Paginacija

Antropometrijske karakteristike i procjena indeksa tjelesne mase u osoba s Down sindromom
Antropometrijske karakteristike i procjena indeksa tjelesne mase u osoba s Down sindromom
Josipa Prolić
Sindrom Down najučestaliji je genetski uzročnik intelektualnih defekta u populaciji. Posljedica je trisomije na 21. kromosomu, a očituje se kroz brojne psihičke i fizičke poteškoće kod oboljelih pojedinaca. Najvjerojatniji i najčešće povezivan uzrok je starija dob majke, unatoč sve češćim starijim majkama, broj oboljelih od sindroma nije porastao zbog sve dostupnijih metoda prekida trudnoće. Tijekom cijelog života nailaze na razne probleme i poteškoća, kako zdravstvene tako...
Antropometrijske razlike između djevojčica i dječaka novorođenačke dobi, osobitosti skrbi
Antropometrijske razlike između djevojčica i dječaka novorođenačke dobi, osobitosti skrbi
Karla Podgornik
Novorođenče je dijete u prva četiri tjedna (28 dana) života. To je adaptacijsko razdoblje u kojem se novorođenče prilagođava na ekstrauterini život. Zdravo donošeno novorođenče rađa se s težinom od 3000 do 4200 grama i dužinom od 49 do 51 cm. Mjerenjem tjelesne težine, dužine i opsega glave te uspoređivanjem tih podataka s gestacijskom dobi dobivamo podatke o zdravlju i donešenosti novorođenčeta (1). Napuštanjem sredine koja ga je štitila 9 mjeseci i omogućavala mu...
Aplikacija radiofarmaka kao čimbenik kvalitete PET/CT studije
Aplikacija radiofarmaka kao čimbenik kvalitete PET/CT studije
Mate Maričić
CILJ: Evaluirati učestalost i utjecaj ostatne doze na mjestu injiciranja radiofarmaka na kvalitetu PET/CT slike te analizirati mogućnosti za smanjivanjem iste. METODE:U 50 pacijenata uključenih u studiju izmjerena je količina aplicirane doze radiofarmaka te ostatna aktivnost na mjestu injiciranja. Napravljena je korelacija indeksa aktivnosti s kvalitetom slika procijenjenom pomoću SNR indeksa. REZULTATI: Kod svih pacijenata uočena je ostatna aktivnost radiofarmaka na mjestu njegovog...
Artefakti kod kompjuterizirane tomografije
Artefakti kod kompjuterizirane tomografije
Marina Todorić
Artefakti mogu poprilično umanjiti kvalitetu CT slika, ponekad do te mjere da ih čine dijagnostički neupotrebljivima. Kako bi se poboljšala kvaliteta slike potrebno je razumijeti proces nastanka artefakta i znati kako ga spriječiti. Kroz povijest razvijale su se brojne konfiguracije CT uređaja. S razvojem različitih generacija javljali su se i brojni artefakti, ali i modeli za njihovo uklanjanje. Uz proces nastanka artefakata, bitno je obratiti pažnju i na kvalitetu slike, odnosno...
Bakterijska rezistencija na antibiotike i doprinos medicinske sestre u racionalizaciji potrošnje antibiotika
Bakterijska rezistencija na antibiotike i doprinos medicinske sestre u racionalizaciji potrošnje antibiotika
Sanela Matić
Jedno od najvećih dostignuća u medicini 20. stoljeća je otkriće antibiotika, kao i njihova primjena. Od uvođenja penicilina u kliničku praksu početkom 40- tih godina, mnoge su grane medicine napredovale zahvaljujući antibioticima koji su postali najčešće propisivani, prodavani i korišteni lijekovi diljem svijeta. Međutim, uz nedvojbeno korisne i poželjne, oni imaju i negativne učinke. Smatralo se da će bakterijske infekcije konačno biti iskorijenjene, no s vremenom je...
Barthel i FIM indeks u evaluaciji rehabilitacije bolesnika s preboljelim moždanim udarom
Barthel i FIM indeks u evaluaciji rehabilitacije bolesnika s preboljelim moždanim udarom
Nikolina Jurić
Cilj. Prikazati Barthel i FIM indeks u evaluaciji rehabilitacije bolesnika s preboljelim moždanim udarom, usporediti njihove prednosti i nedostatke te objasniti važnost pravilno ispunjene fizioterapijske procjene. Metode i ispitanici. U kratkom uvodnom dijelu obradila sam činjenice poznate o cerebrovaskularnom inzultu, njegovu klasifikaciju, simptome koji ga karakteriziraju, faktore rizika bitne za njegov nastanak te rehabilitaciju nakon preboljelog cerebrovaskularnog inzulta. U drugom...
