Paginacija

Učinkovitost progresivne mišićne relaksacije kod anksioznih pacijenata
Učinkovitost progresivne mišićne relaksacije kod anksioznih pacijenata
Anita Škarica
Cilj provedenog istraživanja bio je ispitati učinkovitost progresivne mišićne relaksacije kod anksioznih pacijenta liječenih u Dnevnoj bolnici Odjela za psihijatriju Opće bolnice Zadar, tj. postoji li razlika u jačini anksioznosti i stupnju opuštenosti prije i poslije jednomjesečnog programa progresivne mišićne relaksacije. Ispitivanje je provedeno u periodu od 2009g. – 2014.g. i obuhvaćalo je 474 pacijenta kojima je dijagnosticiran neki od anksioznih poremećaja. Podaci o...
Učinkovitost prvog tretmana manualne terapije na kliničke i funkcijske parametre slabinske kralježnice u bolesnika s križoboljom
Učinkovitost prvog tretmana manualne terapije na kliničke i funkcijske parametre slabinske kralježnice u bolesnika s križoboljom
Andrea Majce
Cilj: Analiziranje učinkovitosti prvog tretmana specifično primijenjene manualne terapije u bolesnika s kroničnom križoboljom i njegova usporedba s tretmanom terapijskih vježbi, s obzirom na evaluirane mjere ishoda intenziteta boli, funkcionalnosti i pokretljivosti. Metode: U randomiziranom kontroliranom istraživanju je sudjelovalo 80 bolesnika s kroničnom križoboljom podijeljenih u dvije homogene skupine. Pokusna je skupina za intervenciju imala manualnu terapiju, dok je kontrolna...
Učinkovitost skupne radne terapije u poboljšanju kratkoročne skrbi za akutno hospitalizirane pacijente u Klinici za psihijatriju KBC Split
Učinkovitost skupne radne terapije u poboljšanju kratkoročne skrbi za akutno hospitalizirane pacijente u Klinici za psihijatriju KBC Split
Ivana Kovač
Cilj istraživanja: Cilj ovog rada bio je provjera učinkovitosti skupne radne terapije u poboljšanju kratkoročne skrbi kod akutno hospitaliziranih pacijenata u Klinici za psihijatriju KBC Split. Ispitanici i metode: Za potrebe ovog istraživanja proveden je anketni upitnik Opsežne skale psihosocijalne procjene aktivnosti/okupacije COTE ljestvica među 51 pacijentom, koji su sudjelovali u radnoj terapiji, tijekom boravka u Klinici za psihijatriju, KBC Split. Upotrebom COTE ljestvice...
Učinkovitost učenja kroz simulaciju u procesu osposobljavanja medicinskih sestara
Učinkovitost učenja kroz simulaciju u procesu osposobljavanja medicinskih sestara
Damir Rožić
Ciljevi: Spoznajni cilj istraživanja: utvrditi učinkovitost treninga temeljnih hitnih medicinskih postupaka u izvanbolničkoj hitnoj medicini kao dijela projekta kontinuiranoga stručnog osposobljavanja radnika u djelatnosti hitne medicine. Pragmatični cilj istraživanja: ponuditi smjernice za unaprjeđenje procesa osposobljavanja medicinskih sestara izvanbolničke hitne medicine. Metode: Istraživanje je provedeno postupcima anketiranja, samoprocjenjivanja i procjenjivanja prije i...
Važnost istezanja kod vježbanja
Važnost istezanja kod vježbanja
Mateo Kraljević
UVOD: Istezanje je sustav vježbanja u kojem se na aktivan ili pasivan način izvode pokreti ili zadržavaju određeni položaji tijela s ciljem trenutnog produljenja određenih mišića ili skupine mišića. Istezanjem mišića povećava se njihova fleksibilnost i elastičnost, povećava se prokrvljenost, uspostavlja bolja živčana inervacija, a time i koordinacija pokreta. Vježbama istezanja poveća se amplituda pokreta u zglobu, sprječava mogućnost ozljeđivanja mišića i zglobova te...
Važnost komunikacije medicinskih sestara u ambulantama primarne zdravstvene zaštite
Važnost komunikacije medicinskih sestara u ambulantama primarne zdravstvene zaštite
Sanja Grubišić
Cilj istraživanja: utvrditi u kolikoj mjeri su pacijenti u ambulantama primarne zdravstvene zaštite u Splitu zadovoljni komunikacijom medicinskih sestara. Metode: Ispitivanje sudionika provedeno je pomoću upitnika s Likertovom ljestvicom. Upitnik se sastoji od ukupno 14 pitanja, od kojih su prva dva pitanja vezana za opći dio (spol i dob sudionika ispitivanja), a ostalih 12 za procjenu komunikacije medicinske sestre ambulante primarne zdravstvene zaštite. Istraživanje je provedeno...
