Paginacija

Učestalost nevalvularne atrijske fibrilacije u bolesnika s moždanim udarom liječenih u Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Split u razdoblju od 2009.-2013.godine
Učestalost nevalvularne atrijske fibrilacije u bolesnika s moždanim udarom liječenih u Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Split u razdoblju od 2009.-2013.godine
Dolores Poljak
Koristeći metode biomedicinske statistike vršena je analiza pokazatelja bolesti 5.845 bolesnika s dijagnozom moždanog udara liječenih u Klinici za neurologiju KBC-a Split tijekom vremenskog razdoblja od 2009. do 2013. godine. Analizom općih karakteristika cijelog uzorka uočeno je da je najčešća bila dijagnoza ishemijskog moždanog udara (IMU), te da je ista postavljena u 87,70% bolesnika. 80,99% ispitanika bilo je živo u trenutku otpusta- Dijagnoza nevalvularne atrijske fibrilacije...
Učestalost oboljenja štitnjače u medicinskih sestara pri jutarnjem i smjenskom radu u KBC Split
Učestalost oboljenja štitnjače u medicinskih sestara pri jutarnjem i smjenskom radu u KBC Split
Vedrana Romac Šimleša
CILJ: Utvrditi prevalenciju bolesti štitnjače u medicinskih sestara u KBC Split. ISPITANICI I METODE: Ispitanice su činile sve medicinske sestre u KBC Split koje su dobrovoljno pristale ispuniti upitnik u periodu od 01.10.2020. godine do 01.11.2020. godine, njih 356. Podatci su prikupljani posebno dizajniranim upitnikom za potrebe ovog diplomskoga rada. REZULTATI: Prosječna dob ispitanica bila je 39 godina, a radnog staža 18 godina. Njih 64,61% ih radi ili je radilo u smjenskom radu....
Učestalost ozljede ramena kod tenisača i tenisačica u dobi od 10 do 20 godina na području Splitsko-dalmatinske županije
Učestalost ozljede ramena kod tenisača i tenisačica u dobi od 10 do 20 godina na području Splitsko-dalmatinske županije
Meri Tranfić
Cilj: Utvrditi kolika je učestalost pojave sindroma sraza ramena u tenisača i tenisačica u dobi od 10 do 20 godina na području Splitsko-dalmatinske županije. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 50 ispitanika od čega je njih 25 imalo ozljedu, dok ih 25 nije imalo ozljedu. U istraživanju je korišten anketni upitnik pomoću kojeg su se prikupili podatci o ozljedama tenisača, a istraživanje je provedenom online. Rezultati: Analizom i obradom podataka utvrđeno je da...
Učestalost perinatalnih komplikacija kod Covid pozitivnih trudnica u Klinici za ženske bolesti i porode Split
Učestalost perinatalnih komplikacija kod Covid pozitivnih trudnica u Klinici za ženske bolesti i porode Split
Valentina Baltić
Cilj rada bio je istražiti perinatalne komplikacije kod trudnica koje su tijekom trudnoće i poroda imale Covid 19 infekciju a rodile su u Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Split i usporediti dobivene podatke s rezultatima objavljenim u literaturi. Retrospektivno istraživanje provedeno je kod 422 trudnice u periodu između kolovoza 2020. godine i veljače 2022. godine. Rezultati rada obuhvaćali su: godine trudnica, rodnost, dob trudnoće kada su imale infekciju, termin...
Učestalost pretilosti kod učenika prvih razreda srednje škole u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Učestalost pretilosti kod učenika prvih razreda srednje škole u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Željko Malenica
Cilj istraživanja: Prikazati učestalost pretilosti kod učenika prvih razreda srednje škole u Splitsko–dalmatinskoj županiji u razdoblju od školske godine 2010./2011. do 2014./2015. godine. Također istražiti i udio pretilosti kod učenika prema spolu i reljefnim cjelinama. Ispitanici i metode: U istraživanju su obuhvaćeni učenici/e prvih razreda srednje škole u Splitsko-dalmatinskoj županiji u promatranom razdoblju od 2010./2011. do 2014./2015. školske godine prema...
Učestalost smrtnog ishoda u bolesnika s moždanim udarom liječenih na Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Split u razdoblju od 2009-2013. godine
Učestalost smrtnog ishoda u bolesnika s moždanim udarom liječenih na Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Split u razdoblju od 2009-2013. godine
Karmela Ćurković
Cilj: Cilj predloženog istraživanja je utvrditi smrtnost od moždanog udara u populaciji bolesnika liječenih u Klinici za neurologiju KBC Split tijekom razdoblja od 2009. – 2013. godine. Metode: Kao osnovni izvor podataka korištene su povijesti bolesti i otpusna pisma iz ispitivanog razdoblja. Izdvojene su povijesti bolesti s dijagnozom I60–I69 prema MKB-u (cerebrovaskularne bolesti). Ispitanici su podijeljeni u dvije grupe po dijagnostičkim podskupinama: MKB I60-I62 (bolesnici s...
