitskog dijabetičkog društva, utvrditi koliki postotak korisnika smatra da im je SDD pomoglo u kontroliranju bolesti i unapređenju kvalitete njihova života, te u kojoj mjeri je zadovoljno potporom koju pruža društvo. Metode: Istraživanje je provedeno na slučajnom uzorku od 30 korisnika Splitskog dijabetičkog društva. Istraživanje je provedeno u...
Zadovoljstvo majki edukacijom o dojenju
Zadovoljstvo majki edukacijom o dojenju
Ilijana Babić
Uvod: Dojenje je vještina koju uče i majka i dijete, a pogreške znače da im treba malo vremena za uskladiti se. Uz dobru potporu, savjete i upornost, trud se isplati jer majka i dijete imaju priliku iskusiti jedan od najljepših osjećaja na svijetu, a za dijete i najzdraviji. Cilj: Utvrditi stupanj zadovoljstva majki edukacijom o dojenju, duljinu dojenja, razloge prestanka dojenja te izvor najbolje edukacije. Metode i obrada: Istraživanje je provedeno online anketom. Sudjelovanje...
Zadovoljstvo medicinskih sestara radom u Jedinici intenzivnog liječenja Covid centra KBC Split
Zadovoljstvo medicinskih sestara radom u Jedinici intenzivnog liječenja Covid centra KBC Split
Tina Mioč
CILJ ISTRAŽIVANJA: Utvrditi činjenično stanje u smislu znanja potrebnog za rad u Jedinici intenzivnog liječenja Covid centra KBC-a Split ( u daljnjem tekstu JIL), utvrditi postojanje osjećaja zadovoljstva odnosno nezadovoljstva radom. MATERIJALI I METODE: Prospektno istraživanje je provedeno u Jedinici intenzivnog liječenja Covid centra Kliničkog bolničkog centra Split u vremenskom razdoblju od 01. travnja do 31. svibnja 2021. godine. Svi su ispitanici ispunili anonimni Upitnik...
Zadovoljstvo medicinskih sestra - tehničara u timu 2 Zavoda za hitnu medicinu Splitsko dalmatinske županije
Zadovoljstvo medicinskih sestra - tehničara u timu 2 Zavoda za hitnu medicinu Splitsko dalmatinske županije
Marijan Brkljačić
Cilj: Provedeno istraživanje imalo je za cilj istražiti zadovoljstvo medicinskih sestara - tehničara u T2 ZHM SDŽ, utvrditi mišljenje djelatnika, s naglaskom na one iz T2, o uvjetima u kojima rade, komunikaciji, međuljudskim odnosima. Metode: Istraživanje je provedeno na 60 djelatnika T1 i T2 ZHM SDŽ, anonimno; uz pomoć upitnika sastavljenog u suradnji s mentorom. Dobiveni podaci uneseni su u Excel tablice prema unaprijed pripremljenom kodnom planu. Rezultati: U T2 radi znatno...
Zadovoljstvo na poslu i radna motivacija fizioterapeuta
Zadovoljstvo na poslu i radna motivacija fizioterapeuta
Marija Lovrić
Cilj istraživanja: Cilj je istraživanja bio procijeniti intezitet zadovoljstva na poslu te intezitet radne motivacije u ciljnoj skupini fizioterapeuta zaposlenih u bolničkim zdravstvenim ustanovama srednje i južne Dalmacije. Metode: Ispitivanje je provedeno u bolničkim ustanovama Klinički bolnički centar u Splitu, Bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka u Makarskoj te Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Kalos u Vela Luci. Anketni su upitnici o zadovoljstvu i radnoj...
Zadovoljstvo pacijenata i članova obitelji zdravstvenom njegom medicinskih sestara zaposlenih u  Ustanovi za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući
Zadovoljstvo pacijenata i članova obitelji zdravstvenom njegom medicinskih sestara zaposlenih u Ustanovi za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući
Darka Gotkovski
Cilj: Cilj ovog istraživanja bio je usporediti stupnjeve zadovoljstva pacijenata i članova obitelji uslugama medicinskih sestara zaposlenih u Ustanovi za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju; Ispitati odnos između sociodemografskih obilježja pacijenata (dob, spol, stupanj obrazovanja i radni/bračni status) i zadovoljstva kvalitetom usluga zdravstvene njege medicinskih sestara zaposlenih u Ustanovi za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju; usporediti zadovoljstvo komunikacijom medicinskih...

Paginacija