Važnost križne reakcije (cross-match) u transplantaciji solidnih organa
Važnost križne reakcije (cross-match) u transplantaciji solidnih organa
Ana Čičak
Cilj istraživanja: Unosom stranih antigena HLA, ljudski organizam stvara protutijela HLA, koji je poznati čimbenik rizika odbacivanja presatka. Cilj ovog istraživanja bio je ukazati na važnost transplantacije solidnih organa (bubreg, srce, jetra, gušterača, pluća, rožnica) u liječenju pacijenata na listama čekanja, posebice na važnost izvodenja testa križne probe (cross-matcha) kao glavnog preduvjeta za samu transplantaciju. Materijali i metode: Budući da za sada...
Važnost određivanja Rh(D) antigena kod trudnica
Važnost određivanja Rh(D) antigena kod trudnica
Doris Radić
Uvod U uvodu se objašnjava da krvne grupe predstavljaju nepromjenljive biološke karakteristike koje se po Mendelovim zakonima, faktorima nasljeđa, genima, prenose s generacije na generaciju (nalaze se na: eritrocitima, leukocitima, trombocitima i na proteinima plazme). Suština podjele na krvne grupe sastoji se u tome što eritrociti pokazuju izoantigenske osobine, sadržavajući mnoge antigene koji se pomoću antitijela mogu dokazati. Pored podjele na ABO grupe, postoji i rhesus...
Važnost osjetljivosti seroloških testova kod žena za vrijeme trudnoće
Važnost osjetljivosti seroloških testova kod žena za vrijeme trudnoće
Kristina Anić
UVOD Trudnoća je normalno fiziološko stanje žene koje nastaje usađivanjem oplođene jajne stanice u endometrij maternice. Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, svaka se trudnica između osmog i desetog tjedna trudnoće testira na spolno prenosive bolesti tj. hepatitis B. Osim hepatitisa B, ljudi mogu oboljeti i od drugih tipova hepatitisa, u prvom redu hepatitisa A i C i u nešto manjem zastupljenom broju, hepatitisa D i E. Upravo su novorođenčad hepatitis B pozitivnih majki...
Važnost osjetljivosti testa Rh(D) i direktnog antiglobulinskog testa kod novorođenčeta
Važnost osjetljivosti testa Rh(D) i direktnog antiglobulinskog testa kod novorođenčeta
Paola De Marchi
Uvod Kroz povijest, napretkom medicine, se razvila iznimna svijest o važnosti određivanja eritrocitnih antigena i njihovih protutijela. Dva najvažnija sustava krvnih grupa su ABO i Rh. Rh sustav je najveći i najkompleksniji sustav krvnih grupa. Danas iz tog sustava u rutini najčešće određujemo pet antigena- C, c, D, E, e. Antigen D je protein koji se nalazi u membrani eritrocita i čije prisustvo određuje je li osoba Rh-D pozitivna ili negativna. Ako je majka Rh-D negativna, a...
Važnost otkrivanja panel reaktivnih antitijela u  pacijenata na  listi čekanja za bubreg
Važnost otkrivanja panel reaktivnih antitijela u pacijenata na listi čekanja za bubreg
Marija Čikotić
Cilj istraživanja: Unosom stranih antigena HLA naš organizam stvara protutijela HLA, poznati čimbenik rizika odbacivanja presatka. Prisutnost tih protutijela u serumima pacijenata izražava se kao postotak panel reaktivnih protutijela (PRA). Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti PRA u pacijenata koji očekuju prvo presađivanje bubrega te uočiti utjecaj PRA na vrijeme nošenja presatka. Materijali i metode: Istraživanje je obavljeno u Laboratoriju za tipizaciju tkiva Centra za...
Važnost pravilnog disanja kod vježbanja
Važnost pravilnog disanja kod vježbanja
Ante Ninčević
UVOD: Disanje spada u najvažnije funkcije našega tijela, a o disanju uopće ne razmišljamo jer je disanje spontani, nesvjesni, ritmički mehanički proces. Temeljna zadaća dišnih organa je dovođenje atmosferskog zraka u pluća, gdje se vrši izmjena plinova između udahnutog zraka (kisika) u alveolama i krvi (ugljikovog dioksida) u plućnim kapilarama, prema zakonu difuzije. RASPRAVA: Uobičajeno se izraz „održavanje kondicije“ povezuju sa održavanjem zdravog srčanožilnog...

Paginacija