Učestalost urinarnih infekcija povezanih s upotrebom urinarnog  katetera u jedinici intenzivnog liječenja
Učestalost urinarnih infekcija povezanih s upotrebom urinarnog katetera u jedinici intenzivnog liječenja
Roka Mrša
Kateterizacija je rutinski postupak kojim se omogućava drenaža urina iz mokraćnog sustava. Komplikacija vezana uz kateterizaciju je infekcija mokraćnog sustava, koja sa sobom donosi značajan morbiditet. Učestalost mokraćnih infekcija je istraživana u JIL-u OB Šibenik tijekom 2009. godine i 2018. godine. U istraživanim godinama koristili su se različiti protokoli kao pouzdane smjesnice. Ukupan broj liječenih tijekom te dvije godine iznosio je 761 bolesnik, od čega je 386...
Učinak cjeloživotnog osposobljavanja medicinskih sestara i njegovateljica na zaštitu zdravlja starijih ljudi
Učinak cjeloživotnog osposobljavanja medicinskih sestara i njegovateljica na zaštitu zdravlja starijih ljudi
Zdravka Đapić-Kolak
Cilj: Utvrditi učinak cjeloživotnog usavršavanja medicinskih sestara i njegovateljica kroz kontinuiranu izobrazbu i unapređenje postupaka gerijatrijske zdravstvene njege na smrtnost i broj intervencija tima hitne medicinske pomoći u Domu za starije i nemoćne osobe. Metode: U istraživanju su sudjelovale medicinske sestre (N=21) i njegovateljice (N=23), zaposlenice Doma za starije i nemoćne osobe u Splitu. U prvom dijelu istraživanja primijenjena je skala stupnja zadovoljstva...
Učinak tjelovježbe na umor kod oboljelih od multiple skleroze
Učinak tjelovježbe na umor kod oboljelih od multiple skleroze
Valentina Župa
Cilj i hipoteza istraživanja: Cilj ovog istraživanja je prikazati kako provođenje tjelovježbe utječe na umor među oboljelima od multiple skleroze.Tjelovježba ili medicinska gimnastika jedna je od često primjenjivanih nefarmakoloških metoda liječenja umora u oboljelih od MS. Očekujemo pozitivan utjecaj tjelovježbe na smanjenje umora u pacijenata s multiplom sklerozom. Ispitanici/Metode/Postupci: Uvidom u medicinsku dokumentaciju i anketiranjem pacijenata dobiveni su podatci o...
Učinci COVID-19 pandemije na mentalno zdravlje zdravstvenih radnika
Učinci COVID-19 pandemije na mentalno zdravlje zdravstvenih radnika
Marija Mamić
Ciljevi: Provedeno istraživanje imalo je slijedeće ciljeve: ispitati učinak rizičnih i zaštitnih čimbenika na mentalno zdravlje zdravstvenih radnika za vrijeme prvog vala COVID-19 pandemije; ispitati razlike između liječnika, medicinskih sestara i nezdravstvenih radnika s obzirom na: (a) stupnjeve psihološkog distresa, (b) stupanj izraženosti simptoma PTSP-a i (c) psihološku otpornost na stresove za vrijeme prvog vala COVID-19 pandemije; utvrditi povezanost između psihološkog...
Učinci akupunkture na kvalitetu života bolesnika s migrenama
Učinci akupunkture na kvalitetu života bolesnika s migrenama
Mateja Skok
Migrena je vrsta ponavljajuće glavobolje koju karakterizira jednostrana pulsirajuća bol praćena mučninom, povraćanjem i osjetljivošću na svjetlo i/ili jake zvukove. Dva osnovna tipa migrene su: migrena s aurom i migrena bez aure. Migrene zahvaćaju 8-12% svjetske populacije i predstavljaju veliki javno-zdravstveni problem jer umanjuju kvalitetu života izazivajući bol, onesposobljavajući pojedinca te utječu na emocionalni, socijalni i ekonomski aspekt pojedinca. Razinu kvalitete...
Učinci dekongestivne terapije limfedema na fizičke funkcije i stupanj depresije u liječenju limfedema nastalog nakon operacije raka dojke
Učinci dekongestivne terapije limfedema na fizičke funkcije i stupanj depresije u liječenju limfedema nastalog nakon operacije raka dojke
Ivana Klarić-Kukuz
Cilj istraživanja bio je utvrditi učinak desetodnevne terapije limfnom drenažom na veličinu limfoedema ruke, utvrditi razliku dobivenu terapijom, te pokazati utjecaj na funkcionalni status ruke, subjektivan doživljaj boli te stupanj depresije kod ispitanica. Ispitanici/Metode: U ovoj prospektivnoj cohortnoj studiji sudjelovalo je 50 žena, starih 51 (37-87) liječenih od raka dojke koje su razvile sekundarni limfoedem. Vrijeme proteklo od operacije karcinoma dojke do trenutka početka...

Paginacija