Biokemijski pokazatelji u bolesnika s infarktom miokarda
Biokemijski pokazatelji u bolesnika s infarktom miokarda
Tina Domazet
CILJ ISTRAŽIVANJA: Usporediti serumske koncentracije visoko osjetljivog troponina I i vrijednosti upalnog parametra hsCRP u STEMI i NSTEMI pacijenata. Utvrditi postoji li statistički značajna razlika u broju leukocita, diferencijalnoj krvnoj slici, aktivnosti serumskog enzima AST-a i glukoze u obje ispitivane skupine. ISPITANICI I METODE: Ovo istraživanje uključilo je 60 ispitanika sa simptomima srčanog zatajenja, a bili su liječeni na Klinici za bolesti srca i krvnih žila KBC-a...
CT angiografija  u dokazivanju moždane smrti
CT angiografija u dokazivanju moždane smrti
Maja Ljubić
Smrt mozga definiramo kao stanje nepovratno izgubljene funkcije središnjeg živčanog sustava, nemogućnosti spontanog disanja i održavanja tjelesne homeostaze uz održan rad srca. Takvo stanje predstavlja stvarnu granicu između života i smrti. Na kliničkoj i zakonskoj razini smrt mozga se izjednačava sa smrću osobe. Zato je nužno postaviti dijagnozu smrti mozga kako bi stvorili prostor za potencijalnu transplantaciju organa i tkiva. Najveći broj organa za transplantaciju dobiva se...
CT koronarografije
CT koronarografije
Antonia Sokol
Tema ovog završnog rada je korištenje CT koronarografije kod dijagnosticiranja koronarne bolesti. Ovaj rad ukratko opisuje anatomiju srca i koronarnih arterija te upoznaje čitatelja sa koronarnom bolesti. Detaljno su opisane indikacije i kontraindikacije za MSCT koronarografiju te priprema pacijenta. Objašnjene su različite tehnike MSCT koronarografije uz komparaciju prednosti i nedostataka. Detaljno je objašnjen protokol i parametri snimanja. Posebna pozornost je data rekonstrukciji...
CT-MSCT tehnološke sličnosti i razlike
CT-MSCT tehnološke sličnosti i razlike
Živko Terze
CT uređaji koji se upotrebljavaju u radiologiji koriste spiralni način snimanja i višeredne nizove detektora koji se nazivaju MDCT (engl. Multidetector computed tomography i /ili MSCT uređajima (engl. Multislice Computed Tomography). Spiralni CT uređaji koristi se tzv. „slip rings“ tehnologijom, što omogućuje kontinuiranu rotaciju u jednom smjeru rtg cijevi i detektora, te se kontinuiranim pomakom stola za vrijeme snimanja generiraju podaci iz snimanog volumena tijela. Danas...
Candida - uzročnik ginekoloških infekcija i infekcija novorođenčadi
Candida - uzročnik ginekoloških infekcija i infekcija novorođenčadi
Tomislava Dučić
Candida je dio normalne flore, može kolonizirati kožu, površinu sluznica te adherirati na površinu stranog tijela. Vrste koje najčešće uzrokuju bolesti su: Candida albicans, Candida parapsilosis, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida guilliermondi i Candida lusitaniae. Gljive (Candida) najčešće uzrokuju kožne i sluznične infekcije. Candida u žena može uzrokovati vulvovaginalnu infekciju praćenu obilnim bijelim iscjetkom te neugodne smetnje, a također se može...
Carol Gilligan i etika skrbi
Carol Gilligan i etika skrbi
Ante Uzelac
Etika je filozofska disciplina koja proučava moral te istražuje ljudsko ponašanje kroz prizmu moralnog dobra i zla. Postoji više etičkih teorija, a najzastupljenije su deontološka i konzekvencijalistička. Teorija etike vrline je svojevrsni most između te dvije teorije, odnosno ona na drugačiji način određuje vrednovanje ljudskih postupaka. Kao poddisciplina primjenjene etike medicinska etika se suočava s moralnim dilemama u medicini uslijed znanstvenih dostignuća, a ona je...

Paginacija